krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Obchody 110-lecia gmachu siedziby „Społem"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2023 Opublikowano: środa, 08, listopad 2023

W dniu 27 października 2023 roku w budynku Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem w Warszawie na ul. Grażyny 13/15 Prezes Zarządu - Ryszard Jaśkowski, Zastępca Prezesa - Rafał Płoski, oraz dyrektorzy Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" wraz zaproszonymi gośćmi:
- Anną Tylkowską Prezes Zarządu najstarszej spółdzielni w Polsce „Społem" WSS Śródmieście w Warszawie,
- Klementyną Zygarowską Redaktor Naczelną miesięcznika „Tęcza"
- Dariuszem Gieryczem Redaktorem Naczelnym miesięcznika „Społemowiec Warszawki" oraz rocznika „Społem"
złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą 110 rocznicę urodzin Romualda Mielczarskiego z okazji jubileuszu 110-lecia budowy gmachu siedziby „Społem".

Inicjatorami budowy gmachu byli wielcy działacze polskiej spółdzielczości Romuald Mielczarski oraz Stanisław Wojciechowski ( późniejszy Prezydent Polski po odzyskaniu niepodległości) , którzy w 1911 roku zostali pierwszymi prezesami ( równolegle) powstałego wówczas Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych. Obu panów łączyła nie tylko współpraca, ale również wielka przyjaźń i działalność konspiracyjna. Romuald Mielczarski zajmował się sprawami gospodarczymi, a Stanisław Wojciechowski był odpowiedzialny za sprawy propagandowo-organizacyjne.
Zakup placu pod budowę siedziby nastąpił w styczniu 1913 roku, kamień węgielny wbudowano w kwietniu tego samego roku, a już 20 października otwarto siedzibę „Społem". W budynku mieściła się hurtownia i składy towarowe ( obecna część z pokojami gościnnymi), w drugiej części od ul. Grażyny ulokowano biura Związku, sale posiedzeń Rady Nadzorczej.
Należy podkreślić, że oddanie do użytkowania tego gmachu było ważnym wydarzeniem związanym z polską przedsiębiorczością, która rozkwitała mimo ówczesnego zaboru rosyjskiego. W uroczystości otwarcia budynku wzięli udział przedstawiciele zrzeszonych towarzystw spółdzielczych, a także działacze Stowarzyszenia. Wspaniałe mowy wygłosili ksiądz Józef Mężnicki oraz Stanisław Wojciechowski. Nadeszło z tej okazji wiele depeszy z gratulacjami m.in. od Marii Dąbrowskiej polskiej pisarki przebywającej wówczas w Londynie czy Emila Wedla słynnego polskiego przedsiębiorcy, ale też od polskich towarzystw handlowych, finansowych a nawet od rosyjskich kontrahentów.