krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

„Społem" PSS w Białej Podlaskiej zorganizowała spotkania noworoczne z kadrą kierowniczą i pracownikami oraz z Chórem i Kapelą Ludową „Społem"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2016 Opublikowano: czwartek, 11, luty 2016

W „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej od wielu lat, na początku nowego roku, organizowane są spotkania mające na celu podsumowanie wyników działalności spółdzielni za miniony rok. Spotkania organizowane są we własnym lokalu – w restauracji „Stylowa", znajdującej się w tym budynku co siedziba spółdzielni – przy ulicy Brzeskiej 16.

I tak w dniu 9 stycznia 2016 roku zorganizowano spotkanie z udziałem kadry kierowniczej, przedstawicieli pracowników z poszczególnych działalności spółdzielni, Rady Nadzorczej, Zarządu spółdzielni, Przewodniczącej Klubu Spółdzielców, Dyrygenta Chóru i Kierownika Kapeli Ludowej działających w spółdzielni.
Prezes Zarządu, Eugeniusz Mazur, po powitaniu przybyłych gości, najpierw przedstawił podsumowanie wyników spółdzielni za 2015 rok oraz wskazał kierunki działań na 2016 rok. Następnie przekazał podziękowania kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom za zaangażowanie w osiągnięcie wyników za miniony rok. Podziękowania skierował także do członków Rady Nadzorczej i przedstawicieli działaczy spółdzielczych. Życzył jednocześnie pomyślności w nowym roku.
Podziękowania za osiągnięte wyniki wraz z życzeniami przekazał także Kazimierz Wojtaszek – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Z kolei w dniu 4 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie z członkami Chóru i Kapeli Ludowej „Społem" w ramach podziękowania za pracę społeczną i kulturalno-oświatową na rzecz spółdzielni i środowiska oraz reklamowanie spółdzielni. W spotkaniu uczestniczyła Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni, kadra kierownicza oraz Przewodnicząca Klubu Spółdzielców.
Na początku spotkania prezes Zarządu, Eugeniusz Mazur, przedstawił informację o działalności Chóru i Kapeli za ubiegły rok, krótką historię chóru, wspomniał wielu byłych zasłużonych chórzystów, w tym także zmarłego w ostatnim czasie śp. Bogusława Kaczyńskiego, który w młodości w latach 60-tych ubiegłego wieku akompaniował Chórowi „Społem" w Białej Podlaskiej. Wszystkich obecnych poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Zmarłego. Następnie podziękował wszystkim członkom Chóru i Kapeli Ludowej za pracę społeczną i rozsławianie spółdzielni, za wnoszoną radość, ucztę duchową słuchaczom w czasie koncertów. Wspomniał udział Chóru i Kapeli Ludowej w czasie VI Zjazdu Delegatów KZRSS „Społem" w Wieńcu Zdroju. Życzył dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i artystycznym.
Wiele miłych słów wraz z życzeniami pod adresem członków Chóru i Kapeli Ludowej przekazał także Kazimierz Wojtaszek – przewodniczący Rady Nadzorczej. Życzył sukcesów artystycznych i prosił o zachęcanie młodszych pokoleń do angażowania się do chóru, w celu dalszej kontynuacji jego działalności.