krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Społem Wola przeszło lifting i walczy o klientów nowym konceptem Bistro Kredens
Społem Wola w wygospodarowanej części lokalu sklepowego stworzyło bistro łączące bar mleczny z pubem.
aaa
Jubileuszowy 50 Zjazd Delegatów KZRSS
W Zjeździe uczestniczyło 225 delegatów spośród 293 wybranych w spółdzielniach, 30 zaproszonych gości oraz 125 przedstawicieli wystawców.
aaa
PSS „Społem" Białystok wśród laureatów nagrody Orły "Wprost"
aaa
100 lat „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Zamościu
Jubileuszowa Gala wieńczyła obchody 100-lecia funkcjonowania Spółdzielni.
aaa
Wystawa w Muzeum Historii Spółdzielczości. Kapitał kolektywny
aaa
150 lat Społem WSS Śródmieście w Warszawie
W warszawskim klubie Space świętowali swój wyjątkowy jubileusz członkowie i pracownicy WSS.
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 20-lecia powstania Małopolskiej Agencji Handlowej „Społem" Sp. z o.o. w Rzeszowie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2016 Opublikowano: piątek, 16, grudzień 2016

W dniu 25 listopada 2016 r. w Łańcucie, w restauracji „Hotel Łańcut", odbyły się obchody Jubileuszu 20-lecia powstania Małopolskiej Agencji Handlowej „Społem" Sp. z o.o. w Rzeszowie.


W uroczystości wzięły udział delegacje Spółdzielni-Udziałowców Spółki na czele z Prezesami Zarządów, Rada Nadzorcza Spółki z jej Przewodniczącym Andrzejem Szajowskim, przedstawiciele producentów i dystrybutorów oraz zaproszeni goście w osobach:
Wiceprezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"w Warszawie Ryszard Jaśkowski, Prezes LSS „Społem" w Lublinie Mieczysław Zapał, Prezes „Społem" PSS „Robotnik" w Zamościu Maria Wawrzaszek-Gruszka, Prezes „Społem" Distro Sp. z o.o w Lublinie Ryszard Kramek, Prezes „Społem" PSS w Świdniku Antoni Dejko.
W okolicznościowym referacie Prezes Agencji Zdzisław Czapran przedstawił najważniejsze etapy w działalności Agencji przypominając, że zalążkiem powstania Spółki był pomysł wykupienia jednej wspólnej koncesji na hurtowy handel alkoholem i utworzenie 10 magazynów zamiejscowych do obsługi tego handlu. Pozwoliło to Spółce osiągnąć duże, jak na kapitał założycielski, przychody sięgające ok. 53 mln zł rocznie, wypracowanie w okresie 2 pierwszych lat 190.217 zł zysku do podziału z czego ponad 97.000 zł zostało wypłacone Udziałowcom w formie dywidendy.
Prezes Zdzisław Czapran podkreślił, iż osiągnięcia Agencji należy rozpatrywać w aspektach: ekonomicznych i tzw. pozaekonomicznych.
Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, można powiedzieć, że:
- spółdzielnie zaoszczędziły kwotę przekraczającą 2 mln zł z tytułu opłat koncesji na hurtowy
handel alkoholem poniesionych przez Spółkę,
- Agencja wypłaciła Udziałowcom bonifikaty z tytułu: usług marketingowych, prowizji, i dzierżawy powierzchni magazynowych na kwotę p. 2,8 mln zł,
- obroty spółdzielni w ramach umów z Agencją przekroczyły 1,5 mld zł.
Tak zwane pozaekonomiczne aspekty działalności Agencji to:
- integracja poprzez nawiązanie stałych, wzajemnych kontaktów pomiędzy spółdzielniami,
- wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania i organizacji spółdzielni w tym jej
organów statutowych,
- wymiana kontaktów handlowych, dostawców, a przede wszystkim nawiązanie wzajemnych kontaktów personalnych.
Wymiana doświadczeń była i jest kontynuowana na organizowanych dwa razy w roku
spotkaniach handlowych.
Na ręce Prezesa Wiesława Depy, pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezesa Andrzeja Szajowskiego, obecnego Przewodniczącego Rady złożono podziękowania wszystkim dotychczasowym członkom Rad Nadzorczych za ich zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań statutowych Spółki.
Wiceprezes KZRSS „Społem" Ryszard Jaśkowski w kilku słowach podziękował Zarządowi i Radzie Nadzorczej Agencji za zaangażowanie i kontynuowanie w praktyce idei integracji spółdzielni, podkreślając konieczność podjęcia zdecydowanych działań mających na celu stworzenie wspólnej sieci zakupowej.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele spółdzielni i zaproszeni goście dziękując za dotychczasową współpracę i pomoc w pozyskiwaniu dobrych i tanich kontrahentów handlowych.
Potem rozmowom i wspomnieniom nie było końca.