Copyright by KZRSS "Społem"

kph
Krajowa Platforma Handlowa Społem Sp. z o.o. współpracuje z blisko 120 partnerami handlowymi i 195 spółdzielniami.
Oferujemy współpracę i kompleksowe usługi polegające na koordynacji ogólnopolskich działań marketingowych dedykowanych dla sklepów i spółdzielni Społem .
Główną działalnością Spółki jest współtworzenie i wdrażanie do spółdzielni produktów pod markami Społem oraz negocjacje umów około-handlowych dla zrzeszonych w KZRSS „Społem" Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą - kontakt : www.kphspolem.pl/kontakt