krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 70-lecia „Społem" PSS „Górnik" w Brzeszczach i Zebranie Przedstawicieli

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2016 Opublikowano: wtorek, 21, czerwiec 2016

W dniu 2 czerwca br. spółdzielcy „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik" w Brzeszczach świętowali jubileusz 70-lecia swojej działalności - bardzo skromnie, ale w uroczystym nastroju.
Spółdzielców i gości jubileuszowej uroczystości, w progach odświętnie przystrojonej restauracji „Słowiańska" witał serdecznie Zarząd Spółdzielni.

Obchody jubileuszu 70-lecia Spółdzielni zaszczycili swoją obecnością m. in.: Iwona Gibas – dyrektor Biura Poselskiego Beaty Szydło, posła na Sejm RP, Stanisław Pastuszka – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem" w Warszawie, Zenon Szewczyk – członek Rady Nadzorczej KZRSS „ Społem", przewodniczący Grupy Zakupowej „Podbeskidzie", Barbara Zmiertka – emerytowany prezes Zarządu „Społem" PSS Andrychów, która zawsze chętnie dzieli się swym doświadczeniem i aktywnie współdziałała w Grupie Zakupowej „Podbeskidzie",
Elżbieta Kozieł – wieloletnia przewodnicząca Rady Nadzorczej ubiegłych kadencji w latach 1994-2014, która w okresie długoletniej pracy zawodowej wychowała wielu bardzo dobrych sprzedawców i była ich wymagającym nauczycielem, Maria Malinowska – wieloletni członek Rady Nadzorczej, aktywny i oddany spółdzielca, a także długoletni pracownik spółdzielni, dla którego nie było żadnych tajemnic w branży gastronomicznej
i piekarniczej, Stefania Grzywa – członek Zarządu, główna księgowa, która będąc na emeryturze nie zapomina o spółdzielni i utrzymuje z nią stały kontakt.
W uroczystości licznie uczestniczyli także zaproszeni członkowie oraz emerytowani i obecni pracownicy spółdzielni.
Dostojne grono gości i wszystkich spółdzielców przywitała prezes Zarządu Barbara Gałuszka-Przewoźnik. W kilku zdaniach wyraziła wdzięczność trzem pokoleniom spółdzielców, którzy zawsze wyróżniali się pracowitością, dbałością o konsumenta, czuwali nad jakością własnej produkcji, a przed wszystkim przez te wszystkie lata dbali o rozwój spółdzielni.
Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich spółdzielców, którzy już odeszli. Na grobach zmarłych prezesów: Krystyny Bzibziak, Mieczysławy Papuga, Teresy Matusiak, Anieli Siwiec i Krystyny Kozioł złożono kwiaty i zostały zapalone symboliczne znicze pamięci.
Koszami obfitości obdarowano najstarszych członków spółdzielni z ponad 65-letnim stażem członkowskim, z podziękowaniami za wieloletnią pracę i zaangażowanie w rozwój działalności społeczno-samorządowej.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Zofia Radwan zapoznała wszystkich uczestników jubileuszowego spotkania z historią powstania spółdzielni i przedstawiła jej dzieje do dnia dzisiejszego, podkreślając pracowitość i mądrość wielkiej rzeszy oddanych spółdzielców.
Podniosłym wydarzeniem podczas uroczystości jubileuszowej było odznaczenie zasłużonych członków i pracowników spółdzielni odznaczeniami przyznanymi przez Krajową Radę Spółdzielczą i Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie, które wręczyli Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem" i Zenon Szewczyk – członek Rady Nadzorczej KZRSS „Społem".
Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymali: Stanisława Bogdanowska, Edyta Jarmundowicz, Anna Kopijasz, Magdalena Madej, Maria Malinowska, Tadeusz Mastykarz, Wanda Piskorek, Teresa Płonka, Marianna Płużek, Wiesława Sosnowska, Anna Śmiechura, Lucyna Tyrna i Aleksandra Zontek.

Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", z rąk Ryszarda Jaśkowskiego, odebrała także Barbara Zmiertka – emerytowany prezes Zarządu "Społem" PSS w Andrychowie, która została doceniona za swoją pracę zawodową i oddanie sprawom spółdzielczości spożywców i to zaszczytne wyróżnienie odebrała podczas uroczystości jubileuszowej w zaprzyjaźnionej spółdzielni w Brzeszczach.
Odznakami „Zasłużony dla Społem" zostali uhonorowani: Barbara Gałuszka-Przewoźnik, Maria Pieczka, Łucja Boba, Agata Bortlik, Mariola Ciągała, Halina Dominik, Halina Drewniak, Barbara Dziki, Anna Garlicka, Maria Jankowska, Maria Jarnot, Halina Jarosz, Gabriela Kajor, Krystyna Kędzior, Magdalena Kliś, Stanisława Kosek, Elżbieta Kozieł, Teresa Król, Maria Kuźnik, Beata Maślanka, Barbara Mitoraj, Maria Pękala, Elżbieta Sienkiewicz, Gabriela Skarboń, Magdalena Skrzypaszek, Halina Szuściel, Mariola Zawiła i Jadwiga Zemanek.
Odznaczonym spółdzielcom gratulacje złożyła Prezes Zarządu, dziękując wszystkim za ich trudną pracę, codzienną troskę o klientów, za znaczny wkład pracy w działalność statutową i dbanie o dobry wizerunek spółdzielni.
Podczas przemówień, wszyscy honorowi goście z uznaniem wypowiadali się o działalności i osiągnięciach brzeszczańskiej spółdzielni, o jej zaangażowaniu w walce o polski handel.
Brzeszczańscy społemowcy byli dumni, że o ich jubileuszu 70-lecia Spółdzielni nie zapomniała Premier Beata Szydło, która jest wieloletnią klientką jednego ze społemowskich sklepów w Brzeszczach. Z ogromną radością spółdzielcy odebrali list gratulacyjny od Premier Beaty Szydło, z rąk Iwony Gibas – dyrektora Biura Poselskiego, w którym Pani Premier napisała m.in.: „ Dziękuję za zaproszenie na obchody jubileuszu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik" w Brzeszczach. Żałuję, że nie mogę wziąć udziału w tym wydarzeniu.
Od siedemdziesięciu lat udowadniacie Państwo, że idee spółdzielczości – współpraca i szlachetna konkurencja – są właściwymi drogowskazami, że dzięki wspólnemu wysiłkowi można wiele osiągnąć. Cieszycie się reputacją wiarygodnego partnera handlowego, potraficie skutecznie konkurować na lokalnym rynku i sprostać wymaganiom klientów. Wszystkim, którzy przez lata działania Spółdzielni do tego się przyczynili, pragnę przekazać serdeczne podziękowania.
Zarządowi, Radzie Nadzorczej, Członkom i Pracownikom Spółdzielni przesyłam wyrazy szacunku i uznania. Serdecznie pozdrawiam także wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Zebranym na obchodach życzę, by kolejne lata okazały się dla „Społem" PSS „Górnik" w Brzeszczach czasem wykorzystanych szans i realizacji zamierzeń".
Puchar wraz z gratulacjami dla Zarządu, Rady Nadzorczej i wszystkich członków spółdzielni oraz jej pracowników, otrzymany od Zarządu i Rady Nadzorczej KZRSS „Społem" w Warszawie i wręczony przez prezesa Ryszarda Jaśkowskiego, był uhonorowaniem 70-ciu lat nieprzerwanej działalności na rzecz tego górniczego miasta i będzie pamiątką tej jubileuszowej uroczystości.
Wszyscy uczestnicy uroczystości 70-lecia istnienia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik" w Brzeszczach wpisali się do Złotej Księgi Jubileuszowej, która stanowi historyczną dokumentację spotkań jubileuszowych spółdzielni.
Po uroczystym obiedzie rozpoczęły się obrady Zebrania Przedstawicieli.