krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Konkurs KRS na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2013 Opublikowano: środa, 06, marzec 2013

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłosiła "Konkurs na najlepszą prace badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu". Konkurs organizowany jest od 2005 roku. Ma on na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

  1. – za pracę badawczą, prowadzoną w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,
  2. – za pracę doktorską lub habilitacyjną,
  3. – za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są: uczelnie wyższe publiczne i prywatne, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe itp. oraz spółdzielcze związki rewizyjne.

Wniosek o nagrodę powinien składać się z:
– zgłoszenia wraz z uzasadnieniem pracy zgłoszonej do konkursu,
– omówienia pracy (maksymalnie 1 strona),
– informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, instytucja),
– ewentualnych dodatkowych opinii o pracy.

Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być wykonana/zakończona w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed tą datą. Wnioski o nagrodę zostaną rozpatrzone przez ustanowioną przy Krajowej Radzie Spółdzielczej Komisję Konkursową, której Przewodniczącym będzie Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej KRS, zaś członkami Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego i inne osoby mianowane przez prezesa Zarządu KRS.

Przyznane mogą być: Nagrody I lub II stopnia, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Kapituła może nie przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii. Maksymalna suma nagród w jednej edycji wynosi 10.000 złotych. Wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznych centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który przypada w dniu 1 lipca. Na uroczystość wręczenia nagród zapraszane są wszystkie osoby, których prace zostały zgłoszone do udziału w Konkursie. Promotorzy nagrodzonych prac magisterskich i doktorskich otrzymają od organizatorów listy gratulacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach spółdzielczych).

Obsługę Konkursu prowadzi: Spółdzielczy Instytut Badawczy w Warszawie:
– dr Krzysztof Lachowski tel.: 22 8286515, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
– dr Adam Piechowski tel.: 22 8271314, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłosiła "Konkurs na najlepszą prace badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu". Konkurs organizowany jest od 2005 roku. Ma on na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

  1. – za pracę badawczą, prowadzoną w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,
  2. – za pracę doktorską lub habilitacyjną,
  3. – za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są: uczelnie wyższe publiczne i prywatne, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe itp. oraz spółdzielcze związki rewizyjne.

Wniosek o nagrodę powinien składać się z:
– zgłoszenia wraz z uzasadnieniem pracy zgłoszonej do konkursu,
– omówienia pracy (maksymalnie 1 strona),
– informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, instytucja),
– ewentualnych dodatkowych opinii o pracy.

Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być wykonana/zakończona w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed tą datą. Wnioski o nagrodę zostaną rozpatrzone przez ustanowioną przy Krajowej Radzie Spółdzielczej Komisję Konkursową, której Przewodniczącym będzie Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej KRS, zaś członkami Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego i inne osoby mianowane przez prezesa Zarządu KRS.

Przyznane mogą być: Nagrody I lub II stopnia, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Kapituła może nie przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii. Maksymalna suma nagród w jednej edycji wynosi 10.000 złotych. Wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznych centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który przypada w dniu 1 lipca. Na uroczystość wręczenia nagród zapraszane są wszystkie osoby, których prace zostały zgłoszone do udziału w Konkursie. Promotorzy nagrodzonych prac magisterskich i doktorskich otrzymają od organizatorów listy gratulacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach spółdzielczych).

Obsługę Konkursu prowadzi: Spółdzielczy Instytut Badawczy w Warszawie:
– dr Krzysztof Lachowski tel.: 22 8286515, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
– dr Adam Piechowski tel.: 22 8271314, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .