krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Prezes Zarządu KRS zaprasza Spółdzielców do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Cooperatives Europe w Warszawie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: środa, 29, styczeń 2014

W  dniach 2-4 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbędą się obrady Zgromadzenia Ogólnego organizacji Cooperatives Europe, która reprezentuje spółdzielców większości państw europejskich. Miejscem obrad będzie: Hotel Sofitel Victoria przy ul. Królewskiej w Warszawie.

W związku z tym wydarzeniem prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfred Domagalski, opublikował list, w którym serdecznie zaprasza Spółdzielców do udziału w Zgromadzeniu i towarzyszących mu imprezach.
W liście tym czytamy m.in.:
„Zgromadzenie w warszawskim hotelu Sofitel Victoria będzie wspaniałą okazją, aby naszym zagranicznym kolegom przedstawić tradycje, dorobek, ale i obecne problemy polskiej spółdzielczości, a jednocześnie abyśmy my sami mogli zapoznać się z tym, czym żyje nasz ruch w Europie. Poza oficjalnymi spotkaniami, w tym z przedstawicielami najwyższych władz państwowych i Unii Europejskiej, częścią statutową Zgromadzenia itp., planowane są również warsztaty tematyczne oraz wystawa produktów spółdzielczych i prezentacja ofert firm współpracujących z polską spółdzielczością, co może dać naszym spółdzielcom możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych. Przyjęcie powitalne w Galerii Porczyńskich oraz uroczysta kolacja w Pałacu Kultury i Nauki będą również okazją do spotkań i wymiany doświadczeń w nieformalnej atmosferze. /.../.
W imieniu Zarządu KRS i Komitetu Organizacyjnego chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu i towarzyszących mu imprezach. Rola gospodarza Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe jest dla nas wielkim wyróżnieniem i świadczy o szacunku, jakim wśród spółdzielców naszego kontynentu cieszy się polska spółdzielczość. Godne wywiązanie się z tej roli wymaga wspólnego wysiłku i szerokiego uczestnictwa w Zgromadzeniu przedstawicieli polskiej spółdzielczości. Obrady dla umożliwienia udziału naszych spółdzielców, tłumaczone będą na język polski.
Organizacja Cooperatives Europe, powstała w 2006 r. przez połączenie istniejących wcześniej Regionu Europejskiego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA) i Komitetu Koordynacyjnego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych (CCACE), zrzesza obecnie 92 ogólnokrajowe organizacje spółdzielcze z 36 krajów europejskich reprezentujące 160 tys. spółdzielni liczących 123 miliony członków i dających pracę 5,4 mln obywateli naszego kontynentu. Krajowa Rada Spółdzielcza oraz cztery inne polskie organizacje reprezentujące spółdzielczość spożywców, pracy, mieszkaniową i SKOK-i są członkami Cooperatives Europe, ja sam mam zaszczyt zasiadać przez kolejną kadencję w Radzie tej organizacji. Cooperatives Europe jest uznanym partnerem kluczowych instytucji europejskich we wszystkich ich działaniach dotyczących spółdzielczości. Utrzymuje bliskie kontakty z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i w ramach różnorodnych konsultacji prezentuje stanowisko spółdzielców z Państw Członkowskich UE. Ostatnio ściśle współpracuje z Komisją w ramach powołanej przez jej Wiceprzewodniczącego komisarza Antoni Tajaniego Spółdzielczej Grupy Roboczej przygotowującej m. in. „Mapę Drogową" dla spółdzielczości europejskiej do 2020 r.
Licząc na pozytywny odzew Państwa i jak najsilniejszą reprezentację naszych spółdzielców na Zgromadzeniu, jednocześnie informuję, że liczba miejsc na sali obrad jest ograniczona, dlatego apeluję o szybkie wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i odesłanie do KRS. /.../.
Zgłoszenie udziału w Zgromadzeniu można pobrać ze strony internetowej: www.krs.com.pl. Tam też można uzyskać informacje na temat rezerwacji miejsc noclegowych w hotelu „Gromada – Centrum". Odpłatność za udział w Zgromadzeniu wynosi 738 zł z VAT. Koszty noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Ideę, aby spółdzielcy polscy byli gospodarzami tego spotkania, przedstawił Dirk Lehnhoff, Prezydent Cooperatives Europe, a Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wyraziło dla tej propozycji pełną aprobatę. Organizatorzy liczą na udział w Zgromadzeniu ok. 100 delegatów z prawie wszystkich państw Europy, z których wielu wywodzić się będzie z największych przedsiębiorstw spółdzielczych, a także znacznej liczby uczestników z Polski.
Wstępny ramowy program obrad przewiduje:
2 kwietnia (środa)
19.30-21.30 - przyjęcie powitalne: Galeria Porczyńskich, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa.
3 kwietnia (czwartek)
8.30-9.30 - rejestracja uczestników
9.30-10.30 - otwarcie zgromadzenia i wystąpienia powitalne
10.30-12.30 - sprawy statutowe
12.30-14.00 - obiad
14.00-18.00 - zorganizowane i nieformalne dyskusje polskich i zagranicznych uczestników
19.30-23.00 - uroczysta kolacja (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, XXX piętro/IV piętro)
4 kwietnia (piątek)
9.00-13.00 - warsztaty tematyczne:
- Warsztat 1: Wywieranie wpływu - Mapa drogowa i wybory do Parlamentu Europejskiego.
- Warsztat 2: Umożliwianie - Reformy Prawa Spółdzielczego w Europie.
- Warsztat 3: Aktywizacja - Przedsiębiorczość spółdzielcza wśród młodych.
13.00-14.00 - obiad
13.30-18.00 - wizyty studyjne w spółdzielniach Warszawy i okolic:
- spółdzielnia spożywców i spółdzielnia mieszkaniowa (Mokotów/Ursynów),
- spółdzielnia niewidomych i spółdzielnia pracy,
- spółdzielnia piekarsko-ciastkarska i spółdzielcza grupa producentów rolnych.
Tłumaczenie symultaniczne obrad w jęz. angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim i rosyjskim.