Copyright by KZRSS "Społem"

Poszukiwany inwestor

Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Spójnia"
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 4

Kontakt: tel. 023 654 36 95
Adres nieruchomości – 06-500 Mława, ul. Chrobrego 7
Rodzaj nieruchomości – budynkowa
Tytuł prawny – własność
Powierzchnia użytkowa budynku lub lokalu – 1000 m2
Rodzaj powierzchni użytkowej – handlowa
Opis – Centrum miasta, w ciągu handlowym – budynek z 1962 r.
Oczekiwana stawka czynszu 30 000 zł. Wspólne przedsięwzięcie polegające na modernizacji budynku i wspólne prowadzenie działalności gospodarczej (handlowej)

Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców
20-102 Lublin, ul. Pr. St. Wyszyńskiego 15

Kontakt: tel. 081 531 00 06
Adres nieruchomości - 20—849 Lublin, ul. K. Lipińskiego 29  (r. Radzyńskiej)
Rodzaj nieruchomości – zabudowana
Tytuł prawny – użytkowanie wieczyste
Powierzchnia gruntu – 1695 m2
Powierzchnia użytkowa budynku lub lokalu – 863 m2
Rodzaj powierzchni użytkowej – handlowo – magazynowa
Opis – Położenie centralne w osiedlu mieszkaniowym

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Jedność"
Częstochowa Al. Wolności 83/85

Kontakt: tel. 034 378 02 01
Adres nieruchomości – Częstochowa, al. Wolności 38
Rodzaj nieruchomości – gruntowa
Tytuł prawny – udział 50% we własności
Powierzchnia gruntu – 2142 m2
Przeznaczenie w ppzp lub ew. gruntów – budowlana
Opis – aport do przyszłej inwestycji, w zamian 300 m2  powierzchni handlowej. Działka zlokalizowana w centrum Częstochowy (okolice dworców PKS i PKP) przy arterii komunikacyjnej Al. Wolności. Działka ta stanowi część składową ostatniego kompleksu działek w centrum Częstochowy na Galerię Handlową

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Jedność"
Częstochowa Al. Wolności 83/85

Kontakt: tel. 034 378 02 01
Adres nieruchomości – Częstochowa, al. Wolności 3/5
Rodzaj nieruchomości – zabudowana
Tytuł prawny – użytkowanie wieczyste
Powierzchnia gruntu – 2854 m2
Powierzchnia użytkowa budynku lub lokalu – 3077 m2
Rodzaj powierzchni użytkowej – handlowa, usługowa
Opis – poszukiwany inwestor dla wspólnego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku handlowo – usługowego o powierzchni użytkowej obecnie 3077 m2. Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Częstochowy, przy skrzyżowaniu głównych ulic – Al. Najświętszej Panny i  Al. Wolności, w pobliżu dworca PKP. Istnieje możliwość rozbudowy budynku w kierunku Al. Wolności do szacowanej powierzchni ok. 8000 m2