krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 15-lecia magazynu "Tęcza Polska"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2013 Opublikowano: środa, 23, październik 2013

W dniu 23 października br., dokładnie w 15. rocznicę ukazania się pierwszego numeru magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej "Tęcza Polska", w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli zaproszeni goście z całej Polski.

Na uroczystość przybyli między innymi: Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych, Sebastian Wierzbicki – wiceprzewodniczącego Rady Miasta st. Warszawy, Tomasz Nowicki – przewodniczący Kongresu Budownictwa, Wiesława Taranowska – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele "Społem": Anna Tylkowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej KZRSS "Społem" i prezes "Społem" WSS Śródmieście w Warszawie, Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS "Społem", Danuta Mioduszewska – pełnomocnik Zarządu KZRSS "Społem", Sylwester Cerański – prezes Spółdzielni Spożywców "Mokpol" w Warszawie, Janusz Szczękulski – prezes "Społem" WSS Wola w Warszawie, Teresa Matys – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Mieczysław Dąbrowski – prezes "Społem" PSS w Białymstoku, Jadwiga Dąbrowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej "Społem" PSS w Sochaczewie, Maria Wawrzaszek-Gruszka – prezes "Społem" PSS "Robotnik" w Zamościu i Jadwiga Wójtowicz-Garwoła – prezes MAH "Społem" Sp. z o.o. w Warszawie.

Spotkanie otworzył i gości przywitał Mieczysław Grodzki – wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Następnie Stefan Zajączkowski – redaktor naczelny "Tęczy Polskiej", podziękował tym, którzy przyczynili się do powstania jedynego ogólnopolskiego pisma spółdzielczego i tym na których pomoc może ona zawsze liczyć. Powiedział m.in.: – Nasza Jubileuszowa uroczystość jest spotkaniem przyjaciół, którzy od lat wspierają "Tęczę Polska", bo rozumieją, że jest ona potrzebna polskiej spółdzielczości, bo wiedzą, że "Tęcza Polska" – to ich pismo.

Z kolei Alfred Domagalski – prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, swoim wystąpieniu podkreślał: – "Tęcza Polska" od początku uczestniczy w trudnych przemianach jakie przechodzi polska spółdzielczość. Po 1989 roku nastąpiło nie tylko osłabienie materialnych fundamentów spółdzielczości, ale także ograniczenie możliwości popularyzowania i obrony spółdzielczych wartości. Nastąpiła faktyczna likwidacja intelektualnego zaplecza, a także spółdzielczego szkolnictwa i spółdzielczej prasy. Powstanie "Tęczy Polskiej" wypełniło częściowo te straty. Odgrywa ona i w dalszym ciągu powinna odgrywać ważną role w kształtowaniu społecznej świadomości. "Tęcza Polska" popularyzuje tradycje, dorobek i doświadczenia polskiej spółdzielczości; dostarcza argumentów jej obrońcom. Na zakończenie wystąpienia prezes Alfred Domagalski podziękował tym, którzy tworzyli magazyn i wypełniają go oraz zaapelował do spółdzielców, aby w dalszym ciągu wspierali swoje pismo.

Podczas spotkania zabrał również głos Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych, który powiedział m.in.: – Zawsze dobrze czuję się wśród spółdzielców, bo to są ludzie pracy organicznej, często niewidocznej, ale bardzo ważnej i potrzebnej. "Tęcza Polska" jest w tej pracy potrzebna spółdzielcom, bo pisze o takich właśnie ludziach. Głęboko wierzę, że spółdzielczość przetrwa, że nastąpią dla niej lepsze czasy.

Następnie były gratulacje i życzenia składane na ręce redaktora naczelnego "Tęczy Polskiej", Stefana Zajączkowskiego. Wśród składających gratulacje i życzenia był m.in. Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS "Społem", który również wręczył Redaktorowi okolicznościowy grawerton od Rady Nadzorczej i Zarządu KZRSS "Społem".

Po wystąpieniach gości odbył się koncert zespołów: "Mali" ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Jary" oraz "Dereń" z Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Imielin" w Warszawie.

Uroczyste spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Szadku.