krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
27 maja 2021r. o godz. 9.00 zapraszamy na czwarte w tym roku spotkanie z cyklu "Zmiany przepisów prawa 2021"
Temat wiodący: „Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2021 r. oraz pozostałe zmiany w podatkach w 2021 r.”
aaa
Urząd Miasta Stalowa Wola w ramach cyklu „Dobre bo stalowowolskie" przygotował film promujący Zakład Piekarsko – Ciastkarski „Społem"...
aaa
Platforma ESPOLEM.PL ruszyła!
Społem ma już własny e-sklep, który działa już w najlepsze. Na razie na dostawy mogą liczyć m.in. mieszkańcy Warszawy, Wrocławia i Ozorkowa.
Copyright by KZRSS "Społem"

Posiedzenie inauguracyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2020 Opublikowano: wtorek, 10, marzec 2020

W dniu 26 lutego 2020 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się inauguracyjne posiedzenie "Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu". Posiedzenie zostało otwarte przez Prezes Centrum Promocji KIG Panią Bożenę Wróblewską, następnie przemówienia wygłosili m.in.. przedstawiciel Ministerstwa, przedstawiciel PARP oraz Prezes KIG Pan Andrzej Arendarski. Po przemówieniach inauguracyjnych nastąpiło uroczyste wręczenie nominacji 31 członkom Rady. Reprezentantem Spółdzielczości Spożywców „Społem" w powołanej Radzie został Prezes KZRSS „Społem" Ryszard Jaśkowski.

Ponadto „Społem" jest jednym z nielicznych oficjalnych partnerów tego przedsięwzięcia. Po wręczeniu nominacji członkom doszło do ukonstytuowania Rady Sektorowej. Nastąpił wybór prezydium Rady Sektorowej, Przewodniczącą Rady została Pani Profesor Urszula Kłosiewicz - Górecka reprezentująca Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego natomiast Wice-przewodniczącym Pan Maciej Ptaszyński Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu. Następnie nastąpiło rozdanie mandatów i rozpoczęto prace nad harmonogramem pracy Rady. Rada podjęła 5 uchwał oraz powołała 3 Grupy Robocze: Grupa ds. Kompetencji przyszłości, Grupa ds. Koordynacji badań, Grupa ds. Wdrożenia SRKH.
Na koniec posiedzenia nastąpiły konsultacje merytoryczne z członkami Rady.

Głównym celem projektu "Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu" jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w handlu, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.
System edukacyjny jest często niedopasowany do potrzeb systemu ­gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby rozwój ich firm był możliwy. Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania w handlu, jak i zmianą pokoleniową. To pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. Katalizatorem tych wszystkich działań będzie Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu, odpowiedzialna za współpracę z pracodawcami i jednostkami edukacji formalnej i poza formalnej, oraz za wyznaczanie kierunku zmian. Adresatem tych propozycji będzie Rząd RP oraz Parlament.

Powołani członkowie „Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu" reprezentują 15 % ogółu osób zatrudnionych w Polsce, co powoduje, iż są bardzo reprezentatywnym organem którego głos powinien być znaczący w wielu kwestiach przy powstawianiu i planowaniu nowych rozwiązań w zakresie kompetencji Rady podejmowanych przez Ustawodawców.

Zadania jakie postawiono do zrealizowania przez Sektorową Radę Kompetencji ds. Handlu

• rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
• włączenie Sektorowej Ramy ­Kwalifikacji w Handlu do ­Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
• współpraca w zakresie ­porozumień edukacyjnych,
• określenie obszarów badawczych odnoszących się do ­kompetencji w sektorze, w którym działa Rada,
• przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy,
• przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do ­partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw,
• opracowanie i aktualizacja rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze,
• uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu będzie obradowała w cyklach kwartalnych, natomiast grupy robocze w miesięcznych.