krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 100-lecia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2019 Opublikowano: czwartek, 04, lipiec 2019

W dniu 14.06.2019r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie uroczyście obchodzono 100-lecie istnienia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców . Wśród zaproszonych gości znalazły się władze miasta, organizacje gospodarcze, Zarząd KZRSS „Społem"- Pan Prezes Ryszard Jaśkowski, Prezesi i Wiceprezesi zaprzyjaźnionych Spółdzielni: „Społem" PSS Bielsko-Biała, „Społem" HWSP Bielsko-Biała, „Społem" PSS „Górnik" Brzeszcze, „Społem" PSS Czechowice – Dziedzice, „Społem" PSS Czerwionka Leszczyny, „ Społem" H. S. Jubilat Kraków, Społem" PSS Kędzierzyn Koźle, „Społem" PSS Mikołów, „Społem" PSS Oświęcim, „Społem" PSS Racibórz, „Społem" PSS Rybnik, „ Społem" PSS Wadowice, „Społem" PSS Węgierka Górka, przedstawiciele kontrahentów, członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy.

Jubileuszową galę otwarła prezes „Społem" PSS Pani mgr Anna Rychter. Przywitała licznych gości i pokrótce przypomniała piękną historię Spółdzielni oraz opisała jej dzień dzisiejszy a także przedstawiła plany na przyszłość. Przedstawiony był również krótki rys historyczny Spółdzielni w Andrychowie w formie filmu (prezentacja przedstawiająca działalność spółdzielni w latach 1919-2019). Były gratulacje i życzenia kolejnych stu lat, które składali inni spółdzielcy, a wśród nich Pan Ryszard Jaśkowski – Prezes Zarządu KZRSS „Społem" z Warszawy. Galę, którą poprowadził dziennikarz radiowo – telewizyjny Pan Krystian Kojder uświetnił występ Roberta Korólczyka z Kabaretu Młodych Panów. „Społem" jest siecią handlowo-produkcyjną z najdłuższymi tradycjami na lokalnym rynku. Prowadzi na terenie Andrychowa 15 sklepów oraz Zakład Piekarsko-Ciastkarski. W budowie jest kolejny sklep. Jako jedna z większych firm w naszym mieście zatrudnia 156 pracowników i szkoli uczniów do zawodu sprzedawcy. Pod patronatem „Społem" PSS w Andrychowie prowadzi swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska przy CKZiU w Andrychowie. W sklepiku tej Spółdzielni sprzedawane są wyroby piekarsko – ciastkarskie naszej produkcji. Spółdzielnia ta zajęła III miejsce w kraju za swoją działalność. Historyczny moment założenia naszej Spółdzielni pod ówczesną nazwą „Ludowe Stowarzyszenie Spożywcze", miał miejsce 25 marca 1919 roku na I Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w lokalu przy ul. Rynek 56. Założycieli było 61, a przewodniczył im Pan Kazimierz Czapiński. Stowarzyszenie stawiało sobie za cel samoobronę najuboższych warstw społecznych, głównie robotników zatrudnionych w fabryce Braci Czeczowiczka, przed bardzo trudnymi warunkami życia, brakiem podstawowych artykułów, zbyt wygórowanymi cenami dyktowanymi przez paserów i spekulantów. Rok 1928 jest najlepszy w międzywojennej historii Spółdzielni / 5 sklepów, 2 piekarnie i kasyno robotnicze/. Lata 1935-36 są bardzo trudne dla Spółdzielni pod względem ekonomicznym / występują straty i ograniczenie działalności, sprzedaż nieruchomości/. W 1937 roku następuje kolejna zmiana nazwy na „Ludowa Spółdzielnia Spożywców". Dnia 19.03.1945 zostaje uruchomiony I-szy po wojnie sklep w Rynku. Powoli rozkręca się gospodarka Spółdzielni i rok 1945 zamknięty już zostaje zyskiem. W dniu 07.11.1948 r. w lokalu PSS odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Spółdzielni, na którym przyjęto nowy statut i nową nazwę: Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Następuje dynamiczny rozwój gospodarczy Spółdzielni. Co roku otwieranych jest kilka nowych sklepów. Biura Spółdzielni mieściły się wówczas przy ul. Obr. Stalingradu w podwórzu. W 1953 r. otwarto trzecią piekarnię przy ul.Obr. Stalingradu. W latach pięćdziesiątych Spółdzielnia modernizuje i otwiera nowe sklepy / np. przy ul. 1 Maja/. W 1957 r. – uruchomiona zostaje ciastkarnia przy ul. Obr. Stalingradu. W 1958 r. po 8-mio letnich staraniach uzyskano zgodę na budowę nowej masarni. Następne 10-cio lecie to dalszy rozwój Spółdzielni. W tym okresie powstają sklepy w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej, Bar Popularny, kawiarnia Szarotka, sieć kiosków. Trwa również budowa zakładu masarskiego. Spółdzielnia uzyskała także zgodę na budowę biurowca . W 1965 r. zakończono budowę Zakładu Masarskiego. W rok później – budowę pawilonu handlowego przy ulicy Żwirki i Wigury. W 1968 roku – zakończono budowę piekarni mechanicznej przy ul. Batorego - wyposażonej w 2 piece taśmowe. W latach 70-tych powstają również ośrodki Praktycznej Pani, Bar Osiedlowy, sklep przy ul. Włókniarzy. Długoletnim prezesem Zarządu była Pani Anna Matlak. Pod koniec lat 70-tych Zarząd pracuje w składzie: Pan Edward Sawera, Pan Józef Sikorski, Pan Bolesław Hodowany, Pani Janina Flasz. Nasilają się też dążenia spółdzielców do usamodzielnienia się Spółdzielni. W roku 1981, niemal w przededniu ogłoszenia stanu wojennego zawiązał się Komitet Założycielski Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie. Ze względu na stan wojenny dopiero w dniu 19.07.1982 roku, na Walnym Zgromadzeniu przyjęty zostaje statut i wybrana Rada Nadzorcza – z Przewodniczącym Stanisławem Dejem – nowej, samorządnej, samodzielnej, samofinansującej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie. Skład Zarządu przedstawiał się następująco: mgr Edward Sawera, mgr Józef Sikorski, Pani Janina Flasz. W rok później w skład Zarządu weszła również P. Jadwiga Wysogląd. Spółdzielnia prowadziła wtedy 46 sklepów oraz sieć punktów drobnodetalicznych, 3 restauracje, 4 bary, 3 kawiarnie, 4 stołówki i bufety zakładowe, 3 piekarnie, ciastkarnię, masarnię, WNB. Znaczące osiągnięcia lat 80-tych to przebudowa i uruchomienie SDH, kawiarni „Pod Platanem", rozbudowa masarni. Początek lat 90-tych to okres burzliwych przemian ustrojowych, gospodarczych, rozwój wolnego rynku i ostrej konkurencji we wszelkich dziedzinach. Nowe regulacje prawne uderzają w spółdzielczość w całej Polsce, w tym również i w naszą Spółdzielnię. Sytuacja wymaga elastyczności w działaniu, szybkiej reakcji na zachodzące wokół zmiany, zaprzestania prowadzenia działalności nierentownych, zmniejszenia skali gospodarowania. Spółdzielnia utraciła wiele placówek w lokalach najmowanych. W ślad za tym musiały pójść redukcje zatrudnienia. Od 2015r. Spółdzielnią kieruje Prezes Zarządu Anna Rychter. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 156 osób prowadząc 15 sklepów różnych branż oraz Zakład Piekarsko-Ciastkarski. W roku jubileuszowym rozpoczęto budowę kolejnego sklepu przy ul. Beskidzkiej w Andrychowie.

  • sisII2019_andrychow01
  • sisII2019_andrychow02
  • sisII2019_andrychow03
  • sisII2019_andrychow04
  • sisII2019_andrychow05