krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Podsumowanie spotkania przyszłych zadeklarowanych współwłaścicieli KPH Społem

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2021 Opublikowano: środa, 01, grudzień 2021

W dniu 16.11.2021r. o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółdzielni i Agencji Handlowych „Społem", które złożyły w formie uchwały ofertę kupna udziałów w KPH „Społem". Spośród 30 oferentów, którzy złożyli stosowne uchwały o nabyciu udziałów, w spotkaniu wzięło udział 19 Spółdzielni i 2 Agencje Handlowe. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu KZRSS „Społem" Ryszard Jaśkowski, Zastępca Prezesa Zarządu KZRSS „Społem" Szymon Fabisiak, Pełnomocnik Zarządu KZRSS ds. Strategii Handlowej „Społem" Michał Sadecki, Prezes Zarządu KPH „Społem" Iwona Sarga oraz Radca Prawny Krzysztof Uba.


Agenda spotkania została zrealizowana wg. poniższych punktów:
1) Informacja w zakresie zmiany umowy spółki KPH „Społem".
2) Propozycja uproszczonej umowy sprzedaży udziałów KPH „Społem".
3) Przedstawienie nowej strategii handlowej dla sklepów „Społem" – umowy brandowe.
4) Podsumowanie wyników KPH „Społem" i plan działań na 2022 r.
5) Dyskusja na temat strategii dot. produktów marek „Społem" i nowych obszarów działalności KPH.
6) Podsumowanie spotkania.
Prezes Zarządu KZRSS „Społem" Ryszard Jaśkowski powitał wszystkich uczestników spotkania i przedstawił agendę. Radca Prawny Krzysztof Uba przedstawił propozycję zmian zapisów w obowiązującej umowie Spółki. W celu uproszczenia procesu sprzedaży udziałów w KPH Społem, zmianie uległy głównie zapisy w umowie dotyczące wyceny 1 udziału z 500 zł na 2000 zł. KZRSS „Społem" dnia 30.11.2021 r. dokonał dopłaty do kapitału Spółki. Zgodnie z oczekiwaniami Wspólników po uchwaleniu zmian na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 23.11.2021 r., umowa została zarejestrowana u notariusza, a zmiany zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Po zakończeniu rejestracji nowej umowy w KRS, nastąpi proces sprzedaży udziałów (1 udział - 2000 zł). Sprzedaż będzie możliwa na podstawie umowy sprzedaży z notarialnym poświadczeniem podpisów. Pełnomocnik Zarządu KZRSS ds. Strategii Handlowej „Społem" Michał Sadecki posiadający ponad 18 letnie doświadczenie w strukturach detalicznych, w swojej wypowiedzi poruszył kilka tematów:
• potencjał w grupie „Społem",
• słaba znajomość marki „Społem" wśród młodzieży,
• zmiany na rynku obecnie i trendy w przyszłości,
• umowa wspólników KPH,
• komunikacja i platforma komunikacyjna z dystrybutorami i spółdzielniami.
Prezes Zarządu KPH Społem Iwona Sarga zaprezentowała wyniki finansowe spółki za 10 miesięcy 2021r. Przedstawiono szczegóły dot. asortymentu marek „Społem", głównie nowych i zmienionych produktów w 2021 r., a także wsparcia marketingowego. Omówiono też wyniki zaangażowania w ogólnopolskich akcjach promocyjnych oraz plany na 2022 r . Przedstawione zostały wyniki Spółdzielni w organizowanych przez KPH akcjach marketingowych dotyczących produktów brandowych jak: Bonduelle, Frosta, Dawtona itp. oraz promocjach na mrożone warzywa i lody. Następnie przedstawiony został wstępny podział udziałów dla nowych Wspólników, wyrażony Uchwałą nr 1 z dnia 12.10.2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPH Społem Sp. z o.o. Po wszystkich wystąpieniach i prezentacjach odbyła się dyskusja na temat nowych obszarów działalności KPH i strategii dot. produktów marek „Społem". Na zakończenie spotkania Prezes Ryszard Jaśkowski wyraził nadzieję, że obecni oraz przyszli Wspólnicy, którzy mają stosowne uchwały dot. zakupu udziałów KPH lub podejmą je w najbliższym czasie, przystąpią do Spółki KPH Społem oraz w pełni zaangażują się w realizację nowej strategii handlowej „Społem". Umowa przewiduje możliwość przystąpienia nowych udziałowców poprzez podniesienie kapitału zakładowego. Prezes Ryszard Jaśkowski wyraził przekonanie, że jest to historyczne przedsięwzięcie i realizacja jednej z kluczowych uchwał 50-tego Zjazdu Delegatów KZRSS „Społem". Ustalono również, że zostanie powołana Grupa Konsultacyjna, w której skład wejdą przedstawiciele Spółdzielni oraz wybrana z grona przyszłych Wspólników Rada Nadzorcza KPH Społem, celem wypracowania wspólnych rozwiązań wynikających z nowej strategii handlowej „Społem".

/-/ Zarząd KZRSS „Społem"
/-/ Zarząd KPH Społem"Sp. z o.o.