krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Spotkanie Polskiej Izby Handlu z posłanką Martą Wcisło

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2023 Opublikowano: środa, 27, grudzień 2023

Na spotkaniu, w którym wzieli udział: Marta Wcisło – posłanka na Sejm RP, Andrzej Ludek – przewodniczący Rady Polskiej Izby Handlu (Almares – firma członkowska Izby), Ryszard Jaśkowski wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Handlu (KRZSS Społem – firma członkowska Izby), Maciej Ptaszyński – prezes zarządu Polskiej Izby Handlu, Iwona Rowińska – wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu, Andrzej Zalewski (franczyzobiorca sieci Lewiatan), Barbara Paszkiewicz-Laskowska (Strategywise – firma członkowska Izby), Klaudia Bazyk -specjalista ds. komunikacji Polskiej Izby Handlu. Maciej Ptaszyński przedstawił główne wyzwania handlu w oparciu o przesłaną niedawno do szefów kluboów parlamentarnych, premiera, marszałka Sejmu, przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki, wybranych ministrów, mediów tzw „10" dla handlu listy postulatów Polskiej Izby Handlu http://www.pih.org.pl/index.php/2229-10-postulatow-handlu-dla-nowego-rzadu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ograniczenia handlu w niedziele i produktów mlecznych w systemie kaucyjnym.

NIEDZIELE HANDLOWE
• Marta Wcisło przedstawiła jeden z możliwych wariantów rozwiązania kwestii niedziele handlowych na podstawie stosowanego w górnictwie: na soboty i niedziele pracownicy są zatrudnieni na umowy zlecenia u innego pracodawcy, mimo że pracują na tych samych stanowiskach w tych samych miejscach i wykonują te same obowiązki – taka sytuacja mogłaby nastąpić również w handlu
• Marta Wcisło zauważa, że handlu w niedzielę nie udźwigną najmniejsi przedsiębiorcy przy tak wysokiej pensji minimalnej, konieczności oferowania dnia wolnego za pracę w niedzielę itp.
• Marta Wcisło jest świadoma, że mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy, trudno znaleźć pracowników chętnych do pracy w niedzielę, przepisy to jedno, a życie drugie, dlatego coraz więcej sklepów otwiera się w niedziele.
• Ryszard Jaśkowski: podczas tworzenia ustawy o zakazu handlu w niedzielę opracowana katalog 11 wyłączeń, ale z skończyło się na ponad 30 różnych wyłączeniach. Temat trzeba by podnieść od początku: należy stworzyć nowy katalog wyłączeń. Na komisjach związanych z ustawą będzie pojawiał się Alfred Bujara, który będzie walczyć o to, by zwrócić kobietom niedziele wolne. Społem opowiada się za utrzymanie status quo i stworzeniem nowego katalogu wyłączeń. Konieczne jest również prowadzenie zmian w funkcjonowaniu Inspekcji Pracy, która jest nieskuteczna – wystarczyłoby, by realizowała zapisy ustawy.
• Marta Wcisło proponuje, by Polska Izba Handlu przygotowała oficjalne stanowisko, pod którym podpiszą się sieci handlowe. W stanowisku powinna zostać jasno zaprezentowane stanowisko handlu: na spotkaniu ustaliliśmy, że jest to utrzymanie status quo przy stworzeniu nowego katalogu wyłączeń. Należy w nim jasno wyartykułować, że powrót handlu w niedzielę przetrwają tylko najbogatsi, czyli głównie sieci dyskontowe. Stanowisko powinno wyjść na początku stycznia, przed spotkaniem z przewodniczącym klubu partyjnego, które w styczniu zorganizuje Wcisło. Stanowisko zostanie przesłane do przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Finansów Publicznych, a także szefów klubów parlamentarnych koalicji rządzącej.
SYSTEM KAUCYJNY
• Systemem kaucyjnym nie będzie zajmować się bezpośrednio minister Hennig-Kloska, tylko wyznaczony sekretarz stanu.
• Marta Wcisło: Politycy nie biorą pod uwagę przepisów sanitarnych. Sklepy wyeliminowały napoje w butelkach zwrotnych ze względu na opakowania, magazynowanie, system kasowy itp. Sytuacja sprzedaży małpek jest wynikiem przeregulowania rynku (podatek cukrowy itp.)
• Ponowne otworzenie procesu legislacyjnego wiąże się z nowymi włączeniami (np. wrzuceniem zapisu o zbiórce małpek). Wcisło twierdzi, że poziom ryzyka wyjdzie na spotkaniu z przewodniczącym.
• Wcisło poleca podnieść temat przedłużenia vacatio legis ustawy o systemie kaucyjnym, ale jest świadoma, że nad ustawą ciążą obowiązki wynikające z dyrektywy unijnej.
• Kwestia ujednolicenia systemu opakowań: według Marty Wcisło prędzej i później trzeba będzie się tym zająć, np. ze względu na większy odzysk surowców, a opakowania wpływają na cenę produktu.
• PIH zwróci się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o opinię w kwestii składowania opakowań po mleku i produktach mlecznych w sklepach. Marta Wcisło mówi, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i zaleca, by opinie dołączyć do stanowiska, które zostanie zaprezentowane na spotkaniu z przewodniczącym.
• Kwestia VAT-u: Marta Wcisło jest świadoma niejasności tej kwestii. Przedstawiciel PSH Lewiatan podsunął pomysł, że problemy z niejasnościami rozwiązałoby ustalenie jasnej definicji kaucji – co nią jest, a co nią nie jest.
PRÓG PRZESTĘPSTWA KRADZIEŻY
• Marta Wcisło zadaje pytanie, jakiego progu oczekujemy. Poruszono kwestię, czy próg w ogóle jest zasadny i konieczny. Marta Wcisło uważa, że próg musi obowiązywać ze względu na funkcjonowanie policji i sądów.
PENSJE MINIMALNE
• Ryszard Jaśkowski twierdzi, że z powodu rosnących kosztów z rynku zniknie ok. 10 tysięcy małych sklepów. Marta Wcisło: „tak, ale nikt tego głośno nie powie".
PODATEK MINIMALNY
• W wyniku podniesienia pensji minimalnych podatek minimalny dotknie jeszcze większej liczby małych przedsiębiorców.
• Marta Wcisło: koniecznie trzeba podnieść tę sprawę, trzeba mówić o niej głośno.
• Maciej Ptaszyński proponuje, by wyłączyć z obliczeń pensje. Dzięki temu podatek nie trafi rykoszetem w mniejszych przedsiębiorców.
ZEROWY VAT NA ŻYWNOŚĆ
• Marta Wcisło zapytała, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie.
• Nasza odpowiedź: jeśli budżet to wytrzyma, to utrzymajmy 0% VAT.

DALSZE KROKI
- Stanowisko Polskiej Izby Handlu w sprawie niedzieli handlowych, pod którymi podpiszą się sieci handlowe. Czas: styczeń.
- Dodanie do stanowiska Polskiej Izby Handlu postulatów w sprawie systemu kaucyjnego: vacatio legis, VAT od kaucji. Uwzględnieniem opinii GIS, przesłane do przewodniczących klubów parlamentarnych i przewodniczących wybranych komisji. Czas: styczeń.
- Spotkanie z przewodniczącym klubu parlamentarnego KO w styczniu.