krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków do XVII Edycji Konkursu na najlepszych menedżerów polskiej spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2015 Opublikowano: piątek, 17, kwiecień 2015

Redakcja Magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” czeka na zgłoszenia kandydatów do tegorocznej, XVII Edycji Konkursu „Menedżer-Spółdzielca”. Kapituła Konkursu przyjmuje wnioski w 4 kategoriach nagród: „Oskar Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca”, „Prymus 2014” oraz „Złoty Laur Spółdzielczości”.  Wręczenie statuetek planowane jest pod koniec czerwca br. podczas centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

„Oskar Spółdzielczości Polskiej” to honorowy tytuł, który stał się prestiżowym spółdzielczym wyróżnieniem. Początkowo przyznawany był wyłącznie osobom publicznym: działaczom państwowym i społecznym. Jego laureatami byli m.in. prezydenci Międzynarodowego Roku Spółdzielczego: Lars Hillbom, Ivano Barberini i Pauline Green. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w 2009 r. przyjął nowy regulamin tej nagrody. W stosownej uchwale zwrócił uwagę, że „Oskarem Spółdzielczości Polskiej” mogą być honorowani również „członkowie struktur samorządowych i spółdzielczości za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości”.

„Menedżer-Spółdzielca” oraz wyróżnienie „Prymus” to jedne z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym honorowe tytuły, ustanowione w 1999 r. z inicjatywy redakcji „Tęczy Polskiej”. Przyznawane są corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym.

Kandydaci do tych honorowych tytułów powinni legitymować się spełnieniem następujących wymogów:

      Umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu oraz zarządzania.

      Legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, skarbu państwa i załogi.

      Systematycznie inwestować w rozwój spółdzielczości.

      Tworzyć nowe miejsca pracy.

      Stwarzać dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne zatrudnionym pracownikom.

      Legitymować się pozytywną oceną polustracyjną.

      Prenumerować magazyn „Tęcza Polska”.    

„Złoty Laur Spółdzielczości” przyznawany jest spółdzielniom, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty, jak: działające placówki kulturalne, oświatowe, obiekty sportowe, prowadzone zespoły, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz klubów sportowych.

Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: Krajowa Izba Gospodarcza, Związki Rewizyjne Spółdzielni, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej oraz redakcja magazynu „Tęcza Polska”.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: www.krs.org.pl.

Wymagane jest dobre udokumentowanie wniosku poprzez załączenie dokumentów potwierdzających działalność i zasługi danego kandydata. Rozpatrzeniem wniosków zajmuje się Kapituła Konkursu „Menedżer-Spółdzielca” pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogdana Grzelońskiego.

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem prosimy kierować pod adres:

         Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”,
          ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa, z dopiskiem: „KONKURS”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 maja br.