krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Zgromadzenie Przedstawicieli PSS „Społem" Biała Podlaska

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2020 Opublikowano: środa, 10, czerwiec 2020

W dniu 08.05.2020r. odbyło się (sprawozdawcze) Zgromadzenie Przedstawicieli „Społem' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej, które podjęło stosowne uchwały dotyczące minionego 2019 roku oraz obecnego 2020, w tym udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Eugeniuszowi Mazurowi i Zastępcy Prezesa Lechosławowi Wietraszukowi.

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni delegaci. Jak wynika ze sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółdzielni w 2019 roku funkcjonowało 12 sklepów spożywczych, a od 1 sierpnia 13, Spółdzielczy Dom Handlowy „Sawko", Restauracja „Stylowa", Zakład Piekarsko – Ciastkarski oraz Zakład Przetwórstwa Ryb. Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 216 etatów. Wynik finansowy – zysk brutto 545 tys. zł., a netto 425 tys. zł. Dywidenda – 107 tys. zł., 12,5% kwoty udziałów, ale zgodnie ze statutem 20% to oprocentowanie udziałów, a 80% do podziału proporcjonalnie do wysokości zakupów zarejestrowanych na kartach stałego klienta. Członek otrzyma dywidendę w postaci karty zakupów w sklepach Spółdzielni lub może zwiększyć wartość swoich udziałów.
Zgromadzenie poprzedziły zebrania grup członkowskich, które odbyły się w trzeciej dekadzie marca. Spółdzielnię tworzy 316 członków, a średnia frekwencja na zebraniach wyniosła 10%. Frekwencja na Zgromadzeniu Przedstawicieli – 71,4%.
W Zgromadzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie Pan Ryszard Jaśkowski, który w ciepłych słowach odniósł się do wyników i dokonań Spółdzielni w 2019 roku, a także poinformował o sytuacji spółdzielni „Społem" w kraju i sprawach którymi zajmuje się „Związek".
Podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie w funkcjonowaniu „Społem' między innymi takich przedsięwzięć jak:
- obchody 150 lecia „Społem",
- ogromnego pozytywnego znaczenia realizacji programu „Społem Znaczy Razem",
- dobrych rezultatach sprzedaży marki własnej „Społem",
- wdrażaniu programu sprzedaży internetowej e-Społem.
W odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, Prezes Jaśkowski stwierdził, że Spółdzielnie dobrze sobie radzą w tych warunkach. Część Spółdzielni uzyskało wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, cześć na to oczekuje. Ponadto wyraził przekonanie, że wyjście z obecnej sytuacji w kraju jaką jest epidemia będzie trudne, ale Spółdzielnie sobie poradzą.
Zebrania Grup Członkowskich oraz Zgromadzenie Przedstawicieli odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie epidemii koronawirusa.