krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Mariana Rapackiego w siedzibie KZRSS „Społem"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2014 Opublikowano: wtorek, 28, październik 2014

W dniu 1 października br. w siedzibie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Marianowi Rapackiemu (1884-1944), wybitnemu teoretykowi spółdzielczości, działaczowi polskiej i międzynarodowej spółdzielczości, prezesowi Zarządu „Społem" Związku Spółdzielni Spożywców RP, prezesowi Zarządu Banku „Społem" oraz członkowi Zarządu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i Kawalerowi Krzyża Niepodległości z Mieczami.

Uroczystość rozpoczęła się spotkaniem okolicznościowym w Sali Konferencyjnej im. Ireny Strzeleckiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli członkowie rodziny Mariana Rapackiego, po jego dwóch synach – Adamie i Tadeuszu: wnuk Marek Rapacki – syn Tadeusza, z córką Donatą i synem Franciszkiem, wnuczka Krystyna Jankowska z Rapackich – córka Tadeusza oraz wnuczka Maria Wierzbicka z Rapackich – córka Adama. Przybyli również m.in. Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej z jej przewodniczącą Anną Tylkowską i członkowie Zarządu KZRSS „Społem" z prezesem Jerzym Rybickim i zastępcą prezesa Ryszardem Jaśkowskim, członkowie Komisji Historycznej Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, przedstawiciele Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce z kustoszem Eugeniuszem Zochniakiem oraz przedstawiciele: Spółdzielczego Instytutu Badawczego, Klubu Działaczy Spółdzielczych i Towarzystwa Spółdzielców, a także przedstawiciele Redakcji: „Tęczy Polskiej", „Społemowca Warszawskiego" i „Kuriera Spółdzielczego".
Po powitaniu zebranych przez prezesa Jerzego Rybickiego i jego wprowadzeniu do wspomnień o prezesie Marianie Rapackim, przemawiali ci co go znali z dzieciństwa: Marek Rapacki, Krystyna Jankowska i mecenas Ryszard Schiele oraz prezes Alfred Domagalski, redaktor Dariusz Gierycz i kustosz Izby Pamięci WSS Kazimierz Bendkowski.
Następnie w holu, przy wejściu do gmachu, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prezesowi Marianowi Rapackiemu. Tablicę odsłonili: wnuk Marek Rapacki, Anna Tylkowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Jerzy Rybicki – prezes Zarządu KZRSS „Społem".
Inicjatorami godnego uczczenia pamięci prezesa Mariana Rapackiego, w przypadające w 2014 roku: 130. rocznicę urodzin i 70. rocznicę jego śmierci, były: Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców i Redakcja „Społemowca Warszawskiego", która na łamach pisma od początku roku obchodzi Rok Rapackiego.
W dniu 6 lutego 2014 r. Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców zwróciła się do Rady Nadzorczej i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" z prośbą i wnioskiem o nadanie imienia Mariana Rapackiego jednej z sal konferencyjnych w gmachu Krajowego Związku przy ul. Grażyny 13/15 lub ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Marianowi Rapackiemu i umieszczenie jej w tymże gmachu. Inicjatywa ta została zaaprobowana przez Radę Nadzorczą KZRSS „Społem" Uchwałą Nr 22 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Mariana Rapackiego – działacza ruchu spółdzielczego, która akceptowała umieszczenie tablicy pamiątkowej w holu wejściowym gmachu Związku.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi KZRSS „Społem", który uchwałę wykonał, fundując mosiężną tablicę pamiątkową z wizerunkiem twarzy Mariana Rapackiego i napisem: „ MARIAN RAPACKI / 1884-1944 / WYBITNY DZIAŁACZ POLSKIEGO /
I MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU / SPÓŁDZIELCZEGO / PREZES ZARZĄDU „SPOŁEM" ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI / SPOŻYWCÓW RP W LATACH 1926-1944 /
W 130. ROCZNICĘ URODZIN I W 70. ROCZNICĘ ŚMIERCI / SPÓŁDZIELCY „SPOŁEM" / WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 R."
Wykonawcą odlewu tablicy, o wymiarach 60x80 cm, jest brązownik, grawer Lech Brzozowski, a autorką podobizny głowy Mariana Rapackiego jest Hanna Roszkiewicz, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych.
Organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w siedzibie KZRSS „Społem" i poczęstunku był Zarząd Krajowego Związku.
Każdy z uczestników uroczystości otrzymał pięknie wydane przez KZRSS „Społem" wspomnienie o Marianie Rapackim, autorstwa Kazimierza Bendkowskiego – kustosza Izby Pamięci WSS.