pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

Działalność KZRSS "Społem"

 Prezesi związku w latach:

1908—1926 Romuald Mielczarski
1908—1920 Stanisław Wojciechowski
1926—1944 Marian Rapacki
1944—1945 Józef Jasiński
1944—1945 Teodor Piotrowski
1945—1950 Jan Żerkowski
1950—1951 Mieczysław Olesiński
1952—1955 Stanisław Wiltosiński
1955—1958 Marian Nitecki
1958—1972 Irena Strzelecka
1972—1981 Jadwiga Łokkaj
w 1981 Franciszek Łoś
1981—1990 Bogdan Augustyn
1992—2005 Edmund Bogdan Bubak
od 2005 Jerzy Rybicki