krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Działania „Społem" WSS Śródmieście w ubiegłym roku w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2016 Opublikowano: piątek, 29, styczeń 2016

„Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście w Warszawie realizując współpracę ze środowiskiem lokalnym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odnotowała w roku ubiegłym kontakty z placówkami oświatowo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury itp., uczestnicząc w ich programach, bądź realizując z nimi swoje akcje.

Największą ilość współpracujących ze spółdzielnią podmiotów odnotowano wśród organizacji pozarządowych. Szesnaście z nich to organizacje prowadzące zbiórki funduszy na leczenie i rehabilitację swoich podopiecznych, którym „Społem" WSS Śródmieście udostępnia miejsce w sklepach pod skarbonki na datki od klientów lub umożliwia organizowanie zbiórek przez wolontariuszy. Inną formą pomocy było gromadzenie od klientów artykułów o wydłużonym terminie przydatności do spożycia i artykułów przemysłowych, m.in. w okresie świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia oraz wakacji. Śródmiejska „Społem" WSS z większością organizacji współpracuje od kilku lat. Po raz pierwszy nawiązana została współpraca z Żoliborskim Stowarzyszeniem „Dom-Rodzina-Człowiek". Stowarzyszenie zawiązały osoby różnych profesji, m.in. prawnicy, twórcy, prywatni przedsiębiorcy zmotywowani „niesieniem pomocy i walką o godność człowieka".
Stowarzyszenie pomaga wszystkim, których dotyka bieda, choroby, tym którzy nie mogą poradzić sobie z codzienną egzystencją. Jak szeroka jest ta pomoc ? Jest olbrzymia, o czym można się dowiedzieć się z opracowywanego co kwartał zestawienia wydarzeń. Pomoc ta przejawia się w przekazaniu artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej, ubrań dla wszystkich grup wiekowych, zabawek, książek, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, po wózki inwalidzkie i protezy włącznie. W przekazywanie darów zaangażowane są instytucje i osoby prywatne. Wszyscy każdorazowo są wymieniani we wspomnianym kwartalnym zestawieniu, jak również otrzymują podziękowania w postaci dyplomów na organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach.
Pierwsze tego rodzaju spotkanie w tym roku, podsumowujące ubiegłoroczną akcję „Świąteczna Paczka", odbyło się w dniu 26 stycznia br. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz. Dyplomy „Wielkiego Serca za czynienie dobra" wręczali w imieniu Burmistrza Dzielnicy: zastępca Burmistrza, Michał Jakubowski i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, Roman Krakowski oraz prezes Stowarzyszenia, Zofia Korzeniecka-Podrucka. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do wolontariuszy – uczniów warszawskich szkół, bez których nie byłoby możliwe realizowanie wielu akcji podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Dyplomy otrzymali m.in. partnerzy handlowi śródmiejskiej „Społem" WSS: „Garmond Press" oraz Halina Pytlińska „Meduza" i Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, którzy wsparli bożonarodzeniową zbiórkę.