krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 100-lecia istnienia "Społem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2013 Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2013

"Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie kończy pierwszy wiek swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 19 stycznia 2013 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Po wprowadzeniu sztandaru "Społem" LSS, odegraniu Hymnu Spółdzielców i odegraniu Hejnału Lublina, wystąpił klikon miejski Władysław Stefan Grzyb, jeden z zasłużonych członków lubelskiej spółdzielni, który swoim donośnym głosem przypomniał o powodach sobotniej gali.

Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości, w imieniu członków i pracowników Spółdzielni Jubilatki, dokonała konferansjer Grażyna Lutosławska.

W uroczystościach jubileuszowych wzięło udział około 400 zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in.: Zofia Popiołek i Jacek Czerniak – posłowie na Sejm RP, prof. dr hab. Henryk Cioch – senator RP, Marian Starownik – wicewojewoda lubelski, Alina Pitura – dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego, Jacek Sobczak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk – prezydent miasta Lublina, Jadwiga Mach – radna Rady Miasta Lublina i przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzy Rybicki – zastępca prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", Anna Tylkowska – przewodniczącą Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes Zarządu "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, Mieczysław Dąbrowski – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Białymstoku, Maria Wawrzaszek-Gruszka – członek Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes Zarządu "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Robotnik" w Zamościu, prezesi, którzy przez wiele lat pracowali w spółdzielni: Piotr Drzewiecki, Jan Celiński, Kazimierz Południk, Stanisław Cygan i Jan Polikarski, Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Marian Król – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", Prezesi ze Spółdzielni Mieszkaniowych: Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz", Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Motor", Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Spółdzielni Pracy, Prezesi ze spółdzielni "Społem": z Białej Podlaskiej, Chełma, Dęblina, Garwolina, Krasnegostawu, Kraśnika, Lubartowa, Lublina, Łańcuta, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Poniatowej, Puław, Radomia, Radzynia Podlaskiego, Rzeszowa, Stalowej Woli, Świdnika, Tomaszowa Lubelskiego i Włodawy, Irmina Nikiel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, Elżbieta Piwoni – Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej "Kredyt Bank" S.A. w Lublinie, Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Zbigniew Kmicic – prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej i wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dyrekcje szkół współpracujących ze spółdzielnią, przedstawiciele lubelskich mediów, przedstawiciele prasy spółdzielczej, kontrahenci – szefowie firm, z którymi spółdzielnia współpracuje, członkowie oraz byli i obecni pracownicy Spółdzielni Jubilatki.

Po powitaniu gości, minutą ciszy, uczczono pamięć wszystkich zmarłych członków i pracowników "Społem" LSS.

Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Wojciech Kowalski – przewodniczący Rady Nadzorczej "Społem" LSS.

Później były odznaczenia państwowe i spółdzielcze zasłużonych działaczy i pracowników Spółdzielni Jubilatki. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 20 osób uhonorowano "Złotym Medalem za Długoletnią Służbę", a 1 osoba uhonorowana została "Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę". Uroczystego wręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Marian Starownik – wicewojewoda lubelski.

Odznakę "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymało 25 osób. Aktu dekoracji dokonał Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Ponadto z rąk Jerzego Rybickiego – prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", 76 osób otrzymało odznakę "Zasłużony dla Społem".

W imieniu odznaczonych, za odznaczenia podziękowała Małgorzata Zboina – główna księgowa "Społem" LSS.

Po odznaczeniach były liczne wystąpienia gości, gratulacje , życzenia "kolejnych 100 lat działalności" i prezenty oraz odczytanie adresów okolicznościowych.

~~

Za życzenia i gratulacje podziękował Mieczysław Zapał – prezes Zarządu "Społem" LSS, który powiedział m.in.: "– Fakt, że udało nam się utrzymać na rynku 100 lat, mimo historycznych, gospodarczych i politycznych zawirowań, to przede wszystkim wynik ciężkiej pracy kilku pokoleń pracowników spółdzielni, dobrego zarządzania oraz idei kooperatywy samopomocowej. To także ogromna zasługa członków spółdzielni, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspierają finansowo nasze działania".

Wyprowadzenie sztandaru Spółdzielni Jubilatki zakończyło oficjalną część uroczystości. Po części oficjalnej, w części artystycznej, odbył się koncert w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który w tym roku będzie obchodził jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Na zakończenie prezes Mieczysław Zapał podziękował zespołowi za koncert, a konferansjer Grażyna Lutosławska, w imieniu Zarządu "Społem" LSS, podziękowała kontrahentom i sponsorom jubileuszowej uroczystości.

Po tym przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kowalski i prezes Zarządu Mieczysław Zapał zaprosili wszystkich na bankiet.

Idea założenia w Lublinie spółdzielni spożywców zrodziła się w 1912 roku w gronie radykalnej inteligencji grupującej się wokół redakcji "Kuriera Lubelskiego". Do grupy tej należy zaliczyć przede wszystkim: Jana Hempla, Wandę Papiewską, Witolda Giełżyńskiego, Oktawiana Zagrobskiego oraz Pawła Jankowskiego. Widzieli oni potrzebę utworzenia w Lublinie spółdzielni spożywców jako antykapitalistycznej organizacji dającej robotnikom możliwość obrony przed wyzyskiem w handlu.

W dniu 19 stycznia 1913 roku "Kurier Lubelski" w całości poświęcił swe szpalty sprawom spółdzielczości. Tego dnia odbyło się zebranie założycielskie Lubelskiego Stowarzyszenia Spożywców (taką nazwę nosiła "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców do 1922 r.). Chęć członkostwa w LSS zgłosiły 43 osoby. Działalność gospodarcza LSS była od początku dobrze zorganizowana. Zapoczątkowało ją otwarcie w dniu 15 marca 1913 r. pierwszego, bardzo skromnego sklepiku mieszczącego się w dzielnicy robotniczej na rogu ulic Foksalskiej (obecnie 1-go Maja) i Bychawskiej, w którym członkowie LSS mogli zaopatrywać się w artykuły pierwszej potrzeby. Na koniec 1913 r. LSS zrzeszało już 156 członków.

W czasach swej świetności "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców prowadziła blisko 400 sklepów, kilkanaście zakładów produkcyjnych, siedem ośrodków "Praktyczna Pani", bibliotekę, świetlicę i blisko sto punktów gastronomicznych. Jej zadaniem było wyżywić cały Lublin. Dziś, po wielu przemianach, "Społem" LSS jest nadal znaczącą firmą w Lublinie. Spółdzielnia prowadzi 38 placówek handlowych ( 25 sklepów spożywczych, 10 z artykułami przemysłowymi, w których oferuje artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, obuwie, odzież, porcelanę i szkło oraz 3 sklepy firmowe). Ma też 4 piekarnie i zakład cukierniczy "Skierka".

"Społem" LSS, stara się podwyższać standard świadczonych przez siebie usług i rozszerzać ich zakres. Jedną z innowacji ostatnich lat jest możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu. Spółdzielnia ma już grono stałych klientów, którzy tę formę sobie upodobali. Towar zamówiony tą drogą może być dostarczony pod wskazany adres. W celu zachęcenia klientów do systematycznych zakupów w sieci placówek "Społem" LSS, funkcjonuje Karta Klienta "Społem", gwarantująca 5% bonifikaty.

Systematycznie postępuje komputeryzacja sieci handlowej "Społem" LSS. Umożliwia ona stały kontakt działu handlowego ze sklepami, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w zakresie zaopatrzenia, działań marketingowych i promocji.

Drugą ważną działalnością spółdzielni, oprócz handlu, jest produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Pieczywo produkowane jest w 4 piekarniach w ilości około 140 ton miesięcznie, a cukiernia "Skierka" wytwarza około 8 ton ciasta. Produkcja spółdzielni obejmuje ponad 80 asortymentów różnorodnych chlebów i bułek oraz ponad 70 rodzajów ciast i tortów. Atutem tej produkcji są własne receptury, tradycyjne technologie oparte na naturalnych zakwasach, stosowanie surowców najwyższej jakości oraz wysokie kwalifikacje pracowników. Bogata oferta asortymentowa jest stale poszerzana, tak aby sprostać zmieniającym się trendom i aby zaspokoić gusta najbardziej wymagających konsumentów. We wszystkich zakładach produkcyjnych został wdrożony system HACCP gwarantując najwyższą jakość wyrobów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i dyplomy zdobyte na targach i wystawach.

Warto odnotować fakt, że spółdzielnia była inicjatorem i współorganizatorem I Krajowych Targów Spółdzielczych, które czterokrotnie odbyły się w Lublinie, po raz pierwszy w 1996 r. W roku 1997 podczas II Targów Spółdzielczych – "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców otrzymała odznakę "Za zasługi dla Spółdzielczości", a w 2004 roku – prestiżową nagrodę "Kapelusz Merkurego", przyznaną "za istnienie na rynku w trudnych czasach dla polskiego handlu".

Największym potencjałem "Społem" LSS są jednak ludzie, często związani z nią od lat, którzy tutaj spędzili swoje zawodowe życie. To właśnie im spółdzielnia zawdzięcza duży majątek, na który składa się około 150 obiektów gospodarczych i administracyjnych dobrze służących całym pokoleniom spółdzielców. Obecnie spółdzielnia zrzesza 2.500 członków i zatrudnia około 450 pracowników.

Obecne Kierownictwo Spółdzielni Jubilatki to: przewodniczący 11-osobowej Rady Nadzorczej – Wojciech Kowalski, prezes Zarządu – Mieczysław Zapał i główna księgowa – Małgorzata Zboina.

Od początku istnienia spółdzielnia dużą wagę przykładała do różnorodnej działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej. Od 1916 r. funkcjonuje biblioteka, a od lat popularnością cieszą się dwa ośrodki "Praktyczna Pani". Bardzo aktywnie pracuje Klub Seniora, skupiający długoletnich członków spółdzielni. W 80-lecie istnienia "Społem" LSS, w 1993 r., zorganizowana została Izba Pamięci.

"Społem" LSS prowadzi akcje charytatywne na rzecz instytucji i stowarzyszeń, fundacji, szpitali, domów dziecka i osób fizycznych. Spółdzielnia współpracuje z wieloma firmami – producentami i dystrybutorami. Jest wiarygodnym, solidnym partnerem, terminowo wywiązującym się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów. Utrzymanie silnej pozycji "Społem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców na lokalnym rynku jest dla jej kierownictwa sprawą bardzo ważną.

Jubileusz 100-lecia "Spolem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców to doniosłe wydarzenie nie tylko w rodzinie spółdzielczej. To także bardzo ważny fakt w historii Lublina. Dziś "Społem" LSS jest nadal znaczącym organizmem gospodarczym Lublina. I choć na rynku lubelskim nie jest dzisiaj monopolistą, placówki ze znakiem "Społem, a zwłaszcza sklepy "Lux" i "Lux-mini", przypominają mieszkańcom miasta, że "Społem" LSS była i nadal istnieje.

Z okazji jubileuszu, Spółdzielnia Jubilatka wydała bogato ilustrowany album: "100 lat Lubelskiej Spółdzielni Spożywców 1913-2013".

"Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie kończy pierwszy wiek swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 19 stycznia 2013 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Po wprowadzeniu sztandaru "Społem" LSS, odegraniu Hymnu Spółdzielców i odegraniu Hejnału Lublina, wystąpił klikon miejski Władysław Stefan Grzyb, jeden z zasłużonych członków lubelskiej spółdzielni, który swoim donośnym głosem przypomniał o powodach sobotniej gali.

Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości, w imieniu członków i pracowników Spółdzielni Jubilatki, dokonała konferansjer Grażyna Lutosławska.

W uroczystościach jubileuszowych wzięło udział około 400 zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in.: Zofia Popiołek i Jacek Czerniak – posłowie na Sejm RP, prof. dr hab. Henryk Cioch – senator RP, Marian Starownik – wicewojewoda lubelski, Alina Pitura – dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Lubelskiego, Jacek Sobczak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk – prezydent miasta Lublina, Jadwiga Mach – radna Rady Miasta Lublina i przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzy Rybicki – zastępca prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", Anna Tylkowska – przewodniczącą Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes Zarządu "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, Mieczysław Dąbrowski – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Białymstoku, Maria Wawrzaszek-Gruszka – członek Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes Zarządu "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Robotnik" w Zamościu, prezesi, którzy przez wiele lat pracowali w spółdzielni: Piotr Drzewiecki, Jan Celiński, Kazimierz Południk, Stanisław Cygan i Jan Polikarski, Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Marian Król – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", Prezesi ze Spółdzielni Mieszkaniowych: Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz", Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Motor", Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Spółdzielni Pracy, Prezesi ze spółdzielni "Społem": z Białej Podlaskiej, Chełma, Dęblina, Garwolina, Krasnegostawu, Kraśnika, Lubartowa, Lublina, Łańcuta, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Poniatowej, Puław, Radomia, Radzynia Podlaskiego, Rzeszowa, Stalowej Woli, Świdnika, Tomaszowa Lubelskiego i Włodawy, Irmina Nikiel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, Elżbieta Piwoni – Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej "Kredyt Bank" S.A. w Lublinie, Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Zbigniew Kmicic – prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej i wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dyrekcje szkół współpracujących ze spółdzielnią, przedstawiciele lubelskich mediów, przedstawiciele prasy spółdzielczej, kontrahenci – szefowie firm, z którymi spółdzielnia współpracuje, członkowie oraz byli i obecni pracownicy Spółdzielni Jubilatki.

Po powitaniu gości, minutą ciszy, uczczono pamięć wszystkich zmarłych członków i pracowników "Społem" LSS.

Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Wojciech Kowalski – przewodniczący Rady Nadzorczej "Społem" LSS.

Później były odznaczenia państwowe i spółdzielcze zasłużonych działaczy i pracowników Spółdzielni Jubilatki. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 20 osób uhonorowano "Złotym Medalem za Długoletnią Służbę", a 1 osoba uhonorowana została "Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę". Uroczystego wręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Marian Starownik – wicewojewoda lubelski.

Odznakę "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymało 25 osób. Aktu dekoracji dokonał Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Ponadto z rąk Jerzego Rybickiego – prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem", 76 osób otrzymało odznakę "Zasłużony dla Społem".

W imieniu odznaczonych, za odznaczenia podziękowała Małgorzata Zboina – główna księgowa "Społem" LSS.

Po odznaczeniach były liczne wystąpienia gości, gratulacje , życzenia "kolejnych 100 lat działalności" i prezenty oraz odczytanie adresów okolicznościowych.

~~

Za życzenia i gratulacje podziękował Mieczysław Zapał – prezes Zarządu "Społem" LSS, który powiedział m.in.: "– Fakt, że udało nam się utrzymać na rynku 100 lat, mimo historycznych, gospodarczych i politycznych zawirowań, to przede wszystkim wynik ciężkiej pracy kilku pokoleń pracowników spółdzielni, dobrego zarządzania oraz idei kooperatywy samopomocowej. To także ogromna zasługa członków spółdzielni, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspierają finansowo nasze działania".

Wyprowadzenie sztandaru Spółdzielni Jubilatki zakończyło oficjalną część uroczystości. Po części oficjalnej, w części artystycznej, odbył się koncert w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który w tym roku będzie obchodził jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Na zakończenie prezes Mieczysław Zapał podziękował zespołowi za koncert, a konferansjer Grażyna Lutosławska, w imieniu Zarządu "Społem" LSS, podziękowała kontrahentom i sponsorom jubileuszowej uroczystości.

Po tym przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kowalski i prezes Zarządu Mieczysław Zapał zaprosili wszystkich na bankiet.

Idea założenia w Lublinie spółdzielni spożywców zrodziła się w 1912 roku w gronie radykalnej inteligencji grupującej się wokół redakcji "Kuriera Lubelskiego". Do grupy tej należy zaliczyć przede wszystkim: Jana Hempla, Wandę Papiewską, Witolda Giełżyńskiego, Oktawiana Zagrobskiego oraz Pawła Jankowskiego. Widzieli oni potrzebę utworzenia w Lublinie spółdzielni spożywców jako antykapitalistycznej organizacji dającej robotnikom możliwość obrony przed wyzyskiem w handlu.

W dniu 19 stycznia 1913 roku "Kurier Lubelski" w całości poświęcił swe szpalty sprawom spółdzielczości. Tego dnia odbyło się zebranie założycielskie Lubelskiego Stowarzyszenia Spożywców (taką nazwę nosiła "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców do 1922 r.). Chęć członkostwa w LSS zgłosiły 43 osoby. Działalność gospodarcza LSS była od początku dobrze zorganizowana. Zapoczątkowało ją otwarcie w dniu 15 marca 1913 r. pierwszego, bardzo skromnego sklepiku mieszczącego się w dzielnicy robotniczej na rogu ulic Foksalskiej (obecnie 1-go Maja) i Bychawskiej, w którym członkowie LSS mogli zaopatrywać się w artykuły pierwszej potrzeby. Na koniec 1913 r. LSS zrzeszało już 156 członków.

W czasach swej świetności "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców prowadziła blisko 400 sklepów, kilkanaście zakładów produkcyjnych, siedem ośrodków "Praktyczna Pani", bibliotekę, świetlicę i blisko sto punktów gastronomicznych. Jej zadaniem było wyżywić cały Lublin. Dziś, po wielu przemianach, "Społem" LSS jest nadal znaczącą firmą w Lublinie. Spółdzielnia prowadzi 38 placówek handlowych ( 25 sklepów spożywczych, 10 z artykułami przemysłowymi, w których oferuje artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, obuwie, odzież, porcelanę i szkło oraz 3 sklepy firmowe). Ma też 4 piekarnie i zakład cukierniczy "Skierka".

"Społem" LSS, stara się podwyższać standard świadczonych przez siebie usług i rozszerzać ich zakres. Jedną z innowacji ostatnich lat jest możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu. Spółdzielnia ma już grono stałych klientów, którzy tę formę sobie upodobali. Towar zamówiony tą drogą może być dostarczony pod wskazany adres. W celu zachęcenia klientów do systematycznych zakupów w sieci placówek "Społem" LSS, funkcjonuje Karta Klienta "Społem", gwarantująca 5% bonifikaty.

Systematycznie postępuje komputeryzacja sieci handlowej "Społem" LSS. Umożliwia ona stały kontakt działu handlowego ze sklepami, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w zakresie zaopatrzenia, działań marketingowych i promocji.

Drugą ważną działalnością spółdzielni, oprócz handlu, jest produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Pieczywo produkowane jest w 4 piekarniach w ilości około 140 ton miesięcznie, a cukiernia "Skierka" wytwarza około 8 ton ciasta. Produkcja spółdzielni obejmuje ponad 80 asortymentów różnorodnych chlebów i bułek oraz ponad 70 rodzajów ciast i tortów. Atutem tej produkcji są własne receptury, tradycyjne technologie oparte na naturalnych zakwasach, stosowanie surowców najwyższej jakości oraz wysokie kwalifikacje pracowników. Bogata oferta asortymentowa jest stale poszerzana, tak aby sprostać zmieniającym się trendom i aby zaspokoić gusta najbardziej wymagających konsumentów. We wszystkich zakładach produkcyjnych został wdrożony system HACCP gwarantując najwyższą jakość wyrobów, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i dyplomy zdobyte na targach i wystawach.

Warto odnotować fakt, że spółdzielnia była inicjatorem i współorganizatorem I Krajowych Targów Spółdzielczych, które czterokrotnie odbyły się w Lublinie, po raz pierwszy w 1996 r. W roku 1997 podczas II Targów Spółdzielczych – "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców otrzymała odznakę "Za zasługi dla Spółdzielczości", a w 2004 roku – prestiżową nagrodę "Kapelusz Merkurego", przyznaną "za istnienie na rynku w trudnych czasach dla polskiego handlu".

Największym potencjałem "Społem" LSS są jednak ludzie, często związani z nią od lat, którzy tutaj spędzili swoje zawodowe życie. To właśnie im spółdzielnia zawdzięcza duży majątek, na który składa się około 150 obiektów gospodarczych i administracyjnych dobrze służących całym pokoleniom spółdzielców. Obecnie spółdzielnia zrzesza 2.500 członków i zatrudnia około 450 pracowników.

Obecne Kierownictwo Spółdzielni Jubilatki to: przewodniczący 11-osobowej Rady Nadzorczej – Wojciech Kowalski, prezes Zarządu – Mieczysław Zapał i główna księgowa – Małgorzata Zboina.

Od początku istnienia spółdzielnia dużą wagę przykładała do różnorodnej działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej. Od 1916 r. funkcjonuje biblioteka, a od lat popularnością cieszą się dwa ośrodki "Praktyczna Pani". Bardzo aktywnie pracuje Klub Seniora, skupiający długoletnich członków spółdzielni. W 80-lecie istnienia "Społem" LSS, w 1993 r., zorganizowana została Izba Pamięci.

"Społem" LSS prowadzi akcje charytatywne na rzecz instytucji i stowarzyszeń, fundacji, szpitali, domów dziecka i osób fizycznych. Spółdzielnia współpracuje z wieloma firmami – producentami i dystrybutorami. Jest wiarygodnym, solidnym partnerem, terminowo wywiązującym się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów. Utrzymanie silnej pozycji "Społem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców na lokalnym rynku jest dla jej kierownictwa sprawą bardzo ważną.

Jubileusz 100-lecia "Spolem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców to doniosłe wydarzenie nie tylko w rodzinie spółdzielczej. To także bardzo ważny fakt w historii Lublina. Dziś "Społem" LSS jest nadal znaczącym organizmem gospodarczym Lublina. I choć na rynku lubelskim nie jest dzisiaj monopolistą, placówki ze znakiem "Społem, a zwłaszcza sklepy "Lux" i "Lux-mini", przypominają mieszkańcom miasta, że "Społem" LSS była i nadal istnieje.

Z okazji jubileuszu, Spółdzielnia Jubilatka wydała bogato ilustrowany album: "100 lat Lubelskiej Spółdzielni Spożywców 1913-2013".