krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2013 Opublikowano: wtorek, 01, październik 2013

W dniach 16—18 września 2013 r. pod hasłem "Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym" odbył się w Katowicach III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Na czele Komitetu Honorowego stanął prof. Jerzy Buzek. Radzie Programowej Kongresu przewodniczył Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Inauguracja III Europejskiego Kongresu MŚP odbyła się 16 września w godz. 12.00-14.30 w Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek.

"Już po raz trzeci spotykamy się w Katowicach i już po raz drugi mamy niespotykanego gościa, którego pragnę powitać – Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego" – tymi słowami prof. Jerzy Buzek otworzył III Europejski Kongres MŚP.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił Prezydent RP Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu Prezydent zwrócił uwagę na egzekucję prawa, usprawnienie działania sądów, prokuratury i organów podatkowych oraz poprawę konkurencyjności sektora MŚP.

Z kolei Premier Janusz Piechociński podkreślił kluczowe znaczenie klastrów, jako nowoczesnej formy współpracy podnoszącej konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas trzech dni Europejskiego Kongresu równocześnie w kilku częściach Katowic odbyło się około 40 sesji panelowych, konferencji i paneli dyskusyjnych na temat przyszłości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także szereg warsztatów i spotkań towarzyskich.

W drugim dniu III Europejskiego Kongresu MŚP, tj. 17 września, w godz. 11.30-13.30 odbyła się sesja panelowa: "Spółdzielczość jako sposób na wzmocnienie pozycji MŚP na konkurencyjnym rynku". Panelistą tej sesji był Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie. Partnerem sesji była Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie oraz Alfred Domagalski – prezes Zarządu KRS, który był współtwórcą scenariusza sesji.

W czasie sesji panelowej ożywiona dyskusja obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: konkurencja czy współpraca – dylemat systemów wartości, małe i średnie przedsiębiorstwa wobec struktur monopolistycznych oraz spółdzielczość jako integrator małych średnich przedsiębiorstw – wzorce kilku krajów europejskich. Dyskutowano również o prawie spółdzielczym.

Ryszard Jaśkowski najpierw przedstawił zarys historii spółdzielczości, a następnie mówił o projekcie integracji zakupowej Krajowej Platformy Handlowej Społem Sp. z o.o., przedstawiając historię projektu i perspektywy jego realizacji. Nawiązał tutaj do działań Czechów i Słowaków w tym zakresie, przedstawiając je jako wzór do naśladowania. Mówił również o markach własnych "Społem" i pozycji brandu. Nawiązując do hasła debaty: "Razem dla gospodarki", przypomniał , że "Społem znaczy razem".
Tematyka spółdzielcza, w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prezentowana była po raz pierwszy. Sesja panelowa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, wśród których około 30 % stanowili spółdzielcy. Wśród spółdzielców byli m.in.: Helena Gontarz – prezes "Społem" PSS w Kielcach, Helena Górna – wiceprezes HWSP w Bielsku-Białej, Bogdan Skorupski – prezes "Społem" PSS w Dąbrowie Górniczej, Wacław Słaby – prezes PSS "Społem" w Katowicach i Henryk Żabiński – prezes GSH "Społem" w Katowicach. Generalnie z dyskusji w sesji panelowej wynikało, że spółdzielcy oczekują dobrych zmian dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. III Europejskiemu Kongresowi MŚP towarzyszyły Targi "Biznes Expo", w których wzięło udział ponad 50 wystawców. Kongres zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnikom badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. "Panel polskich Przedsiębiorców". W czasie III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach było 56 wydarzeń, 190 panelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów i łącznie ponad 3000 uczestników.