krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada" obchodzi jubileusz 85-lecia

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2022 Opublikowano: poniedziałek, 28, luty 2022

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada" obchodzi jubileusz 85-lecia. W tym roku obchodzone są w „Gromadzie" także dwa inne Jubileusze: 60-Iecia oddania do użytku Hotelu „Gromada" Centrum ( znanego wśród mieszkańców Polski i Warszawy pod nazwą „Dom Chłopa") oraz 35-lecia oddania do użytku Hotelu „Gromada" w Pile. OST „Gromada" wpisuje się w tradycje powstałego w XIX wieku ruchu spółdzielczego.

Spółdzielnia „Gromada" w II RP rozpoczęła swoją działalność 10 lutego 1937 roku. Tego dnia z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici", Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych, Spółdzielczości Rolnej i Organizacji Rolniczych powołano Spółdzielnię Turystyczno-Wypoczynkową „Gromada". Założyciele Spółdzielni chcieli zapewnić możliwość korzystania z taniego wypoczynku i turystyki swoim członkom, głównie mieszkańcom wsi. Myśl zorganizowania Spółdzielni turystycznej przywiózł Kazimierz Wyszomirski z Jugosławii i Czechosłowacji, gdzie przebywał, uczestnicząc w pracach Słowiańskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Na początku Spółdzielnia prowadziła działalność typowo turystyczną organizując m.in. zwiedzanie w wielu miastach w Polsce zakładów wytwórczych Spółdzielni „Społem". Do wybuchu II wojny światowej około 100 tysięcy osób z rodzin wiejskich i działaczy spółdzielczych skorzystało z tej formy usług „Gromady". Inną ważną przedwojenną inicjatywą Spółdzielni „Gromada" było zamówienie w państwowych fabrykach w Radomiu i Bydgoszczy bardzo dużej, jak na przedwojenne warunki, partii 100 tysięcy rowerów o nazwie „GROMADA". Spółdzielnia Turystyczną - Wypoczynkowa „Gromada" organizowała wyjazdy zagraniczne dla polskich rolników których interesowała spółdzielczość wiejska, w tym szczególnie organizacja spółdzielni zdrowia. Uczestnicy tych wyjazdów mieli możliwość połączenia wypoczynku z nauką i poznawaniem nowoczesnych technik i technologii agrarnych. W ciągu półtora roku swej działalności, do wybuchu II wojny światowej, ponad 3700 osób dzięki „Gromadzie" mogło zwiedzić Danię, Jugosławię, Bułgarię, Czechosłowację, Finlandię czy Niemcy oraz podnieść swoją wiedzę agrarną. Założyciele kierowali się przeczuciem, że mają dobry pomysł na działalność gospodarczą, co potwierdziło się w ciągu następnych dziesięcioleci. Stworzono biuro podróży o międzynarodowym standardzie obsługi, które stało się oknem na świąt dla obywateli II Rzeczypospolitej. Tak dynamiczny rozwój turystyki skłonił ówczesnego Prezesa Zarządu Kazimierza Wyszomirskiego wspólnie z prof. Marianem Rapackim do wysunięcia projekt budowy, lub zakupu morskiego statku turystycznego. Uchwałą Zarządu „Gromady" z dnia 1 sierpnia 1939 roku zdecydowano o zakupie w londyńskiej stoczni statku pasażerskiego, który miał nosić imię „GROMADA". Wybuch wojny nie pozwolił na realizację tej interesującej koncepcji. Działalność Spółdzielni „Gromada" po II wojnie światowej została z inicjatywy Kazimierza Wyszomirskiego reaktywowana 4 grudnia 1957 roku, jako spółdzielnia osób fizycznych i prawnych. Cele spółdzielni jak rozbudzanie i zaspokajanie zapotrzebowania ludności wiejskiej na usługi turystyczne i wypoczynkowe oraz podnoszenie kultury, zdrowotności i kwalifikacji zawodowych zapisane zostały w jej statucie. Od pierwszego roku powojennej działalności zainicjowano systematyczną rozbudowę sieci biur turystycznych, a później i hoteli. W 1958 roku, rok po reaktywowaniu, zrzeszając kilkadziesiąt organizacji członkowskich „Gromada", obsłużyła 250 tysięcy osób na wycieczkach krajowych, umożliwiła też wyjazdy za granicę 1700 osobom. W 1961 roku „Gromada" dysponowała oddziałami we wszystkich miastach wojewódzkich i kilkunastoma placówkami powiatowymi. „Gromada", jako pierwsze biuro podróży w Polsce wprowadziło również turystykę edukacyjną. Biura w krótkim czasie pozyskały zagranicznych partnerów, touroperatorów i rozpoczęły rozwiniętą współpracę z krajami otwartymi na turystykę do Polski i Europy. W maju 1967 roku podczas Walnego Zjazdu Przedstawicieli podjęto uchwałę o zmianę nazwy ze Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej na Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną. Obecnie Biura Turystyczne „Gromada" (własne oraz licencyjne) obsługują klientów krajowych i zagranicznych oferując organizację wyjazdów weekendowych oraz pobytów wypoczynkowych w kraju i za granicą, organizację podróży „incentive", kompleksową obsługę podróżniczą zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych z pakietem usług dodatkowych (bilety lotnicze, promowe, autokarowe, kolejowe, pełny zakres ubezpieczeń, usługi wizowe, rezerwacje hotelowe, transfery, wynajem samochodów). Przez kolejne dziesięciolecia potencjał Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada" ewoluował i zmieniał się wraz z polską gospodarką. Efektem tych zmian była rozbudowa usług hotelarskich. Działalność hotelarska Gromady Pierwszym hotelem Gromady (oddanym do użytku w dniu 9.09.1961r.) był obiekt w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 o rozpoznawalnej do dziś, nazwie „Dom Chłopa". Spółdzielnia świetnie radziła sobie w warunkach częściowo zamkniętej gospodarki bloku państw socjalistycznych, przyjmując i obsługując gości hotelowych według wysokich, zachodnich standardów. Następne hotele Gromady powstały w latach 70-tych oraz 80-tych. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to również czas budowy i włączenia do powstającej sieci „Gromada" dużych ośrodków wypoczynkowych w Międzyzdrojach oraz Krynicy-Zdroju. Tworząc własną sieć hotelową w kolejnych latach Spółdzielnia zakupiła i uruchomiła pod własną marką hotele w Poznaniu, Koszalinie oraz Radomiu. W 2002 roku ukończono budowę drugiego skrzydła Hotelu „Dom Chłopa" w Warszawie. Nawiązując do historycznych tradycji i idei przedwojennych spółdzielni zdrowia oraz wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom „Gromada" oferuje wypoczynek połączony z leczeniem w Hotelu „Gromada" Medical SPA w Busku - Zdroju poprzez funkcjonujący tam Zakład Leczniczy z odnową biologiczną. Podsumowanie Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada" to polska firma ze 100 proc. kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskiej, chłopskiej tradycji. Na podkreślenie zasługuje fakt, ze zarówno w początkach działalności, jak i później „Gromada" swój potencjał budowała stopniowo własną pracą i wielkim wysiłkiem swoich członków i oddanych pracowników. Patrząc na Spółdzielnię przez pryzmat 85-cio letniej działalności śmiało można przyznać jej pozycję ważnego podmiotu w usługach turystycznych i hotelarskich w Polsce.

Informacja na podstawie publikacji Dziennik Trybuna z dnia 25.02.2022, autorzy: Krzysztof Moczulski Prezes OST „Gromada", Michał Kolankiewicz Dyrektor Biura Marketingu i Wsparcia Sprzedaży OST „Gromada"