krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Ryszard Buzuk – wspomnienie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2016 Opublikowano: wtorek, 06, grudzień 2016

W dniu 23 listopada 2016 r. w Warszawie, zmarł Ryszard Buzuk – były wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w latach 1992-1999, związany ze „Społem" od 1947 roku. Przeżył 90 lat.
Pogrzeb Ryszarda Buzuka odbył się w dniu 30 listopada br. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. W ostatniej drodze Zmarłemu, obok rodziny, przyjaciół i znajomych, towarzyszyła liczna grupa społemowców z całego kraju, w imieniu których Zmarłego pożegnał Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem".

Ryszard Zygmunt Buzuk urodził się w dniu 25 sierpnia 1926 roku w Warszawie, jako syn Antoniego i Władysławy z domu Zborowskiej. W 1933 r. rozpoczął naukę w Powszechnej Szkole Publicznej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej. W 1939 r., po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do siódmej klasy Powszechnej Szkoły Publicznej w Warszawie przy ul. Zagórnej, którą ukończył w roku szkolnym 1939/40. Zaś w roku szkolnym 1940/41 rozpoczął naukę Gimnazjum Spółdzielczym w Warszawie przy ul. Pankiewicza, do którego uczęszczał aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. W okresie nauki pracował dorywczo w Warszawie w Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Gospodarcza", w Spółdzielni Spożywców „Zjednoczenie", w Związku Spółdzielni Spożywców „Społem" i w PKP. Pod koniec września 1944 r. został wywieziony przez Niemców do obozu pracy Stolp-Reitz, gdzie pracował do wyzwolenia obozu w marcu 1945 r.
Następnie powrócił do Polski i w czerwcu 1945 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pomorskim w Bydgoszczy na stanowisku starszego rejestratora. We wrześniu 1946 r. wraca do rodziców do Warszawy i zapisuje się do Liceum Spółdzielczo-Handlowego dla dorosłych, które kończy w czerwcu 1947 r. Od lipca 1947 r. pracuje w „Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców i w podległych jednostkach na różnych stanowiskach: księgowego, księgowego-bilansisty, głównego księgowego, kierownika działu ekonomicznego, zastępcy naczelnika i naczelnika.
Po odbyciu studiów wyższych w latach 1951-1955 specjalizował się w zakresie finansów przedsiębiorstw przemysłowych. Dyplom ukończenia studiów wyższych stopnia pierwszego otrzymał w dniu 11 marca 1955 r. na Wydziale Finansów SGPiS w Warszawie.
Od 1976 r. pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Zatrudnienia w Biurze Zatrudnienia, Płac i Spraw Socjalnych, później na stanowisku dyrektora Biura Ekonomicznego. Od 16 lutego 1990 r. był likwidatorem „Społem" CZSS.
Z dniem 1 stycznia 1992 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu nowo utworzonego Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem". Na tym stanowisku pracował do dnia 30 września 1999 r.
III Zjazd Delegatów KZRSS „Społem" w Mikołajkach, uchwałą z dnia 27 listopada 2003 r., uwzględniając wkład pracy, doświadczenie i zaangażowanie wykazane w ciągu ponad 52 lat pracy zawodowej w „Społem", postanowił nadać Ryszardowi Buzukowi tytuł Honorowego Członka Rady Nadzorczej KZRSS „Społem", któremu przysługiwał głos doradczy.
Ryszard Buzuk był człowiekiem zdolnym, przedsiębiorczym, trafnie podejmującym decyzje, przejawiającym dużo własnej inicjatywy w organizowaniu pracy, ambitnym, pracowitym, konsekwentnym w działaniu, a przy tym opanowanym i taktownym, dzięki czemu potrafił wytworzyć dobry klimat w pracy i prawidłowo kształtować stosunki międzyludzkie. Przez swoją umiejętność postępowania i właściwy stosunek do pracowników, cieszył się dużym autorytetem u podwładnych i u przełożonych.
Ryszard Buzuk za swoje osiągnięcia w działalności gospodarczej i organizacyjnej był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami, m.in. w 1972 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi,
w 1973 r. Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, w 1974 r. Odznaką Zasłużonego Pracownika Handlu i Usług, w 1974 r. Medalem 30-lecia Polski Ludowej, w 1977 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznakami honorowymi różnych organizacji spółdzielczych.
Cześć Jego pamięci!