krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Wywiad prezes Anny Tylkowskiej dla „Kuriera Spółdzielczego"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: wtorek, 11, marzec 2014

W „Kurierze Spółdzielczym" – ogólnopolskim czasopiśmie informacyjno-doradczym ruchu spółdzielczego, nr 4/2014, opublikowano wywiad z Anną Tylkowską – prezesem Zarządu „Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście,

przewodniczącą Rady Nadzorczej KZRSS „Społem" i wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego KRS. Wywiad, zatytułowany: „Społemowcy umieją się dzielić z otoczeniem. W kraju i stolicy – biznes społecznie zaangażowanych PSS", przeprowadziła prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz.
Oto pełna treść tego wywiadu.

„Społem"
– KZRSS „Społem" składa Radzie Nadzorczej doroczne sprawozdania z realizacji uchwał V Zjazdu Delegatów. Rada Nadzorcza wysłuchała je w grudniu 2013 r. Jakie główne sprawy udało się zrealizować z postanowień Zjazdu na koniec ub. r.?
– Przypomnijmy, V Zjazd Delegatów KZRSS „Społem" obradował 9 i 10 listopada 2011 r., a Rada Nadzorcza w dn. 5-6 grudnia ub. r. przyjęła sprawozdanie z realizacji jego uchwały kierunkowej na lata 2011-2015. Niektóre ze zgłoszonych wniosków i postulatów udało się już zrealizować.
Nawiązano współpracę z firmą Heuresis, która uzyskała środki unijne na organizację szkoleń w woj. mazowieckim. Utworzono spółdzielnię osób prawnych „Społem" Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy „Zorza", w celu modernizacji tego obiektu w Kołobrzegu. Sporządzono także wykaz społemowskich hoteli, ośrodków wypoczynkowych i restauracji rekomendowanych turystom. Prowadzona jest ogólnopolska kampania multimedialna w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz radio, promująca spółdzielczość „Społem", której efekty są widoczne.
Utworzony został profil Społem na Facebooku, trwają prace nad zmianą wizerunku internetowego Związku i spółdzielni oraz portalem społecznościowym „Misja społeczna Społem". Nawiązano kontakty z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz agencją PMR w zakresie przygotowywania raportów o stanie handlu i funkcjonowaniu sieci handlowych. Udało się powrócić do tradycji organizowania tzw. święta latawca we współpracy z aeroklubami. W ub. r. w Gliwicach odbyły się 51. Latawcowe Mistrzostwa Polski pod nazwą „Święto Latawca Społem PSS". Stały się one znaczącym wydarzeniem w kalendarzu imprez modelarskich, przyczyniając się do popularyzacji spółdzielczości. Niestety nie udało się jeszcze utworzyć w Związku funduszu poręczeń dla małych spółdzielni podejmujących modernizację swoich placówek handlowych.
W zakresie wspólnych działań zakupowych, wzmocniona została działalność Krajowej Platformy Handlowej „Społem". Znacząca jest ilość produktów marki własnej „Społem" zarówno w grupie artykułów żywnościowych jak i gospodarstwa domowego codziennego użytku. Informację o działalności KPH, Zarząd Związku składa na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

W Prawie – zaufać statutom
– Toczą się prace Nadzwyczajnej Komisji ds. ustaw spółdzielczych. Jakie są oczekiwania środowiska społemowskiego pod adresem dobrego prawa?
– Rada Nadzorcza Związku upoważniła prezesa Zarządu KZRSS „Społem" Jerzego Rybickiego do reprezentowania środowiska „Społem" w Nadzwyczajnej Komisji. Jako wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracował także w przygotowaniu projektu ustawy Prawo Spółdzielcze, przyjętego w czerwcu ub. r. przez ZO KRS. Wystosowany został list do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, w sprawie aktualnych prac komisji, która rozpatruje 8 projektów ustaw spółdzielczych.
Protestować będziemy przeciwko kolejnemu projektowi szybkiego przekształcania spółdzielni w spółki. Chcielibyśmy, aby prawo spółdzielcze wzmacniało i chroniło działalność spółdzielni, a nie prowadziło, jak to było w przeszłości w przypadku innych ustaw, do destrukcji i dalszego ograniczania tej formy działalności. Oczekujemy, że spółdzielnie będą traktowane na równi ze spółkami handlowymi w zakresie prawa podatkowego (zniesienie podwójnego opodatkowania). Nowe prawo powinno ułatwić łączenie się spółdzielni, aby wzmocnić ich pozycję gospodarczą. Prawo spółdzielcze nie powinno hamować społecznej aktywności członków spółdzielni, nie powinno wprowadzać zbyt wielu ograniczeń, pozostawiając możliwość uregulowań statutowych spółdzielni.
– Po raz kolejny wraca do Sejmu projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Jakie jest stanowisko środowiska spółdzielczości spożywców w odniesieniu do tego zakazu?
Sądzę, że zdania byłyby podzielone. Rada Nadzorcza KZRSS „Społem" nie wypracowała jeszcze takiego stanowiska. Są obawy, że spadną obroty i zmniejszy się zatrudnienie. Można jednak wydłużyć godziny pracy w powszednie dni. Gdyby ten zakaz dotyczył wszystkich placówek handlu, to powinien być wprowadzony. Trzeba brać pod uwagę, że pracownicy handlu ciężko pracują i należy się im odpoczynek. Praca w handlu nie jest służbą społeczną jak na przykład praca lekarza, policjanta, strażaka itp. Uważam, że zakaz handlu w niedziele powinien obowiązywać wszystkich, w innym przypadku zakaz tylko dla części placówek handlowych nie miałby sensu.

WSS, czyli wrażliwość na ludzi
– Kierowana przez Panią Prezes WSS Śródmieście, prowadzona jest według społecznych zasad biznesu. Organizuje akcje charytatywne, wspiera dzieci niepełnosprawne i z ubogich rodzin, organizuje zbiórki żywności. Jak podsumować w tym zakresie działalność spółdzielni w 2013 r. i plany na rok bieżący?
– Od dawna angażujemy się w pomoc dla potrzebujących instytucji i osób, wspieramy akcje podejmowane przez organizacje spółdzielcze i inne, w kraju i za granicą. Ubiegły rok przyniósł niemało efektów jeśli chodzi o działalność charytatywną. Udostępniliśmy nasze powierzchnie sklepowe pod skarbony na datki klientów przeznaczone na leczenie dzieci, organizowane przez fundacje: „Odmienić życie", „Pomoc Dzieciom", „Kolorowy Świat", „Towarzystwo Pomocy Dzieciom", „Serce Dziecka", „Mazowsze". Prowadziliśmy zbiórki przedmiotów codziennego użytku wśród członków i pracowników – zabawki, znaczki pocztowe, odzież, obuwie, nakrętki, we współpracy z Fundacją Praw Dziecka, Palotyńską Fundacją Misyjną Salvatti, Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Pomóż Nam Usłyszeć Świat". Udało się nam zebrać aż 892 kg nakrętek!
Długa jest lista imprez kulturalnych, sportowych i charytatywnych, które wspieraliśmy produktami, jak słodycze, owoce, przekąski, ciasta i nagrody rzeczowe.. Pomagaliśmy m.in. Bibliotece w Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszeniu Razem dla Niepełnosprawnych, licznym przedszkolom i ogniskom wychowawczym, spółdzielczej spartakiadzie zimowej i przeglądowi zespołów artystycznych w Polanicy Zdroju oraz wielu innym jubileuszowym i okolicznościowym imprezom. Oprócz zaopatrzenia w produkty spożywcze, wspieraliśmy je także finansowo.
Uczestniczyliśmy w akcji „Reszta w Twoich Rękach" Mennicy Polskiej i UNICEF Polska, wychodzącej za granicę. Prowadzimy zbiórki produktów o wydłużonym terminie przydatności, oraz – we współpracy z Bankiem Żywności SOS – sprzedaż pakietów żywnościowych, stanowiących bilet wstępu na koncert. Prowadzimy sprzedaż produktów firmy Procter & Gamble, umożliwiając gromadzenie funduszy dla dzieci uzdolnionych sportowo w ramach akcji „Dziękuję Ci Mamo".
Pod koniec 2012 r. podjęliśmy współpracę z dziećmi i młodzieżą w akcji „Właściwe odżywianie pomaga w nauce", prowadzonej wspólnie z MAH i naszymi partnerami handlowymi. Objęła ona liczne szkoły i przedszkola i jest kontynuowana. W jej ramach zorganizowano konkurs plastyczny „Talerz zdrowia". Uczestniczymy też w akcji „590 powodów", której celem jest uświadamianie konsumentom jak rozpoznawać polskie produkty i przybliżać pojęcie patriotyzmu ekonomicznego i jego wpływ na nasze życie.
Działania naszej spółdzielni na rzecz dzieci zostały docenione przez Dziecięce Centrum Jakości, funkcjonujące w ramach projektu „KidZone – Strefa Szczęśliwych Dzieci", którego celem jest promowanie firm uwzględniających potrzeby najmłodszych. Honorowy Patronat nad nim sprawuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Nasza Spółdzielnia została zakwalifikowana do otrzymania certyfikatu „Znak Jakości KidZone 2013".
W bieżącym roku kontynuując i rozwijając podstawową działalność gospodarczą i społeczną, będziemy uczestniczyć w wielu stałych i doraźnych akcjach. Wprowadzimy do sprzedaży pakiet nowych produktów, kontynuujemy program lojalnościowy „Społem znaczy razem", który zastąpił Kartę Klienta „Społem", promocję produktów „Poznaj Dobrą Żywność", akcje „Dobra cena" i wiele innych działań związanych z okolicznościowymi akcjami takimi jak Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.
Obchodzić będziemy rocznicę 145-lecia powstania działalności Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców. We wszystkich działaniach zamierzamy promować tę rocznicę, propagując spółdzielczość – jej zasady i wartości. Nie będzie hucznego jubileuszu tylko żmudna codzienna praca, promocje i działania społeczne dla szerokiego kręgu beneficjentów, akcentując zarazem nasze logo i długą tradycję.
Wyrazem uznania dla działalności WSS Śródmieście jest uhonorowanie Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, przyznawanej przez Business Center Club, którą otrzymałam jako Prezes Zarządu Spółdzielni w styczniu 2010 r. W dn. 25 stycznia 2014 r., podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, odebrałam tę prestiżową nagrodę. To jedno z najbardziej znaczących wyróżnień gospodarczych w kraju.
– Pani Prezes, dziękuję za rozmowę.