krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Konferencja „Zmiany w polskim handlu"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2016 Opublikowano: piątek, 18, marzec 2016

W dniu 8 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Zmiany w polskim handlu", sponsorowana między innymi przez Krajową Platformę „Społem". Organizatorami konferencji byli: Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność" oraz organizacje pracodawców w Polsce. Głównym tematem konferencji było m.in. wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę.

Część I konferencji, pod hasłem: „Niedziela dobrem publicznym – chrońmy ją ustawowo", prowadził dr Mateusz Warchał.
W części tej wygłoszono następujące referaty:
– prof. Józefa Hrynkiewicz: Dlaczego wolne niedziele?
– dr Katarzyna Orlak: Praca w niedziele a zdrowie pracowników.
– Joanna Cabaj: Niedziela w galerii handlowej.
– Iwona Handke: Niedziela w magazynie.
– Katarzyna Machalica: Niedziela w dyskoncie.
– Saba Bubenko ( Niezależny Związek Pracowników Handlu KDFSz – Węgry): Wolne niedziele na Węgrzech.
Następnie Alfred Bujara – szef Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność", przedstawił założenia do projektu ustawy „Wolne niedziele".
Po dyskusji podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia komitetu inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o wprowadzeniu wolnych niedziel w handlu.
Część II konferencji, pod hasłem: „Ustawa o handlu jako perspektywa zrównania szans w branży", prowadził dr Jan Rakowski.
Po wprowadzeniu posła Adama Abramowicza – przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, głos zabrali: Wiesław Michałowski – przedstawiciel założeń projektu ustawy o handlu i mec. Magdalena Osińska, która zaprezentowała stanowisko POHiD. Następnie stanowiska zaprezentowali przedstawiciele organizacji pracodawców. Po dyskusji podsumowania dokonali: poseł Adam Abramowicz, Alfred Bujara i przedstawiciele pracodawców.
Z ramienia spółdzielczości spożywców „Społem" w konferencji uczestniczyli: Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem" i prezes Zarządu Krajowej Platformy Handlowej „Społem", jako przewodniczący Zespołu Roboczego działającego przy Parlamentarnym Zespole na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz przedstawiciele spółdzielni „Społem": HWSP w Bielsku-Białej, PSS w Bochni, PSS w Busku-Zdroju, PSS w Bytomiu, PSS w Kaliszu, HS „Jubilat" w Krakowie, PSS w Krakowie-Nowej Hucie, Podwawelska Spółdzielnia Spożywców w Krakowie, LSS w Lublinie, PSS w Piotrkowie Trybunalskim, PSS w Poznaniu, PSS w Puławach, PSS w Puszczykowie, PSS w Śremie, KZRSS „Społem" w Warszawie, „Supersam" w Warszawie, „Hala Kopińska" w Warszawie, WSS Praga Południe w Warszawie, WSS Śródmieście w Warszawie, WSS Żoliborz w Warszawie, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, PSS w Żyrardowie, a także Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce.
Prezes Ryszard Jaśkowski opowiedział się za zwolennikami wolnych niedziel, argumentując swoją decyzję między innymi :
– poparciem takiego działania przez VI Krajowy Zjazd KZRSS „Społem", który odbył się w Wieńcu-Zdroju w 2015 roku,
– zwiększeniem szans na konkurowanie małych i średnich polskich sklepów z dużymi zagranicznymi centrami handlowymi oraz dyskontami,
– ochroną kobiet przed nadmiernym i ciężkim wysiłkiem w trudnej pracy w handlu, – zwiększeniem roli rodziny w wychowaniu młodego pokolenia.