krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Troska o społeczność lokalną w działaniach „Społem" WSS Śródmieście

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2016 Opublikowano: czwartek, 01, wrzesień 2016

Jedną z zasad ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółdzielczych, opracowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą, jest troska o społeczność lokalną.
W I półroczu 2016 r. w tym zakresie, działania podejmowane przez „Społem" Warszawską Spółdzielnię Spożywców Śródmieście oraz włączanie w realizację innych podmiotów, spółdzielnia została odnotowana jako współpracująca z 17 podmiotami. Były wśród nich organizacje pożytku publicznego, placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze, ośrodki kulturalne i inne organizacje.

Do grupy pierwszej zaliczyć należy fundacje, stowarzyszenia i towarzystwa. Na ich rzecz w placówkach spółdzielni organizowana była zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację podopiecznych (skarbonki), zbiórka żywności o wydłużonym terminie przydatności do spożycia prowadzona przez wolontariuszy lub poprzez udostępnienie miejsca na towary od klientów, zbiórka nakrętek z przeznaczeniem do odsprzedaży w celu pozyskania środków na zakup m.in. protez, zbiórka znaczków pocztowych pozyskanych z przychodzącej do spółdzielni korespondencji w celu ich odsprzedaży przez fundację filatelistom dla pozyskania funduszy na jej działalność, czy zbiórka wśród pracowników ubrań, zabawek, sprzętu gospodarstwa domowego dla podopiecznych organizacji.
Współpraca z placówkami oświatowymi to: kontynuowanie akcji prowadzonej wspólnie z Mazowiecką Agencją Handlową Sp. z o.o. „Właściwe odżywianie pomaga w nauce i w zabawie", mającą na celu propagowanie prawidłowego odżywiania wśród przedszkolaków. Współpraca z przedszkolami, to także zorganizowanie konkursu plastycznego z nagrodami w okresie świat Wielkiej Nocy, czy udzielenie wsparcia produktowego organizatorom imprez związanych z popularyzowaniem nauki języka angielskiego, a także zdolności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym, czy też wsparcie akcji integrujących środowisko dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W ramach spotkań pokoleniowych, włączanie młodzieży w obchodzony przez członkinie Koła Spółdzielczyń, Dzień Kobiet i Święta Wielkiej Nocy.
Udział w działaniach innych podmiotów „Społem" WSS Śródmieście odnotowała przekazując nagrody w postaci toreb ekologicznych, książek o tematyce spółdzielczej na imprezy organizowane przez Centrum Kultury Wilanów i Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Spółdzielnia współpracując z Fundacją Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło popularyzowała sztukę ludową i rękodzieło artystyczne, relacjonując na łamach wydawanego miesięcznika „Społemowiec Warszawski" otwarcia wystaw w warszawskiej Galerii Rondo .
Wsparcia produktowego w postaci wody, soków, ciasteczek, warzyw, owoców, nabiału, wędlin, przypraw, pieczywa, upominków i artykułów higienicznych, w omawianym okresie udzielało 15 partnerów handlowych.
W miejscach imprez wykorzystywano balony reklamowe WSS-u , inne środki reklamy jak: baner, roll- up, logo Społem, aktualną informację handlową, asystowano przy wręczaniu dyplomów, nagród i upominków.
Współpraca ze społecznością lokalną znalazła odzwierciedlenie na łamach „Społemowca Warszawskiego".