krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Prezes „Społem" PSS w Bochni wyróżniony z okazji 764. rocznicy lokacji miasta

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2017 Opublikowano: sobota, 04, marzec 2017

sisI 2017 sosnowiecTegoroczne świętowanie 764-lecia praw miejskich Bochni zainaugurowało w dniu 24 lutego br. spotkanie organizowane, jak każe tradycja, w komorze Ważyn Kopalni Soli. Podczas tej uroczystości burmistrz Stefan Kolawiński wręczył Adamowi Sosnowcowi – prezesowi „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni, statuetkę Boleslaus Dux Fundator (Boleslaw Książę Złożyciel).Wyróżnienie jest przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta przy okazji obchodów rocznicy jego lokacji.

A oto tekst laudacji wygłoszonej przez burmistrza Stefana Kolawińskiego:
„Niemal każdy nasz pracownik jest członkiem spółdzielni, a więc współwłaścicielem tej firmy. To determinuje wyjątkowo odpowiedzialne podejście każdego z nas do swojego miejsca pracy i codziennej działalności. Wszyscy jednoczymy się wokół tych samych celów. Tworzymy zespół, który precyzyjnie definiuje takie pojęcia jak solidność, rzetelność i odpowiedzialność. Jesteśmy nowoczesną firmą o niemal stuletnich tradycjach, z wyjątkową filozofią biznesu. To wartości trudne do przecenienia, których próżno szukać w innych formach działalności gospodarczej" – te słowa wypowiedział Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Bochni, Pan Adam Sosnowiec, niemal równo dwa lata temu.
„Dobre jakościowo artykuły po możliwie najniższych cenach" – takie motto towarzyszyło bocheńskim pionierom, którzy 24 lipca 1919 roku powołali do życia strukturę spółdzielczą pod nazwą „Chłopsko-Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców".
Czy wiele się zmieniło przez te niemal 100 lat? Bocheńskia sieć „Społem" to nie tylko rozwijająca się sieć nowoczesnych sklepów, ale również produkcja piekarsko-ciastkarska, masarska oraz gastronomia. Niewiele firm działa z takim rozmachem powodzeniem, na tylu polach aktywności gospodarczej.
Czas od 1994, kiedy Prezesem PSS został Pan Adam Sosnowiec to nieustanny, dynamiczny rozwój Spółdzielni. „Społem" to także jeden z największych pracodawców na naszym terenie, laureat wielu nagród, m.in. w roku 2015 tytułu: „Dobry Pracodawca".
PSS od lat wspomaga także liczne szkoły i przedszkola, jednocześnie organizując lub wspierając szereg innych działań. O lokalnym patriotyzmie i gospodarskim podejściu, niech świadczy np. fakt zainstalowania we własnych obiektach, nowoczesnych i energooszczędnych systemów chłodniczych oraz grzewczych, ale pochodzących od bocheńskich firm.
Wprowadzana codziennie w życie maksyma: „nie trzeba bać się konkurencji, tylko ją wyprzedzać", to sukces całej załogi dbającej o jakość świadczonych usług, ale twórcą scenariusza i reżyserem tego sukcesu jest autor maksymy, Prezes Zarządu, Pan Adam Sosnowiec. To bez wątpienia człowiek mający jasną wizję rozwoju, wymagający ale i sprawiedliwy, potrafiący przekonać innych do innowacyjnych, własnych pomysłów.
Samorząd bocheński nie może, nie dostrzegać takich osiągnięć. Wdzięczny za te dokonania, chciałbym dodać dzisiaj nasze, bocheńskie wyróżnienie: Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel) przyznawane przez burmistrza Bochni raz w roku – w rocznicę lokacji miasta – osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta i gospodarza miasta Bochni, w imieniu jej mieszkańców chciałbym w ten sposób wyrazić dla Pana najwyższe uznanie za wszystkie dotychczasowe dokonania."
Urodzinom Bochni przez we¬ekend towarzyszyła, zorganizo¬wana już po raz drugi akcja
rabatowa „Urodziny na 100 procent". W ramach tej inicjatywy osoby, które w piątek, sobotę
i niedzie¬lę odwiedziły sklepy i lokale usłu¬gowe w mieście, mogły liczyć na zniżkę 33 proc.
na wybrane towa¬ry i usługi. Chętnych nie brako¬wało, bo upusty oferowano w bli¬sko stu punktach w mieście.
W akcję włączyła się m.in. kopalnia soli, bocheńskie muzea, ga¬lerie handlowe, sklepy
i restauracje. Z rabatów skorzystało wielu mieszkańców.