krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Przewodniczący Rady Nadzorczej "Społem" PSS w Gliwicach "Liderem Społecznym Roku 2012"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: piątek, 24, maj 2013

W dniu 26 kwietnia 2013 r. w Kinie Amok, Scena Bajka w Gliwicach, podczas Gali – Spotkania Prezydenta Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi, rozdane zostały nagrody w Konkursie Prezydenta Gliwic: "Gliwicki Lider Społeczny, Gliwicka Organizacja Roku, Biznesowy Partner Roku 2012" oraz towarzyszącym mu Plebiscycie "Vox Populi – wybrany przez gliwiczan".
Laureatem Konkursu w kategorii "Gliwicki Lider Społeczny Roku 2012" został Stanisław Kubit – przewodniczący Rady Nadzorczej "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach, którego Kapituła Konkursu doceniła za wieloletnie kierowanie działalnością szkoleniową Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych oraz umożliwianie młodym ludziom rozwijania pasji.

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Anety Lipiec – członkini Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży.

Tytuł "Gliwickiej Organizacji Roku" przypadł Gliwickiemu Stowarzyszeniu Modelarzy Lotniczych, które otrzymało nagrodę za znaczący wkład w rozwój sportu modelarskiego w Gliwicach oraz podejmowane inicjatywy edukacyjne i sportowe.

W tej kategorii wyróżniono stowarzyszenie Muzyczne "Rytm" Gliwice.

Zarówno Stanisław Kubit jak i Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych otrzymali nagrodę mieszkańców Gliwic, zdobywając największą liczbę głosów w Plebiscycie "Vox Populi – wybrany przez gliwiczan".

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Społem" PSS w Gliwicach gratulujemy zdobycia tytułu "Gliwicki Lider Społeczny".

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Zdobywcy tytułów "Lider Społeczny" i "Organizacja Roku" otrzymali również nagrody pieniężne.

Czytaj więcej...

Wywiad Prezesa "Społem" PSS "Robotnik" w Zamościu dla "Dziennika Gazety Prawnej"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: piątek, 24, maj 2013

"Spółdzielnia to własność prywatna i tak powinna być traktowana". Pod takim tytułem "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 17 maja br. opublikował interesujący wywiad z Marią Wawrzaszek – Gruszką – prezesem Zarządu "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Robotnik" w Zamościu. Wywiad przeprowadził redaktor Mariusz Baniak.

Proponowane zmiany prawa spółdzielczego są zatrważające. W żaden inny prywatny majątek państwo nie chce ingerować tak bardzo, jak to ma miejsce w przypadku spółdzielczości powiedziała na wstępie prezes Maria Wawrzaszek – Gruszka.

Oto treść tego wywiadu.

Posłowie po raz kolejny postanowili przyjrzeć się i zmodyfikować zapisy prawa spółdzielczego. Proponowane zmiany nie budzą jednak en-tuzjazmu w środowisku spółdzielców. Czym jest to spowodowane?

Od kilku lat wnoszone są do Sejmu dziwne projekty nowelizacji prawa spółdzielczego. Znajdujące się w nich rozwiązania są często kuriozalne, wykazujące zupełną nieznajomość specyfiki spółdzielczości oraz wprowadzające nierówne traktowanie podmiotów o podobnym charakterze. To powoduje co raz większy niepokój wśród zarządów, członków, ale także wśród pracowników. Zadziwiające jest, że pomimo klasyfikowania spółdzielni przez Główny Urząd Statystyczny jako prywatnej firmy i zapisów ustawowych mówiących, że spółdzielnia jest prywatną własnością jej członków, ustawodawcy z uporem próbują wprowadzać najrozmaitsze uregulowania prawne niespotykane w żadnej innej branży.

Jakie główne mankamenty mają proponowane rozwiązania?

Głównym zarzutem w kierunku ustawodawców jest upokarzanie spółdzielców. Bo jak inaczej nazwać fakt, że prywatny podmiot, posiadający własny majątek, wypracowujący zysk, nie korzystający z żadnych dotacji czy subwencji ma być ponadprzeciętnie kontrolowany? Dlaczego prawo determinujące naszą działalność ma być przeregulowane? Próbuje się wprowadzić zapisy ubezwłasnowolniające spółdzielców i ograniczające ich możliwości w zakresie choćby tworzenia statutów. Pomniejsza się możliwość fakultatywnego stosowania pewnych zapisów w statutach poszczególnych spółdzielni, odgórnie narzucając je na poziomie ustawy. Dalej: pozbawia się członków zarządu i członków Rad Nadzorczych możliwości wyboru do organów związków spółdzielczych a pracowników spółdzielni możliwości wchodzenia do Rady Nadzorczej; proponuje się likwidację Kongresu Spółdzielczości; planuje się pozbawienie związków rewizyjnych możliwości prowadzenia lustracji spółdzielczej, zamiast której działać ma Komisja Nadzoru Lustracyjnego, w której zasiadać będą przedstawiciele urzędów państwowych. To kolejny przykład nierównego traktowania, bowiem na bieżąco jesteśmy kontrolowani przez wszystkie służby do tego powołane i poddawani jesteśmy takim samym procedurom jak inne firmy. Tworzenie nowego podmiotu do urzędniczej kontroli jest zatem zbędne i niezrozumiałe.

Jaka zatem przyszłość czeka polski ruch spółdzielczy?

Za spółdzielniami przemawiają wyniki. Przetrwały one trudny okres transformacji, dostosowały się do wymagań rynku kapitałowego, rozwijają swoją działalność biznesową, prowadzą działalność społeczno-kulturalną – krótko mówiąc są stabilnym i solidnym partnerem lokalnych społeczności. Takiego kapitału nie wolno roztrwonić i należy go mocno bronić. Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie to negatywnie wpłyną na przyszłość spółdzielczości. Nie można do tego dopuścić, bo idea spółdzielczości musi przetrwać.

Czytaj więcej...

Nowy nośnik reklamowy na sklepach "Społem" PSS w Poznaniu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: środa, 15, maj 2013

W "Społem" Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu chcąc dotrzeć z ofertą handlową spółdzielni do jak najszerszego grona odbiorców, oprócz plakatów reklamowych wywieszanych w witrynach okiennych, postanowiono wykorzystać miejsce, jakim są elewacje sklepów. W tym celu zamontowano billboardy reklamowe o wymiarach 4x2 m, na elewacjach pięciu sklepów, które znajdują się przy ruchliwych trasach komunikacyjnych Poznania.

W ten sposób 16 ofert promocyjnych dotarło do pieszych, a przede wszystkim do wielu kierowców i pasażerów samochodów oraz użytkowników środków komunikacji miejskiej, z okien których bardzo dobrze widoczne są sklepy zaopatrzone w billboardy. Dodatkowo billboardy przynoszą spółdzielni wymierne korzyści z tytułu współpracy z producentami i dostawcami reklamowanych produktów.

Oprócz billboardów reklamowych spółdzielnia kontynuuje reklamę na obiektach sportowych oraz w czasie rozgrywek sportowych. W ramach współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym w Poznaniu, spółdzielnia prowadzi sponsoring grupy koszykarek Rocznik ’97. W ramach podpisanej umowy, "Społem" PSS w Poznaniu, jako sponsor zespołu, zapewnia co miesiąc wodę mineralną i napoje izotoniczne dla drużyny, z okazji świąt – paczki dla zawodniczek oraz sponsoruje pikniki organizowane na otwarcie i zamknięcie sezonu rozgrywek. W zamian za to Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy zabiera ze sobą na wszystkie mecze wyjazdowe baner reklamujący spółdzielnię, drugi baner jest umieszczony na stałe na hali rozgrywek POSiR przy ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu. Informacja o "Społem" PSS – sponsorze, jest umieszczona na stronie internetowej Klubu, a zawodniczki grają w strojach, na których widnieje logo spółdzielni.

Czytaj więcej...

Dyplom uznania dla Prezesa "Społem" PSS w Bytomiu za wieloletnią działalność gospodarczą i wspieranie rozwoju biznesu w mieście

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: środa, 15, maj 2013

W dniu 24 kwietnia br. w sali im. Gorczyckiego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu odbyła się uroczysta gala, której organizatorem była Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa, skupiająca lokalnych przedsiębiorców. Podczas gali wyróżniający się członkowie Izby otrzymali szereg wyróżnień. Wśród wyróżnionych znalazła się między innymi Prezes Zarządu "Społem" PSS w Bytomiu.

Na gali wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi prezydent miasta Damian Bartyla wraz z zastępcami, przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Skalska, poseł na Sejm RP Jacek Brzezinka, radni, szefowie gminnych instytucji oraz ludzie świata kultury. Wszystkich powitał prezes BIPH Tadeusz Gapiński.

Podczas gali najbardziej wyróżniający się członkowie BIPH odebrali nagrody. Dyplomy będące wyrazem uznania za umiejętne łączenie osiągnięć biznesowych z pasjami życiowymi otrzymali: Andrzej Kruszena, Roman Badura oraz Sławomir Zakrzewski. Ten pierwszy ma na koncie wiele zdobytych szczytów wysokogórskich, drugi jest utytułowanym kolarzem-amatorem, trzeci zaś z sukcesami uprawia ju-ji-tsu.

Dyplomy uznania za wieloletnią działalność gospodarczą i wspieranie rozwoju biznesu w mieście trafiły do: Barbary Kulikowskiej – prezesa Zarządu "Społem" PSS w Bytomiu oraz Józefa Bociana z firmy Centro-elektryk, Jerzego Czajki – dealera Toyoty, Krzysztofa Gajosa z firmy Sponsor Plus, Tadeusza Gapińskiego z Gabudu, Jerzego Podhajeckiego z Biura Budowlanego "Dom", Piotra Tobora z Premia Tob Gum i Jana Śmiałego z Zakładu Eksploatacji Urządzeń Technicznych w Radzionkowie.

Przyznano także odznaki za zasługi dla województwa śląskiego. Ich laureatami zostali: Tadeusz Gapiński (odznaka złota) oraz Małgorzata Tomaszewska, Krzysztof Drobny i Aleksander Słota.

Galę uświetnił swym występem światowej sławy pianista i kompozytor Leszek Możdżer. Jego żywiołowo zagrany koncert publiczność nagrodziła owacją na stojąco.

Czytaj więcej...