krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Wręczenie nagród laureatom XI edycji Konkursu na najlepsze prace badawcze z zakresu spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2015 Opublikowano: poniedziałek, 27, lipiec 2015

W dniu 24 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie, podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, ogłoszono wyniki XI edycji Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace badawcze z zakresu spółdzielczości i wręczono laureatom nagrody.

Prace konkursowe można było składać od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia br. Z nadesłanych 24 prac, do Konkursu zakwalifikowano 23 prace, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 2 doktorskie, 10 magisterskich, 3 licencjackie i 1 inżynierską. Zdecydowana większość (13 prac) była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 3 z prawa i ekonomii i 3 z historii i socjologii.
Powołana przez prezesa Zarządu KRS Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS – Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS – Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski ( Dyrektor Zespołu SIB/KRS – Członek Komisji), dr Marcin Kwiecień (Zespół Informacji i Promocji – Członek Komisji) Zdzisław Gumkowski (doradca Prezesa – Członek Komisji), mec. Łukasz Lubowicki (Zespół Prawny KRS), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, postanowiła przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę I stopnia, 2 nagrody II stopnia oraz 4 wyróżnienia, w kategorii prac doktorskich przyznać: jedną nagrodę I stopnia i jedną nagrodę II stopnia, a w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich: 3 równorzędne nagrody I stopnia, 5 równorzędnych nagród II stopnia i 6 wyróżnień.
Komisja Konkursowa postanowiła:

– W kategorii prac badawczych
przyznać Nagrodę I Stopnia: prof. dr hab. Marianowi Brodzińskiemu za pracę badawczą: „Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej, geneza-rozwój-przyszłość";
przyznać 2 równorzędne Nagrody II Stopnia:
Andrzejowi Leśniewskiemu za pracę badawczą: „Bankowość spółdzielcza społeczności lokalnej Gniewkowa, Trzemeszna, Janikowa 1864 – 2014",
Bartłomiejowi Błesznowskiemu i Remigiuszowi Okrasce za pracę badawczą: „Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór Pism";
przyznać 4 Wyróżnienia:
dr Rafałowi Balinie za cykl 7 artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej;
dr Tomaszowi Dąbrowskiemu i dr Karolowi Dąbrowskiemu za cykl artykułów o spółdzielczości niemieckiej i polskiej;
dr Anecie Suchoń za 10 artykułów z zakresu spółdzielczości rolniczej w ramach tematu badawczego: „Spółdzielczość w rolnictwie – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne."
dr Marii Zubie za cykl 6 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej.

– W kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych
przyznać Nagrodę I Stopnia: dr Małgorzacie Górce za pracę doktorską: „Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a ich efektywność produkcyjno-ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego";
przyznać Nagrodę II Stopnia: dr Oldze Annie Kotowskiej-Wójcik za pracę doktorską: „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce".

– W kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich
przyznać 3 równorzędne Nagrody I Stopnia:
Annie Marii Klupsch za pracę „Spółdzielnie mleczarskie w Wielkopolsce. Stan i możliwości rozwoju – aspekty prawne i ekonomiczne",
Oldze Tymińskiej za pracę „Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej",
Dominikowi Uniatowskiemu za pracę „Status prawny i funkcjonowanie spółdzielni pracy";
przyznać 5 równorzędnych Nagród II Stopnia:
Róży Gutowskiej za pracę: „Spółdzielnia jako forma przedsiębiorstwa na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Na wspólnej" w Ostrołęce",
Idze Mari Kurzawskiej za pracę „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na przykładzie spółdzielni mleczarskiej ",
Mikołajowi Staszczakowi za pracę „Ocena ekonomiczno-prawna funkcjonowania Grup Producentów Rolnych na przykładzie spółdzielni grup producentów COLEUS i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Golinie",
Marcie Trześniewskiej za pracę „Lustracja spółdzielni"
Renacie Zemła za pracę „Powstanie i dalszy rozwój spółdzielczości w wybranych krajach świata i w Polsce";
przyznać 6 Wyróżnień:
Tomaszowi Franciszkowi Kazimierczakowi za pracę „Analiza prawno-ekonomiczna spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie spółdzielni „Osiedle Młodych" w Poznaniu",
Karolinie Kohut za pracę „Analiza działalności i strategia rozwoju Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Przyszłość w Wieśnicy",
Paulinie Kohut za pracę „Gospodarka lokalami w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej",
Katarzynie Ostrowskiej za pracę „Kierowniczy autorytet, jego rodzaje i wpływ na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce",
Łukaszowi Grzegorzowi Prusikowi za pracę „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej „Mazowsze" w Chorzelach w latach 2009-2012",
Agacie Załęskiej za pracę „System Zarządzania zespołem na przykładzie Banku Spółdzielczego w Różnie".
Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła aby:
– Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.
– Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.
– O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS oraz Radę Konsultacyjno-Programową przy KRS na jej najbliższym posiedzeniu.