krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Witold Radziszewski - wspomnienie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2018 Opublikowano: wtorek, 24, lipiec 2018

23.05.2018 r. po wyczerpującej chorobie odszedł Witold Radziszewski, długoletni Wiceprezes ds. Produkcji – I Zastępca Prezesa PSS „Społem" w Białymstoku.

Witold Radziszewski zaczął pracę jako młody chłopak od stanowiska piekarza jeszcze w Białostockich Zakładach Piekarskich we wrześniu 1969 roku. Już po roku pracy został awansowany na technologa. Po przyłączeniu państwowego piekarnictwa do „Społem" został awansowany na stanowisko zastępcy kierownika Działu Produkcji. Od kwietnia 1977 roku rozpoczął pracę na stanowisku Kierownika Piekarni nr 5 przy ul. Marczukowskiej, jeszcze wtedy w budowie. Jemu przypadł w udziale zaszczyt i kłopot związany z rozruchem tej piekarni i rozpoczęciem w niej produkcji. W 1981 roku objął kierownictwo piekarni nr 2 przy ul. Pogodnej, zaś 02.04.1990 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Produkcji. Na emeryturę odszedł 27.01.2015 r. po ponad 45 latach pracy.
Był głównym motorem innowacji wprowadzanych w piekarnictwie i ciastkarstwie w białostockiej PSS „Społem". Dzięki jego inicjatywie i zarządzaniu tą branżą białostockie piekarnie i ciastkarnie to w pełni nowoczesne, zmechanizowane i po części zautomatyzowane fabryki. Mechanizację procesu produkcyjnego traktował jako ulżenie trudnej i ciężkiej pracy piekarza. Widział zagrożenie związane z coraz większym brakiem rąk do pracy w tej branży i poprzez wprowadzenie innowacji starał się zastąpić pracę ręczną. I cel ten osiągnął. Jakość wyrobów była „konikiem" Prezesa Witolda Radziszewskiego.
Dzięki Jego mądremu kierownictwu, zaangażowaniu i „zarażeniu" entuzjazmem pracowników, PSS „Społem" w Białymstoku w 2012 r. uzyskała Certyfikat ISO 22000 w zakresie produkcji pieczywa. Od tamtego czasu wszystkie audyty sprawdzające w zakresie ISO 22000 Spółdzielnia przechodzi pomyślnie.
Witold Radziszewski, mimo że nie brakowało mu pracy w Spółdzielni, zaangażował się w pracę społeczną w Stowarzyszeniu Piekarzy Polskich. Od 2005 roku działał w Zarządzie Stowarzyszenia. Był też aktywnym członkiem Spółdzielni. Angażował się w jej prace samorządowe, dbał o rozwój członkostwa i aktywnie pracował przy programach dla członków Spółdzielni.