krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

100 lat -"Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2022 Opublikowano: wtorek, 22, luty 2022

12 lutego 2022r. odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa „Społem" PSS w Koninie. 140 gości bawiło się w Sali Bankietowej Faktoria. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna i multimedialna.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych Stanisław Bielik Starosta koniński, Piotr Korytkowski Prezydent Miasta Konina, Stefan Dziamara Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał, Prezesi Spółdzielni „Społem" Kalisz, Koło, Turek.
Przedstawiciel organów spółdzielczych - Krajowej Rady Spółdzielczej i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie Prezes Ryszard Jaśkowski

Goszczono przedstawicielkę Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie, w której aktywnie działa Spółdzielnia Uczniowska „Grosik" pod patronatem spółdzielni oraz Zarząd i Członków Rady Nadzorczej, pracowników, działaczy „Społem" PSS w Koninie i przedstawicieli mediów: Wydawnictwo Przegląd Koniński, TV Wielkopolska i TV Poznań.

Podniosłym momentem było wręczanie odznaczeń, Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej przyznało Spółdzielni odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości", którą został uhonorowany sztandar. W imieniu Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie sztandar udekorował Zastępca Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Ryszard Jaśkowski.
Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie uhonorował 15 wyróżniających się pracowników i emerytów odznaką „Zasłużony dla „Społem",
Rada Powiatu Konińskiego w uznaniu zasług na rzecz społeczności Powiatu Konińskiego przyznała Panu Karolowi Błaszczykowi Prezesowi „Społem" PSS w Koninie Odznakę Honorową „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego". Odznaczenie wręczył Starosta Koniński Stanisław Bielik.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski odznaką „Za zasługi dla Miasta Konina" uhonorował Pana Jana Robaka emerytowanego pedagoga i działacza inicjującego współpracę Społem ze środowiskiem oświatowym, propagującego działalność Spółdzielni uczniowskich na terenie lokalnym i Pana Zbigniewa Osajdę nauczyciela i animatora kultury, promującego miasto na forum ogólnopolskim, realizującego działania na rzecz rozwoju spółdzielczości w środowiskach szkolnych.
Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał Stefan Dziamara za aktywną współpracę ze środowiskiem kulturotwórczym i organizacjami pozarządowymi odznaczył „Społem" w Koninie odznaką honorową „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał"
W uznaniu zasług na rzecz rozwoju konińskiej spółdzielni Prezes „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie wyróżnił dyplomami pracowników i działaczy.

Ponad to za wieloletnią współpracę w zakresie tworzenia wydarzeń kulturalnych dla społeczności Pan Prezes Błaszczyk wręczył Listy Gratulacyjne Orkiestrze Dętej Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, Mażoretkom Charme ze Szkoły Podstawowej nr 12
w Koninie, Mażoretkom Charme ze Szkoły Podstawowej w Rychwale i Spółdzielni Uczniowskiej Grosik ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie.
Prezes Zarządu konińskiej Spółdzielni w swoim przemówieniu nawiązał do historycznych początków spółdzielczości, co dla wielu gości było wiedzą nieznaną i zaskakującą. Informacje dotyczyły formowania się ruchu spółdzielczego, rozwoju i realizacji celów gospodarczych. Wspomnienia dotyczyły byłych członków Zarządu i działaczy, jak również powstawania życia kulturalnego członków spółdzielni – powstających zespołów wokalno – tanecznych, tworzącej się biblioteki, kawiarni oraz praca z dziećmi i młodzieżą Spółdzielniach Uczniowskich.
Pan Prezes podkreślił – cytując prezydenta R.P. Stanisława Wojciechowskiego, że od początku „działamy dla dobra powszechnego" i również dzisiaj misją jest podnoszenie jakości życia obywateli. Naszym etosem jest między innymi propagowanie zdrowego odżywiania, uczciwy handel, ochrona praw konsumenta i solidność kupiecka, a najmocniejszą stroną naszej Spółdzielni są spółdzielcy i pracownicy, bez ich ofiarności, umiejętności dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej przetrwanie w tak trudnych czasach byłoby nie możliwe. Atutem załogi Spółdzielni jest znajomość klientów, indywidualne ich traktowanie i elastyczność wobec zmiennych gustów i oczekiwań konsumentów. Mamy prawo być przekonani, że mimo wielu problemów na rynku gospodarczym mając takich pracowników mamy szansę dalszego rozwoju i dalszych jubileuszy.

Po części oficjalnej odbył się koncert Orkiestry Quantum z wokalistkami - Magdaleną Prusak, Natalią Osajdą – Nowak i Marią Żabińską. Przy akompaniamencie orkiestry gościnnie wystąpił Zespół Slavic Voices z Michałem Hajduczenia i Magdaleną Cysewską. W międzyczasie na pianinie przygrywał Waldemar Matuszak Mariachi Los Amigos w składzie Jesus Estrada Guzman, Gabriel Hernandez Rizo i Michał Osmycki wprowadzili w taneczny nastrój i porwali publiczność na parkiet.
Zespół Sing Band pięknymi szlagierami zakończył spotkanie.W trakcie Gali Prezes Zarządu udzielił kilku wywiadów mediom lokalnym, a całość nagrywana przez TV Poznań została ukazała się na Facebooku naszej Spółdzielni. Obchody jubileuszowe zostały utrwalone na płytach i publikowane w prasie lokalnej i na stronach Online. W podziękowaniu za udział Zarząd i Rada Nadzorcza dziękują wszystkim Gościom za wspólne świętowanie.

  • sisI2022_konin01
  • sisI2022_konin02
  • sisI2022_konin03
  • sisI2022_konin04
  • sisI2022_konin05
  • sisI2022_konin06
  • sisI2022_konin07
  • sisI2022_konin08
  • sisI2022_konin09
  • sisI2022_konin10