krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Wywiad Prezes Zarządu „Społem" PSS „Robotnik" w Zamościu dla „Dziennika – Gazety Prawnej"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2014 Opublikowano: piątek, 07, listopad 2014

W „Dzienniku – Gazecie Prawnej" z dnia 28 października br. ukazał się wywiad z Marią Wawrzaszek-Gruszką - prezesem Zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Robotnik" w Zamościu, zatytułowany: „Tradycja w zgodzie z nowoczesnością". Wywiad przeprowadził redaktor Bogdan Leszczorz.

Historia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Zamościu sięga 1919 roku, kiedy powstało Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców „Robotnik". Początkowo aktywność Spółdzielni skupiona była na działalności handlowej, zaś pierwszy sklep został zorganizowany w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej, z uwagi na trudności z pozyskaniem pomieszczenia. W 1924 roku, po uruchomieniu pierwszej ręcznej piekarni, rozpoczęła się działalność produkcyjna. Prawdziwego rozmachu nabrała ona jednak cztery lata późnej, kiedy Spółdzielnia otwarta pierwszą w Zamościu piekarnię mechaniczną. 29 maja 1949 roku nastąpiło połączenie Spółdzielni „Robotnik", Spółdzielni Kolejarzy i Spółdzielni Nauczycielskiej w jedną Spółdzielnię o nazwie Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik" w Zamościu, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Obecnie PSS jest nowoczesną i dobrze zarządzaną firmą. Wszystkie oferowane produkty wytwarzane są w oparciu o wypracowane przez lata technologie, sprawdzone receptury i odpowiednio dobrane surowce. W skład majątku Spółdzielni wchodzi 21 sklepów Lux i Lux mini, 4 piekarnie i ciastkarnia, w których zatrudnienie znajduje 355 osób.
A oto treść wywiadu z prezes Marią Wawrzaszek-Gruszką.
Na początek, proszę przyjąć gratulacje z tytułu zajęcia trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców za rok 2014. Czy tak wysoka lokata jest dla Pani zaskoczeniem?
– Zajęcie trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców za rok 2014 jest dla mnie sporym zaskoczeniem. W Polsce jest przecież duża liczba dobrze funkcjonujących Spółdzielni, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe. Tak wysoka lokata rankingowa to potwierdzenie słuszności polityki ekonomicznej, pozwalającej na ciągły i ukierunkowany rozwój naszej Spółdzielni. Jednakże nie zbudowalibyśmy tak silnej pozycji bez naszych pracowników, którym należą się słowa uznania za ich codzienny trud.
PSS „Robotnik" stanowi prawdziwy ewenement na rynku spółdzielczym: funkcjonuje nieprzerwanie już od blisko stu lat i jednocześnie cały czas się rozwija. Jaka jest recepta na godzenie tradycji ze współczesnością?
– Nasza Spółdzielnia obchodzi w tym roku Jubileusz 95-lecia funkcjonowania na rynku zamojskim. W 2008 roku „wyszliśmy" z handlem poza Zamość, uruchamiając pierwszy sklep w Tomaszowie Lubelskim. Było to spowodowane ogromną konkurencją w naszym mieście, zmuszającą do podejmowania nowych wyzwań, pozwalających rozwijać Spółdzielnię i dostosowywać ją do wciąż zmieniającego się otoczenia. Co do godzenia tradycji ze współczesnością, to nie ma jednej recepty. Jest to cały zespół działań obejmujących m.in. inwestycje w nowe obiekty, remonty i modernizacje już istniejących, a także ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Wpływa na to również wysoka jakość wyrobów własnej produkcji oraz różnorodność oferty asortymentowej dla klientów – szczególnie w towarach świeżych. Nasza Spółdzielnia prowadzi też szeroki program marketingowy, który dotyczy zarówno działalności handlowej, jak i produkcyjnej. Dużą wagę przykładamy do ciągłej pracy z zatrudnioną kadrą, organizując całe cykle szkoleń podnoszących jej kwalifikacje zawodowe.
O skali rozwoju Spółdzielni najlepiej świadczą bardzo duże nakłady inwestycyjne, zamykające się w latach 2011-2013 łączną kwotą blisko 8,4 mln złotych. Na co zostały przeznaczone te środki?
– Zainwestowaliśmy je w budowę drugiego sklepu w Tomaszowie Lubelskim oraz rozbudowę i modernizację sklepu w Zamościu wraz z powierzchnią przeznaczoną do wynajmu. Ponadto w tych samych latach wydaliśmy 3,4 mln złotych na remonty innych obiektów Spółdzielni. Oznacza to wydatek 1 1,8 mln złotych na rozwój i unowocześnianie Spółdzielni. Jak łatwo policzyć, w latach 2011- 2013, przeznaczaliśmy na ten cel około 4 mln złotych rocznie.
Na przekór postępującemu bezrobociu tworzycie wciąż nowe miejsca pracy, zapewniając swoim pracownikom nie tylko stabilność zatrudnienia, ale również bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W jaki sposób udaje się te cele realizować?
– Ciągłość zatrudnienia wynika wprost ze stabilności ekonomicznej Spółdzielni. Pozwala to na utrzymywanie podobnego poziomu zatrudnienia od wielu lat – średnio ok. 360 osób pracujących w handlu, produkcji, transporcie, pionie technicznym i administracji. Stały wzrost przychodów Spółdzielni w każdym roku pozwala wypracowywać zysk i terminowo regulować wszystkie zobowiązania, zarówno wobec kontrahentów, jak i pracowników. Krótko mówiąc, dobra i stabilna sytuacja ekonomiczna Spółdzielni daje bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom.
W ramach prowadzonej przez Spółdzielnię akcji „Podejmij eko decyzję" spółdzielcze sklepy, poza artykułami wytwarzanymi w oparciu o tradycyjne receptury, oferują również produkty rolnictwa ekologicznego. Co konkretnie mogą kupić Państwa klienci?
– Od kilku lat oferujemy produkty rolnictwa ekologicznego, które znajdują coraz więcej nabywców. Są to różne towary, ale do najczęściej sprzedawanych należy zaliczyć: mąki, makarony, ryże, kasze, powidła, dżemy, bakalie. Ponadto w „eko" ofercie nasi klienci znajdą również ciasta, soki, napoje, ziarna, musli i inne. Produkty rolnictwa ekologicznego posiadają certyfikaty, które są wydawane przez upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące. Ponadto na ich opakowaniach znajduje się informacja o jednostce, która taki certyfikat wydała oraz numer identyfikacyjny. Produkty rolnictwa ekologicznego dostępne w naszych sklepach znajdują się na specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznaczonych regałach.
PSS „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik" w Zamościu nie ogranicza się jednak wyłącznie do wytwarzania i sprzedaży produktów spożywczych, podejmując również szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. Proszę wymienić najważniejsze z nich.
– Czujemy się związani ze społecznością lokalną, dlatego też nasze działania są skierowane zarówno na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw, jak i pomoc najbardziej potrzebującym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć środki przekazywane na rzecz Kola Emerytów i Rencistów oraz rzeczowe wsparcie działalności Zarządców Osiedli w Zamościu. Na bieżąco przekazujemy wyroby własnej produkcji dla ośrodków dzieci niepełnosprawnych, szkół i hospicjum. W tym zakresie włączamy się również aktywnie w organizację wigilii dla osób samotnych z Zamościa na Rynku Wielkim. Na finansowe wsparcie ze strony naszej Spółdzielni mogą liczyć również szpitale – wielokrotnie bowiem braliśmy udział w akcjach zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia, w tym m.in. łóżek. Ponadto od kilku lat przekazujemy pomoc rzeczową na organizację Międzynarodowego Festiwalu „Eurofolk" w Zamościu. Korzystają z niej także chóry, zespoły muzyczne i sportowe z naszego miasta. „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik" sponsoruje również wyjazdy wakacyjne dla dzieci z domów dziecka. Jesteśmy ponadto mecenasem obchodów Zamojskiego Dnia Papieskiego.