krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

„Społem" PSS w Bielsku Podlaskim konsekwentnie modernizuje swoje placówki

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2015 Opublikowano: piątek, 24, kwiecień 2015

Rok 2015 w „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bielsku Podlaskim to kolejny rok zwiększonych wydatków inwestycyjnych. Już na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2015 roku spółdzielnia zrealizowała pierwsze zadanie inwestycyjne.

Była to gruntowna modernizacja pomieszczeń Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego, w którym hala produkcyjna wraz z zapleczem magazynowo-socjalnym użytkowana jest od 2002 roku. Stąd niezbędną była gruntowna modernizacja wymienionych pomieszczeń.
Mając na uwadze, że przychody Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego stanowią blisko 10% przychodu spółdzielni ogółem w skali roku, spółdzielnia więc pielęgnuje tę branżę i dba o jakość wyrobów. Na bielskim rynku zarówno wyroby piekarskie jak i ciastkarskie spółdzielni cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów.
Remonty zdecydowanie wpływają też na poprawę warunków pracy załogi. Ma to istotne znaczenie ze względu na problemy z pozyskaniem pracowników w zawodzie ciastkarz czy piekarz.

Kolejną tegoroczną modernizacją w bielskiej „Społem" PSS była modernizacja obiektu handlowego. Był to sklep nr 13 przy ul. Białowieskiej. Sklep ten ma szczególną lokalizację, bowiem jest położony przy ruchliwej trasie do Białowieży.
Remodeling tej placówki to nie tylko zmiana jej wnętrza, ale też zmiana otoczenia zewnętrznego, w tym zmiana elewacji sklepu. Zmiany te pozwoliły na włączenie tej placówki do sieci sklepów „Gama". Uroczyste otwarcie sklepu odbyło się w dniu 10 marca 2015roku. Towarzyszące mu liczne degustacje oraz promocja zgromadziły w tym dniu liczną grupę klientów.

W I kwartale 2015 roku zakończyła sie również modernizacja restauracji „Podlasianka". Modernizacja objęła zaplecze kuchenne, pomieszczenia produkcyjno-magazynowe na poziomie pierwszym oraz korytarz łączący restaurację z salą bankietową.
Przeprowadzony remont w restauracji nie tylko wpłynął na zdecydowaną poprawę warunków pracy 15-osobowej załogi, ale również, w głównej mierze, wpłynął na zwiększenie efektywności placówki. Poszerzona została lista asortymentowa produkowanych wyrobów garmażeryjnych, szczególnie typu jarskiego. Kolejny krok to działania zmierzające do rozszerzenia kręgu odbiorców zewnętrznych. Dużym zainteresowaniem w mieście i okolicy cieszą się usługi cateringowe. Aktualnie bielska spółdzielnia jest w trakcie realizacji umowy na dotację, na zakup środka transportowego, co niewątpliwie wpłynie na poprawę tego typu usługi.
W regionie podlaskim niewiele spółdzielni, tak jak bielska „Społem" PSS, prowadzi działalność w branży gastronomii otwartej. Dodatkowym wyróżnikiem gastronomii prowadzonej przez „Społem" PSS w Bielsku Podlaskim jest produkcja i sprzedaż wyrobów garmażeryjnych. Salceson bielski, jako wyrób garmażeryjny, na stale wpisał się na listę szczególnego zainteresowania bielszczan.