krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

VI KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2016 Opublikowano: poniedziałek, 19, grudzień 2016

W dniach 12 – 13 grudnia 2016 r. w Warszawie obradował VI Kongres Spółdzielczości. Kongres jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego. Zwoływany jest co 4 lata. Kongres dokonuje oceny stanu spółdzielczości w Rzeczpospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.

W porządku obrad Kongresu oprócz spraw regulaminowych głównym tematem była ocena stanu polskiej spółdzielczości , wyrażona we wnioskach 15 branż spółdzielczych zgłoszonych na zjazdach przedkongresowych oraz kierunki działania dla spółdzielni i struktur ponadpodstawowych polskiego ruchu spółdzielczego w latach 2016 – 2020. Ponadto Kongres dokonał wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
Z branży spółdzielczości Społem w skład stuosobowego Zgromadzenia Ogólnego KRS na czteroletnią kadencję wybrani zostali:
1. Anna Tylkowska (WSS Śródmieście Warszawa)
2. Mieczysław Dąbrowski (PSS Białystok)
3. Adam Sosnowiec (PSS Bochnia)
4. Piotr Zasuń (PSS Kalisz)
5. Ryszard Jaśkowski (KZRSS „Społem")
Rezerwowymi kandydatami zostali Tadeusz Dworski (PSS Puławy), Wiesław Sznaza (PSS Elbląg). Podczas obrad Kongresu Mieczysław Dąbrowski Prezes PSS w Białymstoku nagrodzony został „Oskarem Spółdzielczości Polskiej 2016".
Delegaci spółdzielczości spożywców „Społem" aktywnie uczestniczyli w pracach Kongresu.
W prezydium Kongresu zasiadał Kol. Adam Sosnowiec, a pracach komisji kongresowych pracowali:
- Kol. Mieczysław Kubicz – komisja mandatowa
- Kol. Kazimierz Małecki– komisja wyborcza
- Kol. Wiesława Chwieduk – komisja skrutacyjna
-  Kol. Mieczysław Jędrzejczyk – komisja uchwał i wniosków
W dyskusji w imieniu branży „Społem" głos zabrał Kol. Ryszard Jaśkowski.
Kongres zgodnie z porządkiem obrad podjął m.in. uchwały:
-  w sprawie stanu spółdzielczości Rzeczpospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2016-2020,
-  w sprawie wysokości składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczości.

  • sisIV2016_kongres01
  • sisIV2016_kongres02
  • sisIV2016_kongres03
  • sisIV2016_kongres04