krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozstrzygnięto Konkurs „Samorządowiec – Spółdzielca 2013"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: wtorek, 25, marzec 2014

W dniu 25 marca br. w Sali Portretowej Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca 2013". 42. najlepszych samorządowców – spółdzielców, za życzliwość i docenianie roli spółdzielczości w lokalnym środowisku oraz udzielanie jej wsparcia, zostało uhonorowanych prestiżowym wyróżnieniem w postaci specjalnych dyplomów.

Dotychczas to prestiżowe wyróżnienie otrzymało ponad 500. przedstawicieli samorządów terytorialnych różnego szczebla: radnych, wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast.
Wśród laureatów XI edycji Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca 2013" znaleźli się m.in.: Jadwiga Dąbrowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie i Waldemar Sikora – były prezes Zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Busku – Zdroju, a obecnie burmistrz miasta i gminy Busko – Zdrój.
Uroczystość wręczenia honorowych wyróżnień laureatom Konkursu w Sali Portretowej Galerii Porczyńskich zaszczycili swoją obecnością m.in.: Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP, Romuald Ajchler – poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia ustaw spółdzielczych, Stanisław Rakoczy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i honorowy patron Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca", dr Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
Na uroczystości tej Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" reprezentowali: Anna Tylkowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej, Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu i Kazimierz Bendkowski – redaktor Serwisu Informacyjnego „Społem".
Zebrani na uroczystości z uwagą wysłuchali wystąpienia Alfreda Domagalskiego – prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Prezes Alfred Domagalski powiedział m.in., że z aktualnych badań przeprowadzonych przez GUS wynika, iż ze spółdzielczością związanych jest ok. 8 milionów Polaków, a spółdzielnie są cenionym pracodawcą w środowiskach lokalnych. Zatrudniają one 300 tys. osób i osiągają roczne przychody w wysokości 70 miliardów zł. Spółdzielnie prowadzą w kraju kilka tysięcy placówek kulturalnych, placów gier i zabaw dla dzieci, boisk sportowych, przychodni zdrowia i ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych. Tę działalność spółdzielni doceniają i wspierają samorządy terytorialne.
Z kolei Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP, zwracając się do laureatów, przypomniał, że przed laty, jako starosta, był jednym z nich. – Jestem do dzisiaj wierny idei współpracy samorządowców ze spółdzielcami, bo uważam, że spółdzielczość dobrze służy mieszkańcom miast i wsi.
Następnie Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych i patron honorowy Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca" powiedział: – Uważam, że spółdzielczość należy wspierać, bo jest ona potrzebna ludziom. Rozumieją to samorządy terytorialne i dlatego stawiają na spółdzielczość.
Później Romuald Ajchler, poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia ustaw spółdzielczych, przekazał pozdrowienia zebranym i gratulacje laureatom w imieniu własnym oraz Jerzego Wenderlicha, wicemarszałka Sejmu RP i Leszka Millera, przewodniczącego SLD. Poseł zapewnił o poparciu SLD dla polskiej spółdzielczości oraz wyraził przekonanie, że wszelkie projekty zmierzające do wypierania i likwidacji spółdzielczości zostaną odrzucone.
W imieniu laureatów głos zabrali: Dorota Ryl – wicemarszałek województwa łódzkiego i Stanisław Krajewski – starosta zambrowski, którzy podziękowali za wyróżnienia.
Laureatami XI edycji Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca 2013" zostali:
– Edward Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
– Ryszard Adamski, przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,
– Maciej Bratborski, burmistrz miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
– Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego,
– Ryszard Brejza, prezydent miasta Inowrocławia,
– Jadwiga Dąbrowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej „Społem" PSS w Sochaczewie,
– Kazimierz Dąbrowski, burmistrz miasta Zambrów,
– Kazimierz Dmochowski, wójt gminy Zambrów,
– Andrzej Duda, burmistrz miasta Kolno,
– Henryk Duda, starosta powiatu Kolno,
– Stefan Dziamara, burmistrz gminy i miasta Rychwał,
– Teresa Drzyzga, główna księgowa w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie,
– Lesław Fijał, skarbnik miasta Krakowa,
– Leon Getinger, wójt gminy Czermin,
– Jarosław Grenda, burmistrz miasta Węgrowa,
– Bogusław Janus, burmistrz gminy Rogoźno,
– Eugeniusz Kapuśniak, wójt gminy Żarnowiec,
– Wacław Kęska, burmistrz miasta Pyskowice,
– Janina Renata Kołodziej, przewodnicząca Rady Osiedla „Idzikowskiego" MSM „Energetyka" w Warszawie,
– Jerzy Kruk, prezes Zarządu SM „Metalowiec" we Wrocławiu,
– Zenon Kotarski, wójt gminy Domaszowice,
– Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki,
– Stanisław Krajewski, starosta powiatu zambrowskiego,
– Jan Królik, przewodniczący Rady Gminy w Budrach,
– Lidia Kula, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
– Bogdan Łapa, wicestarosta powiatu kartuskiego,
– Zbigniew Łopusiewicz, burmistrz Stronia Śląskiego,
– Tomasz Marcinkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia,
– Krzysztof Mikietyński, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka" w Nakle nad Notecią,
– Witold Jakub Oleszczyk, wicestarosta powiatu Zduńska Wola,
– Józef Olszewski, wójt gminy Kraszewice,
– Henryk Plichta, wójt gminy Czajków,
– Stanisław Pochyluk, wójt gminy Połajewo,
– Bogdan Praski, wójt gminy Panki,
– Dorota Ryl, wicemarszałek województwa łódzkiego,
– Waldemar Sikora, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój,
– Tadeusz Skatuła, starosta powiatu Wodzisław Śląski,
– Mirosław Józef Skonieczny, burmistrz Piotrkowa Kujawskiego,
– Gabriel Waliłko, starosta powiatu Nisko,
– Wacław Wądolny, wójt gminy Mucharz,
– Andrzej Wyczawski, burmistrz miasta Jarosławia,
– Bogdan Zieliński, starosta powiatu Wysokie Mazowieckie.