krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

VII Kongres Spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2024 Opublikowano: wtorek, 30, styczeń 2024

W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który zgodnie z art. 258 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.
Na uroczyste otwarcie Kongresu przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Minister Nauki Dariusz Wieczorek, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, Anna Marczak główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a także parlamentarzyści: posłanka Krystyna Skowrońska, senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Waldemar Witkowski, oraz przedstawiciele organizacji gospodarczych m.in. Mariusz Dobrzeniecki Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zbigniew Janowski Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani", Adam Łoziak Członek Zarządu ds. Klientów Korporacyjnych UNIQA S.A. (głównego patrona Kongresu), a także przedstawiciele świata nauki - w tym współpracujących ze spółdzielczością wyższych uczelni - oraz zasłużeni działacze ruchu spółdzielczego.


Jako pierwszy wystąpił Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski. W swoim przemówieniu odwołał się do osobistego zaangażowania w ruch spółdzielczy, jest spółdzielcą i sprawy spółdzielczości są dla niego priorytetem. Odwołał się do głównego celu spółdzielczości, którym jest wyzwolenie aktywności społecznej, a ideą stawianie w centrum zainteresowania człowieka. W dalszej części przemówienia Wicemarszałek wyraził nadzieję, na większą obecność spółdzielczości w przestrzeni publicznej oraz uczynienie spółdzielczości kluczową przestrzenią aktywności obywatelskiej. Podkreślił wagę dokonywanych podczas Kongresu wyborów oraz życzył delegatom owocnych obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Spółdzielczości Jerzy Jankowski, przedstawiając główne cele Kongresu, do których należy ocena stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwalenie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze, a także wybór członków Zgromadzenia Ogólnego KRS. Następnie wybrano Przewodniczącego Kongresu - funkcję tę powierzono Leszkowi Klonowskiemu, prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie - a także 9-osobowe Prezydium Kongresu.
Po ukonstytuowaniu się Prezydium głos został przekazany gościom - przedstawicielom najwyższych władz państwowych oraz instytucji gospodarczych. List otwarty do uczestników Kongresu wystosowała Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, pisząc m.in.: Reprezentują Państwo ruch, który w Polsce może poszczycić się bogatą historią oraz tradycjami opartymi na krzewieniu ideałów: samopomocy, współpracy, równości, sprawiedliwości i międzyludzkiej solidarności. Spółdzielczość jako forma samoorganizacji społeczeństwa odegrała ważną rolę w kształtowaniu się postaw patriotycznych i odbudowie niepodległego państwa polskiego (...) Stała się także symbolem przedsiębiorczości oraz stabilnej i bezpiecznej gospodarki (...).
Minister Nauki Dariusz Wieczorek przyznał, że jako długoletni działacz samorządowy zdążył dobrze poznać zróżnicowane środowisko spółdzielcze, które ma dziś szansę na rozwój w oparciu o liczne programy pomocowe. Następnie głos zabrała posłanka Krystyna Skowrońska podkreślając, że efektem kongresowej dyskusji musi być silny głos - słyszany i wysłuchany przez decydentów - który doprowadzi do realizacji słusznych spółdzielczych postulatów.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski także powołał się na swoje członkostwo w banku spółdzielczym oraz w spółdzielni mleczarskiej.
Podczas VII Kongresu Spółdzielczości dokonano wręczenia najwyższych odznaczeń i wyróżnień Krajowej Rady Spółdzielczej.
Po wręczeniu pucharów głos zabrał Prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki otwierając kongresową dyskusję. Podkreślił, że każdy z uczestników Kongresu przybył tu z bogactwem różnych doświadczeń związanych z własną pracą i działalnością społeczną. Prezes Zarządu KRS w skrócie przypomniał najważniejsze inicjatywy ostatniej kadencji, które szczegółowo przedstawione zostały w „Raporcie z działalności Krajowej Rady Spółdzielczej w latach 2017–2023", naszkicował też podstawowe problemy, z jakimi dziś musi borykać się ruch spółdzielczy. Kończąc wystąpienie życzył delegatom podjęcia przemyślanych i trafnych uchwał, które jak najlepiej będą służyć polskiej spółdzielczości.
Głos w dyskusji zabrał również Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem - Ryszard Jaśkowski mówiąc o szansach i zagrożeniach na najbliższe lata, ale też podsumowując ostatnie lata działalności KZRSS Społem.
W dalszej części Kongresu odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowych członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Z ramienia Społem zostali wybrani: Alfred Bujara, Chwieduk Wiesława, Jaśkowski Ryszard, Kazimierczuk Janusz, Kobus Hieronim i Sznaza Wiesław.
Warto na koniec wspomnieć, że po raz pierwszy do Rady zostało wybranych 102 członków, a nie jak dotychczas 100. Wynika to z przyjętej uchwały o powiększenie ilości członków Spółdzielni socjalnych z jednego do trzech.