krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

XIV Edycja Konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: piątek, 10, maj 2013

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz redakcja magazynu "Tęcza Polska" organizują w tym roku XIV edycję konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów – "Oskar Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer – Spółdzielca 2013" i "Prymus 2013".

Nagrody "Oskar Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer – Spółdzielca" i wyróżnienia "Prymus" mają charakter honorowy – ich laureaci nie otrzymują z tego tytułu żadnych gratyfikacji lecz wyróżnieni zostają specjalnymi statuetkami i dyplomami.

"Oskar Spółdzielczości Polskiej" to honorowy tytuł , który stał się prestiżowym spółdzielczym wyróżnieniem.

Początkowo wyróżnienie to przyznawane było wyłącznie osobom publicznym: politykom, działaczom państwowym, społecznym i gospodarczym, w uznaniu ich zasług dla polskiej spółdzielczości – za udzielane jej wsparcie, za tworzenie klimatu i warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz za inne dokonania, mające szczególne znaczenie dla upowszechniania idei spółdzielczej i roli spółdzielczego segmentu dla gospodarki kraju. W 2009 roku Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyjął nowy regulamin tej nagrody. W stosownej uchwale zwrócił uwagę, że "Oskarem Spółdzielczości Polskiej" mogą być honorowani również "członkowie struktur samorządowych i spółdzielczych za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości".

Równocześnie podkreślono, że w polskim sektorze spółdzielczym mamy w ostatnich latach wiele nowatorskich inicjatyw społecznych i gospodarczych, stanowiących inspirację w pobudzaniu różnorodnych przedsięwzięć i w rozwoju lokalnych społeczności.

Kandydaci do nagrody "Menedżer – Spółdzielca" oraz wyróżnień "Prymus" powinni spełniać następujące warunki:

  • umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu,
  • legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, Skarbu Państwa i zatrudnionych osób,
  • systematycznie inwestować w rozwój spółdzielni,
  • tworzyć nowe miejsca pracy,
  • stwarzać zatrudnionym pracownikom dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne,
  • legitymować się pozytywną oceną polustracyjną,
  • regularnie opłacać składki na Krajową Radę Spółdzielczą,
  • prenumerować magazyn "Tęcza Polska".

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nagród "Oskar Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer – Spółdzielca" oraz "Prymus" są:
– Krajowa Izba Gospodarcza
– Krajowe i regionalne związki rewizyjne spółdzielni
– Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
– Redakcja magazynu "Tęcza Polska".

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych warunków należy kierować na adres Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie w terminie do dnia 31 maja 2013 roku.

Czytaj więcej...

Lux-mini w Warszawie Aninie po raz drugi "Marketem Roku"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: piątek, 10, maj 2013

Zwycięzcą V edycji ogółnopolskiego konkursu organizowanego przez "Wiadomości Handlowe" pod nazwą: "Market Roku 2013", w kategorii mały sklep do 100 m², został po raz drugi sklep spożywczy Lux-mini w Warszawie Aninie przy ul. Lucerny 87, należący do "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Praga Południe. Sklep ten po raz pierwszy był zwycięzcą I edycji konkursu "Market Roku 2009".

Gdy w 2009 roku ogłaszane były wyniki I edycji konkursu "Market Roku 2009", o zwycięskim sklepie spożywczym Lux-mini w Warszawie Aninie mówiono: "Jak wzorzec metra w Sevres…, spółdzielczy mistrz efektywności – takim ideałem, wzorcem w swojej kategorii i formacie okazał się sklep należący do Społem WSS Praga Południe".

W dniu 17 kwietnia 2013 r., podczas spotkania w warszawskim hotelu "Nowotel", zostały ogłoszone wyniki już V edycji konkursu o tytuł "Market Roku 2013".

Jury składające się z wybitnych ekspertów branży handlowej wyłoniło zwycięzców I nagrodziło statuetkami najlepsze sklepy w Polsce.

Zwycięzcą konkursu "Market Roku 2013", w kategorii mały sklep do 100 m², został po raz drugi sklep spożywczy Lux-mini w Warszawie Aninie przy ul. Lucerny 87, który w tej kategorii pokonał zlokalizowane na terenie całej Polski placówki należące do wielkich zagranicznych sieci.

Członkowie jury, podejmujący decyzję, brali pod uwagę najlepszą obsługę, bogaty asortyment i atrakcyjne ceny.

Sklep spożywczy Lux-mini w Warszawie Aninie przy ul. Lucerny 87 od wielu lat stale przoduje również w rankingu wskaźników wydajności "Społem" WSS Praga Południe. Posiada 90 m² powierzchni sprzedażowej. Na tak małej powierzchni sprzedawanych jest około 6.000 artykułów. Obsługuje dziennie około 500 klientów. Średnia wartość koszyka zakupów wynosi 25,00 złotych.

Obroty brutto w przeliczeniu na 1 pracownika sklepu ( pracuje 8 osób) wynoszą ponad 40.000 zł, a wydajność z 1 m² sali sprzedażowej wynosi około 4.000 zł miesięcznie.

Kierowniczką nagrodzonego sklepu jest pani Iwona Chrobak, która wraz z pozostałym personelem stanowi doświadczony i sprawdzony w handlu zespół.

Mottem jakie od wielu lat przyświeca personelowi sklepu jest dbanie o dobro i wygodę klienta. Personel zna osobiście wieloletnich klientów, zna ich potrzeby i oczekiwania i stara się wyprzedzać pytania i prośby, świadcząc niestandardowe czasami usługi, jak na przykład pomoc przy przechowywaniu zakupów czy przygotowywanie gotowych zakupów przed przyjściem klienta.

Dzięki zaprzyjaźnieniu się i zacieśnieniu przez personel więzi z klientem, sklep od lat osiąga dobre wyniki, a Zarząd "Społem" WSS Praga Południe jest dumny i pełen uznania dla personelu z osiąganych przez sklep sukcesów.

Czytaj więcej...

Lux – mini w Warszawie Aninie, należący do "Społem" WSS Praga Południe, "Marketem Roku 2013"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: wtorek, 07, maj 2013

W dniu 17 kwietnia 2013 r. w hotelu "Novotel" przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Handlu i Dystrybucji, podczas którego omówiono aktualną sytuację polskiego handlu i gospodarki oraz zaprezentowano wyniki konkursów: "Market Roku 2013" i "Drogeria Roku 2013".

Wśród laureatów konkursu "Market Roku 2013", w kategorii mały sklep do 100 m², znalazł się sklep Lux-mini w Warszawie Aninie przy ul. Lucerny 87, należący do "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Praga Południe.

To piąta edycja plebiscytu zorganizowanego przez "Wiadomości Handlowe", lidera rynku prasy handlowej w Polsce. Jury złożone z ekspertów branży handlowej wybrało zwycięzców w czterech kategoriach.

W tym roku do konkursu zgłosiły się sieci franczyzowe, polskie i zagraniczne, oraz niezależni detaliści. W wyniku selekcji, do finału zakwalifikowało się 20 placówek spożywczych w czterech kategoriach: małe sklepy (do 100 m²), średnie sklepy (101-250 m²), duże sklepy (251-800 m²) oraz placówki wielkopowierzchniowe (powyżej 800 m²). Do wszystkich finalistów dotarli dziennikarze "Wiadomości Handlowych", którzy na miejscu rozmawiali z właścicielami, kierownictwem i pracownikami, robili zdjęcia oraz kręcili krótkie filmy. Na podstawie tak przygotowanego materiału jury złożone z ekspertów branży handlowej wybrało zwycięzców.

W kategorii małych sklepów wygrał Lux-mini w Warszawie Aninie, należący do "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Praga Południe, który pokonał placówki działające pod szyldami: Carrefour Express, Nasz Sklep, Odido i Żabka. W kategorii średni sklep spożywczy pierwsze miejsce zajął Profit w Lublińcu. Jego konkurenci to Chata Polska, Groszek, Freshmarket i eLDe. W kategorii dużych placówek zwyciężył Hitpol w Tylmanowej, dystansując Arhelana, EKO, Gamę "Społem" PSS w Lidzbarku Warmińskim i Sieć 34. Ostatni format to sklepy wielkopowierzchniowe. Tu "Marketem Roku 2013" został Topaz w Sokołowie Podlaskim. Finalistami w tej kategorii byli również: Alma, Euro Sklep, Intermarché i SPAR.

Natomiast zwycięzcami plebiscytu na najlepsze drogerie, prowadzonego przez "Wiadomości Kosmetyczne", czyli "Drogerią Roku 2013", w kategorii placówek poniżej 150 m², została drogeria Koliber w Bielsku-Białej, zaś powyżej 150 m² – krakowska drogeria Flirt.

Potem Grzegorz Szafraniec, redaktor naczelny "Wiadomości Handlowych", ogłosił wyniki głosowania sklepów, które, zgłaszając się do konkursu "Market Roku 2013", wskazywały również najlepszych dostawców. Dystrybutorem roku, w kategorii serwis, został Tradis, a w formule Cash & Carry – Makro. Ponadto redakcja "Wiadomości Handlowych" już po raz dziesiąty przyznała nagrodę "Złotego Orzecha" dla wybitnej postaci handlu i hurtu FMCG. Tym razem otrzymał ją Jacek Roszyk, prezes firmy Żabka Polska.

Tegoroczne spotkanie zostało rozszerzone o część konferencyjną, do udziału w której organizatorzy zaprosili m.in. znanego ekonomistę prof. Grzegorza Kołodkę, który wygłosił referat: "Dokąd zmierza świat i Polska". W programie znalazła się też prezentacja firmy Market Side, dokonana przez Macieja Bartmińskiego, poświęcona rozwojowi sieci dyskontowych i konsekwencjom nadmiernej ekspansji tego formatu, zaś Agata Lewandowska, przedstawicielka AC Nielsen, omówiła kondycję rynku kosmetycznego.

Na Ogólnopolskim Kongresie Handlu i Dystrybucji spółdzielczość spożywców "Społem" reprezentowali: Anna Tylkowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes Zarządu "Społem" WSS Śródmieście w Warszawie, Ryszard Jaśkowski – prezes Zarządu Krajowej Platformy Handlowej Społem i zastępca prezesa Zarządu KZRSS "Społem", Danuta Mioduszewska – pełnomocnik Zarządu KZRSS "Społem", Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Handlowej "Społem", Janusz Kaźmierczak – prezes Zarządu SPC w Warszawie i Małgorzata Klimas-Komorowska – wiceprezes Zarządu "Społem" WSS Śródmieście, a także dyrektor handlowy Mieczysław Szumiło i kierowniczka sklepu Iwona Chrobak – przedstawiciele "Społem" WSS Praga Południe w Warszawie, której sklep Lux-mini został "Marketem Roku 2013" oraz prezes Jerzy Niedźwiecki i kierowniczka sklepu Edyta Wojciechowska – przedstawiciele "Społem" PSS w Lidzbarku Warmińskim, której sklep Gama był nominowany do konkursu "Market Roku 2013", w kategorii duży sklep.

Czytaj więcej...

"Noc Kooperatystów 2013" w Warszawie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2013
Opublikowano: wtorek, 07, maj 2013

W dniu 18 maja br., w godzinach 19.00-1.00, po raz trzeci Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie weźmie udział w ogólnoeuropejskiej akcji "Noc Muzeów" pod hasłem "Noc Kooperatystów 2013".

W programie imprezy m.in.: zwiedzanie "Domu pod Orłami" – siedziby KRS oraz Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie przy ul. Jasnej 1, okolicznościowe wystawy, stoiska różnych branż spółdzielczych i gości "Nocy Kooperatystów 2013", prelekcje, warsztaty, koncert, atrakcje dla dorosłych i dla dzieci, konkurs z nagrodami.

Szczegółowy program "Nocy Kooperatystów 2013" jest następujący:

III PIĘTRO (od 19.00)
Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.
II PIĘTRO – prelekcje:
20.00 – "Dom pod Orłami"– świadkiem ważnych wydarzeń historycznych – prelekcja dr. Marcina Kwietnia, KRS,
21.00 – Dzieje Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – prelekcja Leszka Lachowieckiego,
22.00 – Wielcy spółdzielcy: Owen, Schulze-Delitzsch, Raiffeisen – prelekcja dr. Adama Piechowskiego, KRS.

PODZIEMIA "DOMU POD ORŁAMI"
(od 19:00) Zwiedzanie podziemi Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.

DODATKOWO:
19.00, 20.30 – występy muzyczne Spółdzielni UAD.
19.00 – 21.00 – warsztaty malowania toreb prowadzone przez Spółdzielnię MAM (zapisy na miejscu).
od 19.00 – kawiarenka Starego Mokotowa, stoiska przygotowane przez spółdzielnie i gości "Nocy Kooperatystów 2013", projekcje filmów, możliwość zrobienia sobie zabawnych portretów fotograficznych.

Patroni medialni: "Tęcza Polska", "Nowy Obywatel", Radio "Wnet", BS Net, "Społemowiec Warszawski", "Kurier Spółdzielczy", "Tygodnik Solidarność", "Rolnik Spółdzielca", "Domy Spółdzielcze", Kooperatyzm.pl i "Zielony Sztandar".

Czytaj więcej...