krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł wieloletni Prezes Zarządu „Społem" PSS w Ostrołęce

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2017 Opublikowano: poniedziałek, 23, styczeń 2017

W dniu 21 stycznia 2017 r., w wieku 64 lat, zmarł Wiktor Bednarczyk - wieloletni prezes Zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrołęce.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 25 stycznia br. w Ostrołęce. Po nabożeństwie żałobnym w kościele farnym p.w. NMP, o godz. 11, nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejscowy Cmentarz Parafialny. W uroczystościach uczestniczyła rodzina Zmarłego, przyjaciele, znajomi oraz kilku prezesów spółdzielni „Społem". Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" reprezentowali: prezes Zarządu Jerzy Rybicki i dyrektor Danuta Mioduszewska.

Wiktor Bednarczyk urodził się 10 lutego 1953 r. w Mażanach koło Węgorzewa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Marcinkowie koło Mrągowa został przyjęty do Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Z uwagi na sytuację materialną rodziny bezpośrednio po ukończeniu technikum, za pośrednictwem Oddziału Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego W Olsztynie, odbył początkowo staż, a następnie podjął pracę W Gospodarstwie Pomocniczym przy Zasadniczej Szkole Rolniczej w Nawiadach.
W 1977 r. zamieszkał w Ostrołęce. Po przybyciu do Ostrołęki podjął pracę w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Tu szybko awansował – do starszego inspektora wojewódzkiego włącznie. Za ten okres pracy, mimo stosunkowo młodego wieku, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W tym czasie z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uzyskując tytuł mgr inż. ekonomii rolnictwa. Pracując w administracji państwowej, przez wiele lat był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w podostrołęckim Lelisie.
Po przełomie polityczno-gospodarczym w latach 1989-1990 zajmował się biznesem prywatnym, a także pracą w delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce na stanowisku inspektora d spraw kontroli legalizacji zatrudnienia.
Od 1996 r. pracował na stanowisku kierownika działu kontroli wewnętrznej w „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrołęce. Był w tym czasie członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni. Następnie w 1999 r. objął stanowisko prezesa Zarządu.
W Ostrołęce, podobnie jak w każdym innym miejscu w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój handlu prywatnego i sieciowego, głównie z kapitałem zagranicznym. Odpowiedzią na zmasowany napływ konkurencji, było przede wszystkim szybkie dostosowanie się do istniejących realiów, głównie poprzez: stworzenie własnej, nowoczesnej i nie odbiegającej od standardów, sieci sklepów (dziś pod szyldem „Gama"). Do tego doszły: komputeryzacja, klimatyzacja i nowoczesne urządzenia sklepowe, to spowodowało, że „Społem" PSS pod kierownictwem prezesa Wiktora Bednarczyka stało się i nadal jest znaczącym pracodawcą w Ostrołęce – utrzymującym się na trudnym rynku i jednocześnie wspierającym cenne inicjatywy społeczno-samorządowe, czy też oświatowe.
Prezes Wiktor Bednarczyk za działalność w latach 1998-2015 otrzymał wiele odznaczeń i medali, m.in. odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" i odznakę „Zasłużony dla Społem" oraz Brązowy i Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju". Spółdzielnia zaś została wyróżniona honorową odznaką „Za Zasługi dla Miasta Ostrołęki", a także odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców".
Cześć Jego Pamięci!