krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Ogłoszono XI edycję konkursu na najlepszego samorządowca – spółdzielcę

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: piątek, 31, styczeń 2014

Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja magazynu „Tęcza Polska" ogłosiły XI edycję dorocznego Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca". Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Stanisław Rakoczy.

Konkurs ma wyróżnić tych przedstawicieli samorządów terytorialnych, którzy w swojej codziennej pracy wspierają spółdzielczość w swoich regionach.
Od 2004 r. środowisko spółdzielcze nagradza tych przedstawicieli samorządów lokalnych, a także urzędów, samorządowych i państwowych, którzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działalność spółdzielni na ich terenach.
Spółdzielczość – jako ruch gospodarczy i społeczny przeciwstawiający się dominującemu na dzisiejszym rynku nastawieniu wyłącznie na zysk – nie ma dziś łatwego zadania. Chce ona bowiem pozostać wierna swoim zasadom w działalności na rzecz członków, zapewniając im godziwą pracę i wynagrodzenie za nią, a także możliwość decydowania o spółdzielczym majątku. W sytuacji, gdy lokalne władze samorządowe lub urzędnicy państwowi nie wykazują zrozumienia dla wartości i spółdzielczych zasad gospodarowania, spółdzielnie napotykają na wiele trudności w swej działalności i w rozwoju – nawet wówczas, gdy są jedynym i najpoważniejszym pracodawcą w gminie. Dlatego Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja magazynu „Tęcza Polska" zdecydowały się wyróżniać tych samorządowców, którzy pomagają spółdzielniom rozwijać się na lokalnym terenie.
Organizatorzy konkursu zwracają się do spółdzielni i spółdzielczych związków rewizyjnych o wytypowanie ze swojego terenu osób, które swoim działaniem w sposób najbardziej efektywny wspierają spółdzielczość.
Najlepsi samorządowcy – spółdzielcy, za życzliwość i docenianie roli spółdzielczości w lokalnym środowisku, zostaną uhonorowani specjalnymi dyplomami. Uroczyste ich wręczenie, w obecności Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Stanisława Rakoczego, przewidywane jest pod koniec marca br. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.
Wnioski o nadanie honorowego tytułu „Samorządowiec – Spółdzielca 2013" wraz z uzasadnieniem należy składać do 10 marca 2014 r. w Centrum Informacji i Promocji KRS, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1, tel./fax: 22 828 65 11.