krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Pierwsze posiedzenie zgromadzenia ogólnego KRS

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2024 Opublikowano: środa, 28, luty 2024

W dniu 20 lutego br. odbyło się pierwsze, po VII Kongresie Spółdzielczości, posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Wzięło w nim udział 99 ze 102 delegatów wybranych na VII Kongresie. Zgromadzenie wybrało Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS, a także członków Komisji Rewizyjnej.

Do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS obradom przewodniczył Leszek Klonowski (Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostródzie) przewodniczący VII Kongresu Spółdzielczości. Nad przeprowadzeniem wyborów czuwały powołane na początku obrad komisje: wyborcza i skrutacyjna. Część głosowań organizacyjnych odbywała się przez podniesienie ręki, w pozostałych sprawach odbyły się głosowania tajne, elektroniczne.
W pierwszej kolejności dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS – został nim Andrzej Półrolniczak (Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Praga w Warszawie). Nowy Przewodniczący, dziękując członkom Zgromadzenia Ogólnego za zaufanie, przejął dalsze prowadzenie obrad.
Następnie dokonano wyboru Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu KRS został wybrany Mieczysław Grodzki (Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie).
Dokonano także wyboru Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS. Sekretarzem Zgromadzenia został Maciej Palej (Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich „Karpatia"). Wybrano także siedmiu zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS. Funkcję tę objęli:
• Tadeusz Badach - Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw
• Wiesława Chwieduk - Prezes Zarządu „Społem" PSS Mazur w Łęczycy,
• Józef Gołębiewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej SKR Sokoły
• Krzysztof Moczulski - Prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „GROMADA"
• Aneta Piękoś - Prezes Zarządu Małopolskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Tarnowie
• Andrzej Przebierowski - Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nadbużanka" w Kryłowie
• Waldemar Witkowski - Prezes Zarządu Spółdzielczej Korporacji „Spólnota Pracy".
Na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej wybrani zostali:
• Waldemar Broś - Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich - Związku Rewizyjnego),
• Ryszard Jaśkowski (Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM")
• Marek Kowalski (Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „S.Ch." w Szadku).
Zgromadzenie Ogólne KRS dokonało także wyboru członków Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli:
• Jan Bieniasz – Prezes Zarządu Spółdzielni Rolników „SAN" z/s w Łące
• Julian Brewka – Prezes Zarządu Złotowskiej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej
• Teresa Jędraszek – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie
• Marcin Juszczyk – Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej „PROFES" w Byczynie
• Leszek Klonowski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostródzie
• Jarosław Kobierski - Dyrektor SKR w Rawie Mazowieckiej
• Hieronim Kobus – Prezes Zarządu „SPOŁEM" PSS w Garwolinie
• Elżbieta Kubiak - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena we Wrocławiu
• Rafał Matusiak – Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
• Jolanta Nowakowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu
• Hubert Pora – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
• Łucjan Waśko – Prezes Zarządu Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej SOPEX w Krośnie.
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS ustalili, że prace Zgromadzenia będą prowadzone za pośrednictwem następujących komisji problemowych:
• Spółdzielczości rolniczej,
• Spółdzielczości ekonomii społecznej,
• Spółdzielczości konsumentów,
• Spółdzielczości mieszkaniowej,
• Finansów spółdzielczych,
• Lustracji,
• Samorządu spółdzielczego i promocji,
• Prawa i legislacji.
W najbliższych tygodniach członkowie Zgromadzenia Ogólnego mają zadeklarować pracę w dwóch z ww. komisji.
Ustalono też, że kolejne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej odbędzie się w trzeciej dekadzie miesiąca marca br.
W związku z tym, że Ryszard Jaśkowski – delegat spółdzielczości spożywców „SPOŁEM", został wybrany do Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, członkiem Zgromadzenia Ogólnego został Mariusz Małachowski – Prezes Zarządu „Społem" PSS w Pile, rezerwowy delegat spółdzielczości „SPOŁEM" wybrany na VII Kongresie Spółdzielczości.