krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł wieloletni Prezes Zarządu PSS „Społem" w Zakopanem

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2017 Opublikowano: piątek, 20, styczeń 2017

W dniu 27 grudnia 2016 r., w wieku 68 lat, zmarł Wojciech Gach – wieloletni prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Zakopanem, wychowawca wielu pokoleń spółdzielców.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 30 grudnia 2016 r. w Zakopanem. Po Mszy św. odprowadzono Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowotarskiej 37. W uroczystościach uczestniczyła rodzina Zmarłego, władze Zakopanego, przyjaciele i znajomi oraz liczni prezesi spółdzielni „Społem". Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" reprezentowali: wiceprezes Zarządu Ryszard Jaśkowski, dyrektor Danuta Mioduszewska i Elżbieta Jasińska-Czajka.
Wojciech Gach urodził się w Bytomiu w 1948 roku, ale kilka lat po wojnie wraz z rodzicami przeniósł się do Zakopanego, gdzie spędził niemal całe życie.
Od ponad 40 lat pracował w PSS „Społem" w Zakopanem, gdzie od 30 lat był prezesem Zarządu, a wcześniej wiceprezesem.
Po 1989 roku z sukcesem przeprowadził zakopiańską PSS „Społem" przez wszystkie rynkowe zmiany.
W 1991 roku brał udział w Zjeździe Założycielskim Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem".
Od dnia 10 września 1992 roku do I Zjazdu Delegatów KZRSS „Społem" w dniach 24-25 listopada 1994 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej KZRSS „Społem".

Pożegnanie Śp. Wojciecha Gacha wygłoszone na pogrzebie przez Wicestarostę Powiatu Tatrzańskiego Jerzego Zacharko.
Wojciechu – Z firmą Społem związany byłeś od 1976 roku kiedy to na skutek reorganizacji Spółdzielnia przejęła ZZG, w których Ty pracowałeś, szybko awansowałeś byłeś kierownikiem, dyrektorem, a przez ostatnie 30 lat pełniłeś odpowiedzialną funkcję Prezesa Zarządu Społem Zakopane.
W pracy dawałeś szansę ludziom odważnym, inaczej postrzegających świat. Ceniłeś ich uczciwość i rzetelność w wykonywanej pracy. Uczyłeś ich, że Społem to znaczy Razem – dlatego mówiłeś, że należy działać razem aby potem wspólnie dzielić się owocami tej pracy.
Mimo tego, że zmieniały się koncepcje i strategie Ty z uporem i skutecznie realizowałeś postawiony sobie cel, a tym celem było dobro firmy i dobro jej pracowników. Tym postępowaniem zasłużyłeś sobie na wdzięczność i szacunek wielu ludzi.
W 1980 roku gdy organizowaliśmy Związek Zawodowy Solidarność, co prawda nie mogłeś być jego członkiem ponieważ pełniłeś funkcję dyrektora ds. gastronomicznych ale za to jako sympatyk włączyłeś się w Jego organizację. Współtworzyliśmy postulaty, program i strategię działania. To właśnie w Zakopanem przy Twoim udziale m.in. powstał postulat odpaństwowienia spółdzielni w Polsce – czyli przywrócenia Jej samorządności i samodzielności.
Ten postulat skutecznie został zrealizowany na 41 Zjeździe Delegatów Społem w 1981 roku przy znaczącym współudziale i zaangażowaniu Solidarności w Społem. Wziąłeś udział w I Zjeździe Solidarności w Społem w Gdyni w 1980 r. Tam aktywnie włączyłeś się w tworzenie programu działania Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Społem. Natomiast podczas II Zjazdu w Zakopanem byłeś jego honorowym gościem.
Trzeba to też powiedzieć, że Zakopiańska Solidarność mogła tak skutecznie działać dzięki pomocy i wsparciu naszej firmy do której kierownictwa Ty należałeś.
W czasie stanu wojennego wprowadzonego przez generała, kiedy terroryzowano naród mordując i zamykając działaczy Solidarności do więzień, kierownictwo naszej firmy Społem miało odwagę otoczyć opieką moją rodzinę, gdy mnie osadzono w więzieniu, a Ty Wojtku swoje analizy i oceny przekazywałeś mi tam grypsem. To działanie było krzepiące i pomocne – dawało nadzieję. Następne lata to również wiele trudnych momentów i reorganizacji.
Po roku 1989 w Polsce nastąpiły przemiany polityczne i gospodarcze przechodziliśmy z gospodarki planowanej centralnie do gospodarki wolnorynkowej Ty potrafiłeś przygotować Firmę, do twardych zasad gospodarki wolnego rynku, która nie tylko przetrwała ale z sukcesem sprostała ostrej konkurencji.
Po roku 1990 wiele czasu poświęciłeś na tworzenie nowych rozwiązań które mogły łączyć Spółdzielnie Społem z całego kraju w jedno wspólne ogniwo. Krajowy Związek Rewizyjny, Śląska, Galicyjska i Krajowa Agencja Handlowa czy też Grupa Podhale. Byłeś inicjatorem utworzenia Partnerskiego Serwisu Detalicznego i przez wiele lat przewodniczyłeś Radzie Prezesów tej organizacji.
Dzisiaj przedstawiciele tych organizacji są tutaj, przyjechali z całej Polski – z szacunku do Ciebie i tego co zrobiłeś.
Byłeś Przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Związku Rewizyjnego Społem To był czas, ogromnych wyrzeczeń, nieprzespanych nocy, wielogodzinnych podróży, który poświęciłeś na tworzenie planów i na ich realizację. Wskazałeś drogę wielu spółdzielniom, które później wcielały w życie stworzone przez Ciebie koncepcje. Byłeś wizjonerem w poszukiwaniu nowoczesnych i skutecznych rozwiązań dla firm spod znaku Społem, a kondycja, Zakopiańskiego Społem jest dowodem na to, że te rozwiązania przynoszą korzystne efekty dla firmy i jej pracowników.
– Drogi Prezesie będzie nam bardzo Ciebie brakowało.
Pamiętam i rozumiem radość i dumę na Twojej twarzy przy otwieraniu „Szymonka" bo to przecież Społem Zakopane pod Twoim kierownictwem jako jedna z nielicznych Spółdzielni w Polsce potrafiła udźwignąć taką inwestycję, a następnie pamiętam radość przy uruchamianiu kolejnych sklepów Gama – sieci, którą przecież Ty współtworzyłeś.
Wspólnie z zespołem zaufanych sobie ludzi tu obecnych, którzy przyszli Cię pożegnać – prezesa Józefa i wiceprezes Teresy przeprowadziłeś z wielkim sukcesem firmę przez bardzo trudny proces przekształcenia Spółdzielni w Spółkę, a sposób w jaki to wykonaliście zasługuje na szacunek i uznanie.
To również dzięki podjętym przez Ciebie decyzjom siedziba Spółki Społem Zakopane – Bazar Polski po renowacji odzyskał dawny blask pamiętający czasy hrabiego Władysława Zamoyskiego.
Nie tylko praca zawodowa była Twoją pasją. Pełniłeś funkcją radnego Miasta Zakopanego i radnego Powiatu Tatrzańskiego. Swój wolny czas poświęcałeś na pracę społeczną służącą mieszkańcom naszego miasta i powiatu. Byłeś i pozostaniesz osobą znaną ze społecznego działania. Mając na względzie dobro miasta i regionu po zakończeniu kadencji doradzałeś burmistrzom i starostom.
Dzisiaj podczas obrad Rady Powiatu Tatrzańskiego uczczono Twoje odejście minutą ciszy, a radni modlili się za spokój Twojej duszy.
Byłeś odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego oraz Zasłużony dla Społem.
Dziękujemy Bogu za to, że dane nam było spotkać Ciebie na naszej życiowej drodze, razem z Tobą realizować zadania i wcielać w życie następującą maksymę, „że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić".
Drogi Panie Prezesie! Śp. Przyjacielu Wojtku
– dziękujmy za te piękne lata, poświęcenie, oddanie i lojalność, za trud włożony w pracę na rzecz naszej małej i dużej ojczyzny, za to, że dobrze realizowałeś misję służenia drugiemu człowiekowi.
Dziękuję za nasze ostatnie rozmowy o Bogu i na temat wiary. Jeszcze kilka dni temu mówiłeś, że chcesz zgłębić tajemnicę wiary – Wojtku jesteś szczęśliwy – teraz już nie musisz jej zgłębiać, bo już Wiesz, że Bóg jest, a Ty z Nim.
Byłeś dobrym człowiekiem i głęboko wierzę w to, że Dobry Bóg wykorzysta Twoje Talenty.
Cześć Twojej Pamięci !