krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Obchody jubileuszu 70-lecia „Społem" PSS w Środzie Wielkopolskiej

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2015 Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

W dniu 3 czerwca br. w Hermanowie – Folwark Konny, na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Środzie Wielkopolskiej zorganizowała spotkanie z okazji jubileuszu 70-lecia działalności spółdzielni, w którym uczestniczyło 180 osób.

Oprócz pracowników i członków Spółdzielni Jubilatki, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele średzkich władz miejskich, prezesi i reprezentanci spółdzielni zrzeszonych w Konsorcjum Dystrybucja Detal Sp. z o.o., a także przedstawiciele partnerów handlowych, dostawców i producentów, z którymi średzka spółdzielnia współpracuje od wielu lat.
Po powitaniu gości i przyjęciu życzeń, upominków i kwiatów, Sebastian Korcz – prezes Zarządu i Aleksandra Skrzypska – zastępczyni przewodniczącej Rady Nadzorczej „Społem" PSS w Środzie Wielkopolskiej, podziękowali gościom za liczne przybycie i zaprosili do wspólnego obiadu.
Pogoda tego dnia sprzyjała obchodom jubileuszu pod gołym niebem, dlatego dalsza część uroczystości odbyła się na świeżym powietrzu. Goście mogli skosztować wypieków ze społemowskiej piekarni, m.in. pieczywa i wyrobów cukierniczych, a także wyrobów od producentów zakładów mięsnych, przygotowanych na grillu.
Ponieważ impreza odbywała się w folwarku konnym, można było również skorzystać z przejażdżki bryczką, szlakiem prowadzącym przez nadwarciański las.
Spotkanie umilał zespół muzyczny „Green" ze Śremu. Mimo, że większość spółdzielczej załogi stanowią kobiety, wspaniała zabawa, śpiewy i tańce uczestników spotkania trwały do wczesnych godzin rannych.
Działalność spółdzielczości spożywców w Środzie Wielkopolskiej datuje się już od roku 1930. W dniu 21 kwietnia 1945 roku, 16 osób zwołało zebranie konstytucyjne, celem utworzenia spółdzielni, proponując przyjęcie nazwy Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik" w Środzie Wlkp. z rozszerzeniem jej działalności na teren całego powiatu. W dniu 13 maja 1945 odbyło się Walne Zebranie członków (56 osób). Uchwalono Statut Spółdzielni oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu pod nr RS-597 spółdzielnia została zarejestrowana 7 czerwca 1946 roku, uzyskując osobowość prawną. W następnych latach spółdzielnia systematycznie zwiększała sieć placówek handlowych i pozyskiwała nowych członków. W 1949 r. nastąpiło połączenie ze Spółdzielnią Spożywców Pracowników Komunikacji i spółdzielnia przyjęła wtedy nazwę: Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Środzie Wlkp. Na koniec 1950 roku Spółdzielnia posiadała 23 sklepy, 3 piekarnie, 1 ciastkarnię, 3 zakłady masarskie i 3 zakłady gastronomiczne. W 1955 roku otwarto sklep „Delikatesy". Pierwszy sklep samoobsługowy w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego, otwarto w 1958 roku (drugi tego typu sklep w Wielkopolsce).
W dniu 1 kwietnia 1966 roku, na skutek decyzji XXXVII Zjazdu Delegatów „Społem" w Warszawie, przekształcono PSS w WSS Oddział w Środzie Wlkp. Na początku lat siedemdziesiątych powstawały nowe pawilony handlowe, dalsze sklepy samoobsługowe i specjalistyczne. Druga połowa lat 70. to narastająca rok po roku nierównowaga ekonomiczna i pogarszająca się sytuacja zaopatrzeniowa. W 1977 roku zbudowano największy w mieście pawilon handlowy typu S-400, przy ul. Wałowej 2 w Środzie Wlkp.
W dniu 1 lipca 1983 roku oddziały WSS przekształciły się w Powszechne Spółdzielnie Spożywców. W tym okresie spółdzielnia posiadała: 48 punktów sprzedaży, 7 zakładów gastronomicznych, 5 zakładów produkcyjnych, 1 ośrodek „Praktyczna Pani". Od 1989 roku, tj. od czasu przemian ustrojowych, stan ilościowy sklepów i zakładów zmniejszył się na skutek konieczności oddawania placówek w dzierżawionych lokalach ich właścicielom.
W 1996 roku została oddana do użytku własna piekarnia spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 3 oraz zakupiony został budynek – obecnie biurowiec spółdzielni, przy ul. Daszyńskiego 14. W następnych latach modernizowano i unowocześniano placówki poprzez zakup urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wprowadzanie komputeryzacji, w celu poprawy warunków pracy, prawidłowej prezentacji towaru i zadowolenia klientów.

  • sisII2015_sroda01
  • sisII2015_sroda02