krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Posiedzenie Zarządu Euro Coop

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2024 Opublikowano: środa, 24, kwiecień 2024

W dniach 4-5 kwietnia 2024 roku Prezes Zarządu KZRSS „Społem" Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor Zespołu Organizacji i Promocji wzięli udział w wiosennym posiedzeniu Zarządu Euro Coop zorganizowanym w Brukseli.

Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, które miały miejsce w budynku należącym do Centralnego Związku Spółdzielczego z Bułgarii, spotkanie poprowadził Mathias Fiedler – Prezes Euro Coop przy wsparciu Sekretariatu Todora Ivanova Sekretarza Generalnego Euro Coop, Annalisy De Chirico Menadżera ds. Komunikacji, Federica Mamini Tłumaczki i Menadżera ds. Kontaktów z instytucjami UE oraz Fabrizio Fabbri Menedżer ds. polityki zrównoważonego rozwoju. Zgromadzeni członkowie omawiali tematy związane z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z zeszłorocznych działań, projektem budżetu na rok 2024, źródłami jego finasowania oraz związaną z nimi wysokością składek członkowskich.
Ważnym elementem obrad była dyskusja związana z przygotowanym przez Sekretariat Euro Coop Manifestem do wybieranych w tegorocznych czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego członków Manifest ten wskazuje strategię oraz obszary, nad którymi Euro Coop jako europejska organizacja spółdzielcza pragnie pracować. Celem tych działań jest wprowadzenie korzystnych dla spółdzielni rozwiązań legislacyjnych, zwrócenie uwagi na nierówności w traktowaniu spółdzielni względem dużych sieci handlowych, promowaniu spółdzielczego modelu biznesowego oraz wspierania działań spółdzielni przez członków Parlamentu Europejskiego.
Fabrizio Fabbri omówiła prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego, które były inicjowane przez ostatnią kadencję wraz ze stanem ich zaawansowania, zakończenia bądź wycofania w pierwszym kwartale 2024 roku.
Posiedzenie Zarządu odbyło się w trybie hybrydowym. Prezes Coop Ukraine Illia Gorokhovskyi przekazał zgromadzonym informacje o obecnym kryzysie ekonomicznym jak i humanitarnym, który mam miejsce na Ukrainie. Członkowie Zarządu omawiali również kwestie dot. zaległych i bieżących składek Coop Ukraine oraz sposobów na wsparcie tej organizacji w tym obszarze.
Prezes Cooperative (COOP) Trading Centre Cyprus Andreas Koumis zaprezentował uczestnikom posiedzenia platformę ENTRADA, która przez spółdzielcze organizacje krajowe może zostać wykorzystana do promocji spółdzielczych hoteli, ośrodków wypoczynkowych oraz miejsc noclegowych. Przedstawiciele KZRSS „Społem" zwrócili się do COOP Cyprus o przesłanie wstępnych warunków współpracy ze w/w platformą, celem przygotowania obszernego materiału dla zrzeszonych spółdzielni.
Podczas spotkania Prezes Ryszard Jaśkowski poruszył kwestię stworzenia wspólnej marki Coop, którą omówił m.in. z Renatą Muchovą Dyrektorem ds. Ekonomicznych Coop Jednota Slovakia. Związek planuje zorganizowanie spotkania roboczego w Bratysławie z przedstawicielami Coop Jednota w celu omówienia szczegółów współpracy handlowej.
Obrady odbyły się w budynku należącym do Centralnego Związku Spółdzielczego z Bułgarii, w związku z tym udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele CZS Bułgaria - Krasimir Ignatov Dyrektor Generalny ds. Kontaktów Międzynarodowych, Desislava Kardzhova Dyrektor Zarządzający Coop Turism Bułgaria. Pierwszy dzień obrad zakończyła wspólna kolacja.
5 kwietnia uczestnicy posiedzenia Zarządu zostali zaproszeni do siedziby Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie odbyło się seminarium na temat „Silniejsza Europa dzięki demokracji uczestniczącej". Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele młodych spółdzielni konsumenckich oraz spółdzielni energetycznych. Pierwszy panel dotyczył projektów Start-up bazujących na zasadach Roczdelskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów, odwołujących się do korzeni powstawania spółdzielni, gdzie każdy z członków osobiście jest zaangażowany w pracę spółdzielni również w pracę np. w sklepie spożywczym. Doświadczenia w tym zakresie przekazali zgromadzonym Tom Boothe – Dyrektor Zarządzający La Louve z Paryża, Santiago Fischer – członek Bees Coop z Brukseli oraz Marie Populus – Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zaopatrzenia SuperCoop z Berlina. Prezentacja wywołała żywą dyskusję wśród uczestników seminarium na temat powrotu młodych organizacji spółdzielczych do korzeni spółdzielczości, zapytań o źródło finasowania startu tych projektów i osiąganych obecnie wyników finansowych. Drugi panel seminarium dotyczył Wspólnot Energetycznych w Europie – prezentacje przygotowali Achille Hannoset – specjalista ds. projektu, Dział B1 – Konsumenci, Inicjatywy lokalne, Sprawiedliwa transformacja, DG ENER, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dirk Vansintjan – Prezes REScoop – Belgia, Kieran McCarthy – specjalista ds. energii i środowiska, Central Co-op, Wielka Brytania oraz Arnaud Schwartz – członek EKES-u (Grupa III), sekcje TEN (Transport, Energia, Infrastruktura) i NAT (Rolnictwo, Rozwój Obszarów Wiejskich, Środowisko). Prelegenci omówili zasady funkcjonujących w Europie wspólnot energetycznych, korzyści oraz trudności z tym związane, również plany na ich rozwój. Informacje te spotkały się z zainteresowaniem ze strony uczestników, były też interesujące z uwagi na nowe regulacje w Polsce, które umożliwiają tworzenie obywatelskich społeczności energetycznych. Jest to szansa dla spółdzielni na zyskanie tańszej energii i korzyści finansowych ze sprzedaży nadwyżki energetycznej. Drugi dzień spotkania Zarządu Euro Coop zakończył wspólny obiad.