krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Zgromadzenia Ogólne ICA, CCW oraz Euro Coop
W każdym z tych spotkań uczestniczył Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" reprezentowany przez Prezesa Związku Ryszarda Jaśkowskiego
aaa
Urbi Meritus - Zasłużony Miastu dla Jana Kuleszy, prezesa PSS w Białymstoku
Pan Prezes został wyróżniony za natychmiastową pomoc i wsparcie działań Miasta Białystok na rzecz Ukrainy oraz uchodźców z Ukrainy przebywających...
aaa
2 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
Copyright by KZRSS "Społem"

Publikujemy list otwarty Mathiasa Fiedlera prezesa Euro COOP

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2022 Opublikowano: wtorek, 01, marzec 2022

Bruksela, 25 lutego 2022 r.

Drodzy Współpracownicy,

Europejskie spółdzielnie konsumenckie są bardzo zaniepokojone wydarzeniami na wschodzie Ukrainy i mają nadzieję, że uda się znaleźć sposób na zatrzymanie wojny i rozwiązanie tego kryzysu poprzez dyplomację.

Spółdzielnie i sposób, w jaki działają, oznaczają pokojowe współistnienie i kooperację. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Sojuszu Spółdzielczego w Kigali w 2019 r. wyraźnie stwierdziło, że pokój jest niezbędnym warunkiem owocnego współistnienia.

Spółdzielnie, a zwłaszcza spółdzielnie konsumenckie, na pierwszym miejscu w swojej działalności stawiają ludzi i ich potrzeby. Łączą ich bez względu na pochodzenie, religię, płeć czy narodowość. Jako neutralna organizacja pozarządowa jesteśmy szczególnie zaniepokojeni sytuacją ludzi, którym grozi dalsza eskalacja przemocy. Życie, zdrowie, mienie, dostawy podstawowych dóbr są poważnie zagrożone. Konflikty wojenne zawsze mają duży negatywny wpływ na ludność cywilną, dlatego wojny należy unikać.

Jako organizacja reprezentująca zarówno ukraiński, jak i rosyjski ruch spółdzielczości konsumenckiej, apelujemy do wszystkich liderów, aby nie ustawali w wysiłkach na rzecz powrotu na drogę dyplomacji.

Pozostając we wspólnocie,

Mathias Fiedler
Prezes

Zabacz oryginał listu:

  • euro_coop_list_ukraina