krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

10 lat Krajowej Platformy Handlowej Społem – we wspomnieniach pomysłodawcy i wieloletniego Prezesa Spółki Ryszarda Jaśkowskiego

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2021 Opublikowano: środa, 20, styczeń 2021

Krajowa Platforma Handlowa „Społem" Sp. z o.o. powstała po likwidacji Krajowej Agencji Handlowej i była wyrazem uchwały podjętej na V Zjeździe „Społem" jako konieczność podjęcia konsolidacji handlu dla zrzeszonych Spółdzielni i rozpoczęciu prac nad projektem asortymentu pod firmowym znakiem „Społem". Po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji ze Spółdzielniami Spożywców „Społem" wyznaczono priorytety dla wspólnego działania, które po utworzeniu Spółki zaczęliśmy realizować.

Podczas swojej 10 letniej działalności Spółka była zarządzana kolejno przez czterech Prezesów Zarządu. Funkcję Prezesa pełniłem od 2011 roku, jednak w wyniku mojego awansu w KZRSS „Społem" ze stanowiska zastępcy na Prezesa Zarządu w 2017 roku w KPH Społem nastąpiła zmiana. Prezesem został Paweł Kochański , w chwili obecnej Prezesem Zarządu KPH Społem jest Pani Iwona Sarga. Właścicielem od początku powstania Spółki jest Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" posiadający 100% udziałów.
Spółka zaczynała działalność skromnie, początki były bardzo trudne zarówno pod względem finansowym jak i obszarze pozyskania zaufania producentów oraz Spółdzielni zniechęconych wówczas poprzez niepowodzenie poprzedniej inicjatywy wspólnych zakupów czyli Krajowej Agencji Handlowej. Niestety upadek KAH jeszcze długo nie pozwalał zarówno Spółdzielniom jak i producentom na obdarzenie nowej spółdzielczej inicjatywy wystarczającym zaufaniem pozwalającym do rozwój i sukcesywną działalność. Na początku działalności Spółki współpracę z nami podjęło jedynie kilkanaście Spółdzielni, co w porównaniu do obecnie współpracujących 195 Spółdzielni będących właścicielami 1800 sklepów daje solidne podstawy do satysfakcji.
W mojej ocenie jesteśmy obecnie na etapie ciągłego rozwoju, obdarzani coraz większym zaufaniem ze strony Spółdzielni i kontrahentów. Organizacja wspólnego handlu dla Spółdzielni to projekt długofalowy i wymagający zaangażowania i podjęcia inicjatywy w szczególności ze strony Spółdzielni. Dzisiaj już nikt nie funkcjonuje samodzielnie w handlu, potrzeba synergii działań. Jesteśmy przekonani, że zostanie to zauważone i docenione przez producentów – czego efektem będzie możliwość poprawy warunków handlowych dla współpracujących Spółdzielni z KPH Społem Sp. z o.o.
Po roku działalności KPH Społem podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu projektu marka własna pod znakiem Społem. Powstały pierwsze produkty, a wraz z nimi pierwsze sukcesy sprzedażowe. Zaczynaliśmy od kilku produktów głównie w asortymencie przetworów warzywnych – t/j Dżemy, Biszkopty z galaretką, ogórki konserwowe, koncentrat pomidorowy, kukurydza konserwowa oraz herbaty. Obecnie w ofercie KPH Społem mamy 250 produktów pod znakiem Społem. Zaufały nam i podjęły współpracę tak duże podmioty jak Dawtona, Almar, Agros Nova, Mispol, Milano, Dajar, Koneser oraz wiele mniejszych firm, ale z polskim rodowodem. Jesteśmy polską firmą i staramy się współpracować z polskimi podmiotami. Obecnie produkty pod znakiem Społem wytwarza dla nas 60 producentów.
Bardzo dużą pomoc na początku działalności udzieliła Spółce firma Dawtona angażując się finansowo i doradczo w rozpoczynające się Spółdzielcze przedsięwzięcie i jest z nami do dzisiaj jako wiodący producent przetworów owocowych i warzywnych.
Marka Społem jest naszym wspólnym dobrem, musimy w nią inwestować zwłaszcza w obliczu tak silnych i wpływowych, dysponujących nieograniczonymi finansami zagranicznych konsorcjów dystrybucyjnych. Musimy pamiętać, iż marka własna jest jednym z kilku elementów które budują wizerunek Społem jako sieci Spółdzielni, wizerunek Społem jako podmiotów które potrafią współdziałać i chcą zbudować wspólnie coś co pozwoli im w obliczu zagrożeń rynkowych podejmować odpowiednie kroki zaradcze i osiągnąć w skali kraju porozumienie prowadzące do integracji zakupowej również w obszarze produktów brandowych.
Początki organizacji dystrybucji oferowanego przez KPH Społem asortymentu nie były łatwe w odniesieniu do zakładanych planów. A w planach była organizacja centralnej dystrybucji w oparciu o jeden podmiot. Zycie jednak poddało takie plany weryfikacji i po okresie działania dystrybucji centralnej z firmami KAJP a następnie JAGO, nauczeni doświadczeniem rozpoczęliśmy poszukiwania lokalnych dystrybutorów co zaowocowało umową z grupą MPT, zapewniającą ogólnopolską dostępność asortymentu oferowanego przez KPH Społem. Ponadto na skutek poszerzania grup asortymentowych o nabiał i mrożonki podjęliśmy decyzję o współpracy z dystrybutorami nabiałowymi t/j Alpan i Spółdzielnia Obrotu Towarowego, oraz mrożonkowymi t/j Chłodnia Mazowsze i Mateo.
Obecnie sprzedaż towarów oferowanych przez KPH Społem w zakresie asortymentu FMCG, asortymentu nabiałowego, produktów mrożonych, asortymentu alkoholi oraz produktów AGD dla Spółdzielni odbywa się poprzez 59 dystrybutorów o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim. Nasi dystrybutorzy to podmioty w większości znane Spółdzielniom i z nimi w szerokim zakresie współpracujące. Na bieżąco w przypadku pojawienia się informacji ze strony Spółdzielni o potrzebie zmiany lub uzupełnienia obszaru dostaw, podejmowane są przez Spółkę odpowiednie kroki.
KPH Społem angażuje się też w działania około-handlowe podpowiadając Spółdzielniom nowoczesne rozwiązania i trendy zakupowe oraz wciąż pracuje nad poszerzeniem spektrum oferty i poprawą wizualnej strony produktów.
Ponadto KPH Społem prowadzi wiele działań promocyjnych i marketingowych skierowanych zarówno do klientów detalicznych będących bezpośrednimi odbiorcami produktów pod znakiem Społem oraz tych działań określanych jako budowa wizerunku organizacji Społem i Spółdzielczości w szerokim tego słowa znaczeniu.
Organizowane są także dla Spółdzielni spotkania, konferencje oraz szkolenia w szerokiej palecie zagadnień, począwszy od spotkań integracyjnych poprzez szkolenia w zakresie pozycjonowania, kategoryzacji oraz numeryki. Promowana jest Spółdzielczość i działalność Spółki na szeroką skalę podczas konferencji branżowych w obszarze handlu tradycyjnego, oraz podczas udziału w targach krajowych poświęconym produktom Privat Lebel. Wspólnie ze Spółdzielniami organizowane promocje ukazywały się na łamach prasy krajowej: m.in. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, FAKT, Super Express, Nasz Dziennik oraz w wydawnictwach branżowych – Poradnik Handlowca, Wiadomości Handlowe, Hurt i Detal, Portal Spożywczy, Dla Handlu
Od ponad dwóch lat organizowane są promocje nabiałowe, oraz promocje towarów Marki Społem w formie plakatów. Działania te prowadzone są w oparciu o posiadane zaplecze dystrybucyjne. Na bazie współpracy z dystrybutorami opracowany został plan wspólnych działań promocyjnych dedykowanych dla Spółdzielni. Promocje są etapem niezbędnym do pokazania na rynku handlowym, iż jesteśmy w stanie jako Spółdzielnie działać razem i to efektywnie zarówno w ocenie Producentów Dystrybutorów, jak i Spółdzielni.
Przez wiele lat producenci nauczyli się traktować Spółdzielczość Społem jako rozdrobnione podmioty działające lokalnie. Poprzez organizowane przez KZRSS „Społem" działania, m.in.: takie jak powołanie do funkcjonowania KPH Społem, chcemy to zmienić i podejmujemy kolejną próbę wzmocnienia więzi Spółdzielni z KPH Społem poprzez sprzedaż udziałów bezpośrednio do Spółdzielni, które stając się wkrótce współwłaścicielami tej Spółki, będą mieć większy wpływ na jej działanie, oferowany asortyment oraz będą osiągać korzyści ze wspólnego działania.
Otrzymywaliśmy wiele informacji od Spółdzielni współpracujących z innymi podmiotami o tym, iż podjęli decyzję jedyną możliwą, z powodu braku alternatywy. To właśnie my budujemy taką alternatywę, jednak bez aktywnego wsparcia Spółdzielni pozostanie ona jedynie na etapie ciągłych planów i zapowiedzi, co tworzy zagrożenie w postaci możliwości dalszego rozwoju obcych podmiotów dystrybucyjnych budujących już własne zaplecze detaliczne, będące nową bezpośrednią konkurencją dla naszych sklepów.
Podsumowując, chcę serdecznie podziękować Spółdzielniom, które aktywnie współpracują i systematycznie zamawiają towary w marce Społem i chciałbym zapewnić, że nasze działania są i będą prowadziły do systematycznego rozwoju, oczywiście w oparciu o szerokie konsultacje. Czynimy to na bieżąco i tak pozostanie w przyszłości. Dzisiaj cieszymy się, że Spółka, która powstała 10 lat temu „prawie z niczego" ma już określoną pozycję nie tylko wśród Spółdzielni, ale również w świadomości współpracujących z nami firm i klientów, którzy cenią nasze produkty w marce własnej „Społem". Teraz należy zrobić duży krok do przodu i systematycznie realizować projekt wspólnych zakupów dla całej sieci sklepów „Społem". To jedyna szansa na utrwalenie naszej pozycji na rynku handlowym w Polsce.